Danmark

31. marts 2008

Volden i skolerne er steget med 57 pct. paa to aar


http://www.berlingske.dk/article/20080612/danmark/706120022/:

Vold og trusler er noget hver anden

lærer har oplevet i københavnske

skoler. Volden er steget med 57 pct.

på to år i skolerne.

——————-

Fra 2006 til 2007 steg volden: i Danmark generelt fra 3.716 til 4.600 tilfælde (23,8 pct.) jvf:  https://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/ 23,8 pct. pr. år svarer til lidt mindre end 57 pct. på to år.

Vold mod offentlig myndighed f.eks. steg i antal fra  705 til 873 på ét år (23,8%), i de første tre måneder fra 2006 til 2007. Dette svarer til lidt mindre end udviklingen over de to år i skolerne.

Vi er nødt til at supplere med indvandringsspørgsmålet – når vi ikke må få det oplyst i mainstream-medierne, fordi der ikke er trykkefrihed og ytringsfrihed i Danmark (se videre på linket nederst) -, at 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København udførtes af indvandrere og efterkommere i 2004. Vi har absolut ingen grund til at formode, at andelen er faldet i andet end en forfalsket statistik.

Når østtilstrømningen fra især Polen og Baltikum fraregnes, er der i 2007 tale om en stigning i tilstrømningshastigheden fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra ikke-vestlige områder også steg i 2006 (med 14,1 pct.) såvel som i 2005 (med 9,6 pct.).

Nu begynder nye segmenter at forstå baggrunden, hvis vi måske lige supplerer med indvandringen af ikke-vestlige i den kritiske periode. Desværre har medierne mundkurv på i dette spørgsmål, der er direkte koblet til den egentlige problemstilling.

Ikke-vestliges antal er blevet 10-doblet siden 1985 i Danmark.
 

I 2oo5 var her:

219 manddrab og forsøg på manddrab. 5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, medens danskernes antal gik tilbage.

http://www.information.dk/155715 : “Da reformpædagogikken blev for meget af det gode”

[…]

“…Den første fase handler om det første og radikale brud med den disciplinerende pædagogik. Det sker i 1950′erne, hvor skolens opgave bliver at fremme mulighederne for at børn kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. Det er ikke eleven og kundskaber, som er i centrum, nej det er barnet som et selvstændigt og lykkeligt menneskebarn, som ligger pædagogikken på sinde…”

———————

På denne baggrund skulle det ikke være så vanskeligt at få øje på løsningsrummet:

Vend indvandringen til udvandring, og stands den totalt fejlslagne reformpædagogik. Der er ikke brug for nye ideer eller påhit til den ideologiske vogn; der er udelukkende behov for at gøre brug af allerede indhøstede erfaringer.

 

Ringen er sluttet

Den Gode Stat, Det Nye Menneske

Danmark er op imod 10 år efter Sverige

Sonia