Danmark

9. juni 2008

FN advarer om indvandringen til den nye Europastat


Den liberale (læs: ideologisk bestemte) masseindvandring til EU bliver en katastrofe, fordi den rent faktisk sker:

Det er ikke noget ‘vi har lagt skjul på’ gennem de sidste 20 år, i særdeleshed ikke siden midten af 1990erne, hvor EU besluttede at mangedoble indvandringen fra Middelhavsregionen; denne proces er i fuld gang med den danske regerings billigelse uanset forbehold, Barcelona-Processen fra 1995. Hele det strategiske setup bag disse aftaler om en tænkt/idelogiske udvikling, der indebærer finansielle og monetære forhold samt indvandring, erhvervsudvikling og såkaldt tænkt udveksling af kultur, er grundlæggende fejlagtig, uanset hvilket realistisk perspektiv vi ser fra.

Selv fra et synspunkt, der endog bortser fra en nærmest fri indvandring og Petro-Euro, hvilket er ganske urealistisk, udgør EU’s eksport- henholdvis importandel 18 og 15 til regionen, Mellemøsten og Nordafrika, og vi finder selv i denne helt urealistiske situation, at EU skulle tackle sine egne eksistensproblemer i forhold til den internationale konkurrence længe før den påtænker at give noget løft til en region, der udpræget er og nærmest til stadighed har været kendetegnet ved nuludvikling, når det gælder selvhjulpet initiativ, handel og erhverv samt noget egentlig samarbejde i regionen, og initiativerne ikke er udviklet direkte ved private amerikanske og europæiske mellemkomster direkte på stedet.

Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen:  http://euro-med.dk/?p=996 [mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge, længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb, der har med fremmebelastningen at gøre: https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/ og https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/]. 

EU-toppen, EU-administratorerne og politikerne er ikke klogere på verden end folk i almindelighed; dette skal landenes befolkninger indse. De førstnævnte har blot forelsket sig i en urealistisk ide og deres ideologiske tankegang, som de faldt for allerede i ungdommen og lod blive grundlaget for deres eksistens, fortæller dem, at alt tænkeligt er muligt. Længere er den ikke.

Vi uddelte en løbeseddel med Edouardo Farahs tekst i 1989 med titlen : Europas Selvmord

Siden har vi givet en sand beskrivelselse af projektet fra snart sagt fra enhver tænkelig vinkel gennem de sidste 15-20 år.

 

 

The news:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html

“By Chiara De Felice) (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at advarer FN os om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret nu.

Sonia

Flere og flere paa overfoerselsindkomst -????


Et antal svarende til 481.000 fuldtidsbeskæftigede (16-64 årige) foruden de syge. Her kan TV2 TTV ikke holde sig til sandheden. Antallet, som anføres, er uden de syge, der omfattede 468.353 berørte personer i 2007, der skulle svare til 150.000 fuldtidsansatte eller årsværk i følge TTV2.

Udregnet i berørte personer – der er det eneste antal offentligheden kan få adgang til – udgjorde de udstødte i forskellige kategorier på “de mere eller mindre tælleværdige, forskellige hyldefag”, som vi har angivet på:

Enorm skjult/camoufleret arbejdsløshed (med Erhvervsbladet som supplerende kilde)

Hvad ville han gøre uden ministerjob og pension?

De fremmede har ringere og ringere arbejdsmarkedstilknytning   

Sandheden er at forholdene her er lige så ringe (ca. 20 pct. af arbejdsstyrken er uden arbejde) som i Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien. Opsvinget var også her et rent kunstprodukt, der sendte ejendomsgælden op til det tredobbelte på 17 år, ejendomspriserne den samme vej og dermed den midlertidige forbrugsbeskæftigelse, der fulgte af det ekstra forbrug, der alene var skabt af mere gæld. Det er overstået nu, og det sidste træk gjorde det naturligvis ondt værre i profetens J. M. Keynes’ navn.

Sonia