Danmark

14. april 2008

Sygdom koster 37 mia. kr. – 10 mia. kr. mere end før 2001-regeringen


Nu løber omkostningerne til sygefravær op i 37 mia. kr. i følge Claus Hjort Frederiksen (CHF) (DR-TTV den 14/4 2008). CHF hævder at den væsentligste udstødning fra arbejdsmarkedet sker her.

Nu skal vi lige se om det kan have sin rigtighed.

Der var i 2001 en stigning i antallet af individer berørte af sygdom med 3,6 pct. i forhold til 2000, hævder Danmarks Statistik på: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=641 I 2007 var 468.353 berørte personer på sygedagpenge. Det var en stigning i forhold til 2006 på 10.424 personer eller 2,3 pct. flere, der igen var steget fra 457.929 berørte personer i 2006 mod 448.816 i 2005, hvor der var 9.113 flere personer end 430.169 tilbage i 2001. Der er altså tale om degressiv stigningstakt under 2001-regeringen i antallet af berørte personer. Men der har været en stigning i antallet af berørte individer af sygdom på 38.184 i hele 6-årsperioden 2001-2007.

De udbetalte beløb i form af sygedagpenge steg fra 12,3 mia. kr. i 2006 til 14,0 mia. kr. i 2007 (14 pct.). I 2001 udbetaltes 9,2 mia. kr. Så der er tale om, at antallet af sygdomsuger, som staten skal betale, i gennemsnit pr. sygemeldt også er steget ganske betydeligt. Sygefraværets gennemsnitlige varighed steg fra 8 uger i 2001 til 10,4 uger i 2007. De kommunalt ansatte topper i øvrigt m.h.t. sygefravær med mere end 12 dage pr. år i gennemsnit for samtlige ansatte.

Fedme skulle angiveligt koste 14,4 mia. kr. årligt meldte Sundhedsministeriet fornylig

For at komme til CHF’s 37 mia. kr. for 468.353 personer i 2007 skal der antagelig tillægges værdien af mistede arbejdsdage og evt. andet.

For god ordens skyld tager vi lige barselorlovs-dagpengene med: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=642

I 2001 var der 126.324 berørte personer, der kostede 4,9 mia. kr. I 2007 var der 103.548 personer med barselsdagpenge i året, der kostede 8,4 mia. kr.

[‘berørte personer’ og ‘personer med barselsdagpenge’ kan ikke rigtig dække over den samme kategori, som det fremgår af de sammenhørende værdier for antal og beløb, og vi skal se dette yderligere bekræftet].

I 2006 optaltes 102.365 ‘personer med barselspenge i året’. Denne barselsordning er ligeledes vedtaget i Folketinget, og den svarer til en 50 pct. lønstigning for de berørte, når den udnyttes fuldtud, som det fremgår bag linket.

Men vi tager CHF på ordet:

Den 27. februar 2001 kunne vi læse på TTV, at 141.000 figurerede (fuldtidsomregnede) blandt 445.500 berørte personer i statistikken som sygemeldte, og det kostede dengang officielt 27 mia. kr. pr. år: https://danmark.wordpress.com/2006/07/07/til-danske-efterkommere-af-aber/

37 mia. kr. i 2007, mod altså 27 mia. kr. i 2001. Omkostningsbeløbet er angiveligt steget med 10 mia. kr. (eller 37%) under 2001-regeringen.

————————————————————-

Men nu kan der berettes en ganske anden historie, opgjort af råmateriale fra et andet ministerium:  

‘Sammenhængende Socialstatistik’:

Med seneste opgørelse af den sammenhængende socialstatistik skal vi desværre tilbage til opgørelsesåret 2006 for at få den mest aktuelle opgørelse efter opgørelsen for 2001. I 2006 var 324.586 personer berørt af sygdom, i 2005 307.499 og 131.878 (jf. http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=189 var herudover sendt på optil den 52 ugers lovvedtagede barselsorlov i 2006, i 2005 var antallet 129.021 (jf.http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=189)

Det giver 456.464 for 2006 og 436.520 i 2005 berørte personer af sygdom og barsel.

I 2001 var det tilsvarende antal 405.907 i de samme kategorier. En stigning på 11,1 pct. over en periode på 5 år.

Knap 19.944 flere i sygdom og barsel fra 2005 til 2006, men 50.556 flere i perioden 2001-2006.

Men stemmer det ??? Ja, efter det officielt oplyste fra denne kilde:

Nyt fra Danmarks Statistik nr. 78 (officielt rettet) den 5. marts 2008

Tabel 1

Ialt-antallet var 1.235.761 i 2005

Tabel 2

Kilden til Tabel 2 er den anførte til Tabel 1: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=189

Der er kæmpe-divergens i opgørelserne udsendt fra Danmarks Statistik:

For f.eks. året 2006 læser vi 457.929 berørte personer af sygdom i den ene opgørelse. I den anden opgørelse læser vi 324.348 berørte personer af sygdom, og 456.226 berørte personer af sygdom og barsel. Det er lige før sumantallet barsels- og sygdomsberørte i den ene stemmer bedre med sygdomsberørte alene i den anden. Vi har naturligvis bemærket de mindre fejlkilder, som er listede i anmærkningerne til tabellerne; men de forklarer ingenlunde disse kæmpe-divergenser.
Alternativet kunne være at få opgørelser udført med minimal i stedet for maksimal tidsafstand over året (så det blev afsløret hvert år), og også fordi der ‘lissom’ er brug for at kende antallet af alle de syge, alle de arbejdsløse, alle de udstødte, alle de pensionerede, alle i alle andre optællingskategorier ‘på hyldefagene’, og afgjort få opgørelser referende til samme år eller anden periode.

Den vagtsomme læser vil straks se der er ugler i mosen:

Det er divergenser på henholdsvis 133.581 sygdomsberørte personer (41,2 pct.) og 18.263 barselsberørte personer (13,9 pct.), når sammenlignes med antallene i kilderne øverst i dette indlæg.

Den kritiske læser kunne få den tanke, at de to serier af tabeller nok ikke ‘lige’ bliver fast offentliggjort i samme måned. Nej, det gør de ikke!

Man kan så ‘lissom’ godt indvende, at der måske er en række fuldstændig overflødige opgørelser, da tabelseriernes indhold ikke alle kan være rigtige, al den stund de ikke stemmer med hinanden, selvom de angiveligt skulle dække samme fænomen. Der var så også en enkelt officiel rettelse den 5. marts 2008, men m.h.t. fordelingen på aldrene i målgrupperne.

Det allermest spændende – som vi desværre må vente på til ultimo juli – er om langvarig sygdom, som hævdet af CHF, er den væsentligste kilde til udstødning fra arbejdsmarkedet.

Førtidspension, revalidering og for-revalidering (sidstnævnte er ikke en særskilt optalt ordning/kategori) kan let være andre meget væsentlige kilder til samme udstødning. Ikke mindst når vi ser på indvandrerne herunder indvandrerkvinderne og arbejdsmarkedet.

Se næste link, hvis du er indstillet på at blive ekstra forarget eller ligne endnu et spørgsmålstegn efter dette roderi.

—————————

40 pct. af velfærden

Indvandrerne skal til andre nye brancher (hvad det kan koste, skal vi ikke kunne blande os i)

Sonia