Danmark

16. april 2008

Sandsynligheden for terror i Danmark vokser hele tiden


Man kan sige: Såfremt procentandelen af terrorister blandt indvandrende fremmede er konstant, er sandsynligheden for et terrorangreb i Danmark alt andet lige blevet forøget med 14 pct. i 2006 , men med 19,3 pct. i 2007. Og det skyldes næsten udelukkende landets magthavere – de synlige og de mere usynlige.

Sådan er det!

Vi uddybede dette 10. marts 2007

Sonia

Saa gaar inflationen i galop, som vi advarede det ville ske – den er glemt siden 1970-erne


Dette fører naturligvis pr. automatik til højre renter og langt mere arbejdsløshed. Nu vil du igen høre sangen fra 1970-erne: “Vi vil have mere i løn, fordi priserne stiger”. Desværre er lønsatsen prisen pr. arbejdstime.

Sangen kunne med realistisk indhold lyde sådan:

“Vi vil have mere i løn, fordi vi har fået for meget i løn og betalt for høje skatter”
 
Vi har allerede beskrevet problemstillingen fra flere vinkler, bl.a. på: https://danmark.wordpress.com/2008/04/11/prisstigningerne-paa-foedevarer-manglende-konkurrence/ , der også omhandler den manglende konkurrence oveni.
 
Vi må melde pas, sammenhængen er ikke at lønningerne skal stige p.g.a. prisstigninger; det er den anden rundt; det er simplethen en ombytning af årsag og virkning, som i øvrigt selv de radigale indså i 1985. Men det er jo 23 år siden, så det er glemt:

Virkningerne af internationale råvareprisstigninger, indenlandsk overbudspolitik, i form af højere lønninger, højere skatter og afgifter og manglende konkurrence ophæves således ikke ved at gøre problemet endnu større.
 
I følge : http://www.nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=10&data=4%2c2746084%2c5%2c3

“Danske varer får stadig større beløb på prismærket. En stigning på 13,4 procent siden marts sidste år er den største årlige stigning siden 1982.

Danskernes lønstigninger går i højere grad til stigende priser i supermarkedet. Nye tal på indenlandsk vareforsyning fra Danmarks Statistik viser, at prisindekset er steget med 13,4 procent siden marts 2007. Der er dermed tale om den største årlige stigning siden 1982…”

———-

Hårdest rammes landbruget, der har set prisstigninger på 27,6 pct. på et år.

 Sonia