Danmark

10. april 2008

18 essays om ledighed


http://www.swr.dk/debat/claus_hjort.php#11a

Efterhånden som forvandlingen sker hurtigere og hurtigere, skal vi lige have ‘det lille supplement’ med, selvom det ikke findes opgjort i nyere officiel udgave:

https://danmark.wordpress.com/2008/02/05/enorm-skjult-ledighed-i-danmark/

Checkjobnet er Sørens W. Rasmussens fortjeneste

Sonia

HVEM PEGER FLASKEHALSEN PÅ? – Dr. scient. og pedelmedhjaelper


Magisterbladet 31. marts – nr. 6

“Kan man sætte en ledig forsker i tvungen aktivering som pedelmedhjælper? Ja, mener man i Storstrøms amt.

Af Thomas Bøttcher · magisterbladet@dm.dk  

Lolland har tidligere mærket et pust af entreprenant opfindsomhed. Vi taler om brødrene Erhard og J.D. Frederiksens roesukkerfabrik, der fra starten af 1870’erne var med til at reformere det lollandske landbrug. Dyrkningen af roer blev så omfattende, at det kneb med ledig arbejdskraft, men heldigvis fik nogen den smarte ide at løse flaskehalsproblemet med import af svensk og polsk arbejdskraft.

Det er uvist, om AF i Storstrøms Amt har ladet sig inspirere af historien, men faktum er, at AF-Storstrøm har fået øje på flaskehalse på det lollandske arbejdsmarked – flaskehalse som AF med udsædvanlige midler søger at få bugt med.

Det er her dr. scient. Søren W. Rasmussen kommer ind i billedet. Hans beretning begynder dog ikke på Lolland, men i Valby, hvor han i mere end 25 år arbejder som seniorforsker på Carlsberg Laboratorium, efterfulgt af to år som bioinformatiker på H. Lundbeck. CV’et omfatter blandt andet også undervisning, konsulentarbejde på laboratorier over hele verden, 97 videnskabelige publikationer og ansvaret som teknisk redaktør på Carlsbergs videnskabelige tidsskrift. De seneste ti år har han sideløbende udviklet software til sekvensanalyse af DNA – Seqtools – et gratis program, der i dag bruges af flere tusinde videnskabsfolk verden over.

Omvæltningen
Det er også softwareprogrammet, der fører til et voldsomt kursskifte i Søren W. Rasmussens liv. Vedligeholdelsen af softwaren er så omfattende, at han i lange perioder arbejder fra “seks om morgenen til tolv om aftenen”, når hans normale arbejde regnes med. Det bliver for meget. Filmen knækker. Helbredet er truet, og som 58-årig bliver Søren W. Rasmussen af sin læge beordret til at lægge sit liv om. Han stopper på H. Lundbeck og flytter sammen med konen til Lolland for at begynde en ny tilværelse.

Arbejde vil han stadigvæk, nu bare i et andet tempo. Og der burde være muligheder på det lollandske arbejdsmarked, også selvom det kniber med job inden for hans hidtidige arbejdsfelt. Hans undervisnings- og formidlingskompetencer er bredt funderede og dækker blandt andet over kursusvirksomhed på flere universiteter og undervisning af gymnasieelever, studerende ved laboranthøjskolen og praktikanter i folkeskolens 9. klasser. It-området har han også godt styr på. Foruden at være en habil programmør og softwareudvikler var han softwaresupporter for medarbejdere på H. Lundbeck. På Carlsberg var han it-ansvarlig, samtidig med, at han underviste medarbejdere og studenter og stod for indkøb og vedligeholdelse af computere.

Bristede illusioner
Til at begynde med er det da også primært stillinger inden for undervisning og it, som Søren W. Rasmussen søger. Desværre sker der bare det, at ansøgningerne fører til det ene afslag efter det andet, og ved udgangen af februar 2005 har han på under et halvt år fået sendt 33 ansøgninger af sted, uden at det i et eneste tilfælde fører til en jobsamtale. Han søger fx stort set alle undervisningsstillinger i folkeskolen, der bliver slået op inden for hans fagområde. Og det er ikke, fordi han er fin på den. Foruden relevante it-stillinger går han også efter stillingerne som køkkensælger og butiksmedarbejder på et byggemarked. Det der i første omgang ligner en overkommelig udfordring, synes efterhånden at være et håbløst projekt. Der lader ikke til at være plads til det grå guld på Lolland.

“Man må ganske enkelt konstatere, at der åbenbart ikke er brug for højtuddannet arbejdskraft på min alder”.

Afslagene får ham til at genoverveje sin situation, og han beslutter sig efter nogen overvejelse til at søge om fritagelse for den tvungne aktivering, han er på vej ud i. Søren W. Rasmussen er da 59 år og kun få måneder fra at kunne gå på efterløn.

“Jeg havde jo ikke lyst til at blive tvunget ud i et eller andet job som pedelmedhjælper med løntilskud”, siger han.

Trods en otte sider lang og veldokumenteret ansøgning til AF-Storstrøm – inklusive en anbefaling fra den private aktør, som har ham i kontaktforløb – får han et klokkeklart afslag fra AF. AF ræsonnerer, “at den beskæftigelsesmæssige situation i regionen vil blive præget af en stigende mangel på arbejdskraft”, hvorfor ansøgningen ikke kan imødekommes. På det tidspunkt har Søren W. Rasmussen tre måneder og tre uger tilbage på arbejdsmarkedet, fratrukket fem ugers ferie…”

 ————-

Søren W. Rasmussen har lavet checkjobnet (curriculum vitae)

Lille uddrag:

Sammen med fire medarbejdere fra Carlsberg Laboratorium og konsulentfirmaet McKinsey & Company udarbejdet forretningsplan for produktion af bioethanol til motorbrændstof ved hjælp af genmodificerede gærstammer.

Søren W. Rasmussens personlige netside på Nettet

Checkjobnet er Sørens W. Rasmussens fortjeneste

Sonia