Danmark

6. juni 2008

Endda paa D-day – never


Når formanden for bestyrelsen i Grundfos koncernen Niels Due Jensen igen vil have den danske regering til at bøje sig for Al Qaedas krav om underkastelse efter mere terror, er det ikke anderledes end ved samme herres forsøg på indblanding under den første såkaldte muhammed-krise:

Pumper og pumpesystemer til olieproducerende arabiske lande for mammon har ikke og skal ikke have nogen indflydelse på danskernes grundlovssikrede rettigheder – umistelig ret. Ethvert alternativ er at følge en begyndende islamistisk styret udenrigspolitik, der alene kan gå ud på, at vi underkaster os islam med intet andet end ubegrundet angst, der er terrorens simple og eneste egentlige våben. Uden et helhjertet forsvar af vore demokratiske rettigheder vil vi således komme til at ligge under for den svageste part.

Endda på D-dag. Aldrig.

Sonia