Danmark

29. marts 2008

Medierne gentager statsgælds-aprilsnaren fra 2006 i 2008 uden at nogen tilsyneladende tager notits heraf


”Den danske statsgæld er pist væk” [2006]

”Nu har den danske stat netto 42 mia. kr. tilgode [2008]

[Det første skrev landets førende avis JP den 31. marts 2006, og i år den 29. marts 2008 kunne vi læse noget lignende
sludder i DR-Nyhederne med ekko på TTV2-Nyhederne (se nedenfor)]


Når du forsøger at læse Jyllands-Posten den 31. Marts 2006…skal vi så ikke gætte på, at linket er slettet for artikel-indhold? (det er slettet for indhold, så vi gider ikke anføre det her)

Det skrev vi dengang:
“Tag det lige med et gran salt. Den danske såkaldte den statlige udenlandske lånegæld udgjorde 90,7 mia. kr. ved udgangen af 2005, efter den var steget med 6,8 mia. kr. i løbet af 2005. At den skulle være ’pist væk’ tre måneder senere virker lidet sandsynligt. Den danske statsgæld var ultimo 2005 i øvrigt 527,8 mia.kr.. Af disse var 133,2 mia. kr. midlerne i Den Sociale Fond, som de ledende har valgt at nedskrive statsgælden med…”

Kunststykket gentages her i 2008, men nu af DR-nyheder med ekko på TTV2:Vi læser på: Opdat.: 28. mar. 2008 11.29 DR Nyheder

“Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr…”

Det rene vrøvl.
Statsgælden er næsten 10 gange større end det tilgodehavende, som DR hævder Danmark har??? Kan nogen give os et svar på, hvorfor der bringes så fejlagtige oplysninger fra en licensbetalt statsinstitution, der har skulle
forestille at bringe os korrekte nyheder og korrekt information?

I 2006 var det landets førende avis der skrev noget lignende vås. Forsøger man at finde ud af, om jeg lever, eller om jeg fortsat kan læse en tabel med finansielle oplysninger kritisk? Ingen andre gør ophævelser. Det kan være en prøve på, om det går som planlagt med den mentale deroute blandt danskerne.

9. August 2005 hævdede JP f.eks. også, at indvandringen var vendt til hjemrejse (netto), og det skyldtes den borgerlige regering. Var jeg taget på ferie 14 dage senere, havde jeg ikke kunnet rette fejlen, men var så formentlig røget med bomberne i London, idet jeg færdedes netop på tre af de centrale steder “på de rigtige tidspunkter”.

Det skal så for god orden skyld oplyses, at rettelsen om fejlen i JP om indvandringen, der i øvrigt satte ny rekord i 2005, blev bragt hurtigere af Daniel Pipes i New York end af JP, der havde ansvaret for usandhederne….., og det var sågar før tegninger og krise.

J. E. Vig,
29. marts 2008

NU LYSER DE LYSE HOVEDER – og naesen med – i aften fra kl. 20-21


Vi har overvejet at foreslå mainstream medierne at gå i en kampagne for at få folk til at stå på hænder et kvarter hver morgen fra kl. 7-7:15, fordi unavngivne men sædvanligvis troværdige eksperter siger, at vi kan få klodens polvending – grundet den megen indvandring; det er det med ligevægten – til at ske senere, hvis vi er friske og tager de rigtige initiativer. Enkelte brokhoveder blandt videnskabskvinderne har været inde på, at Isaac Newtons mekanik ikke tilstrækkeligt er indbygget i vores forslag, og de hævder at polvendingen hidtil er sket uden væsentlig indvandring hvert ca. 29.000. år. 

Nu skal vi jo heller ikke…for balladen med indvandringen kan faktisk skyldes klimaet og dermed i realiteten alt det her klodevipperi, der følger med indvandringen. Der er også mange multikorrelationanalyser, der kan bringes til at vise dette.

——————————

Koblingen mellem menneskeskabt CO2 som uafhængig variabel og temperaturen som den afhængige variabel på kloden er påvist at være et rent falsum

Og så til den hyle morsomme:

WWF risikerer mere CO2-udledning

med opfordring til at tænde levende

lys

I aften mellem kl. 20 og 21 opfordrer Verdensnaturfonden alle til at slukke det elektriske lys for at demonstrere, at de tror på menneskeskabt CO2 som årsag til klodens temperaturstigning. Det viser sig imidlertid, at når fyrfadslysene så tændes i stedet, så øges CO2-udladningen i forhold til, hvis det elektriske lys havde været tændt i stedet. Det kan du også læse i Ingeniøren den 25. marts 2008.

Forslaget er selvsagt mere nyreligiøst motiveret, kunne vi høre på TV2-nyheder, ganske vist med et andet ordvalg.

Sonia

What The West Needs To Know – super well-qualified short lectures on what it’s all about – The result: No more unfounded speculations


islam3.jpg

Very strong and totally documented contributions that contains all what has been exposed in Fitna, but much more in super-qualified short lectures that are intelligible to everybody interested in their own or the future of their children – the political international elites are also indirectly exposed for their calming ignorance or lies documentated by their own words:

i.jpg

What the West Needs To Know

Obsession – Radical Islams War Against The West

Sonia

Satiren er eneste gangbare vej


img0.gif 

Ideologisk troende har ét svagt punkt, som de rammes på, indtil vi fra den påførte terrorkrig måtte nå til en frontkrig. Det er selvironien, satiren. Den er helt afgørende, for med den rammer vi både de fremmede lykkeriddere og den danske ideologiske elite med følge, der nu har måttet lyve groft i mere end 20 år for at holde danskerne i ro. Og løgnene skal jo altid gøres større og større. Det er ren logik, eftersom virkeligheden ikke stemmer med løgnene. Men har du mere end nogle få kilometer til begivenhederne, er du nødt til at kunne stole på budbringeren.

Det er helt naturligt, at eliten selvfølgelig bakker op omkring ytringsfriheden – selvom den selvfølgelig ønsker den afskaffet og erstattet med ren proganda ligesom toppen i EU – fordi den har indset at dette må absolut ske gradvist, da der vil være uoverkommelig modstand netop mod ytringsfrihedens begrænsning, især i Norden.

Og vær vis på at ytringsfriheden begrænses. Det bliver den allerede, og propagandaen har kørt i mere end 20 år. Det ved enhver, der følger og har fulgt den samlede udvikling, og samtidig følger og har fulgt, hvad mainstream-medierne beretter, når de overhovedet beretter noget med falsk eller ægte indhold i. 

Samarbejdet om landets udslettelse kan/kunne etableres, fordi islam er en ikke-sekulariseret  ideologisk ordning, og eliten hos os også er ideologisk, ganske vist ateistisk; men det ideologiske er det afgørende fælleskab. Begge grupper kæmper for en menneskeskabt eller gudskabt verdensordning på tværs af alt andet givet og selvfølgelig på tværs af alle historiske og kulturelle skel. Heri ligger deres midlertidige fælles taktik funderet. Heri ligger samtidig deres svaghed. De har ingen selvironi og de forenede har ingen sammenhørighed i noget andet – præcis som Fitna indirekte også beretter om.

Varmegraderne på deres urin stiger uafladeligt i begge grupper, når de udstilles, som det de er. 

For at fremskynde det endelige opgør mellem islamisterne og den herfra endnu stammende elite skal vi derfor bruge satiren – den tåler ingen af dem. De vil givet svare igen med en endnu hurtigere afskaffelse af ytringsfriheden og lige så med andre frihedsrettigheder for at undgå for eksempel de verbale og billedmæssige eksponeringer. Der er ingen anden vej, og det sker allerede. Dette vil den tavse grupper forhåbentlig reagere på. Se bare på de altomfattende lovtiltag hver gang en særlig minoritetsgruppe ikke kan indordne sig efter det, som vi har kendt og fundet helt naturligt i århundreder her. 

Vi har ikke andet end passiviseret accept fra ganske vist 70-80 pct. af befolkningen. Desværre er der blandt disse et helt overvejende flertal, der end ikke har fået munden på gled og ikke ønsker ubehaget, især i kantinen og over for børnene, der bliver indoktrineret grundigt hver eneste dag i skolen. Chancen for at møde en modstander ubeset er dog ellers ret ringe, cirka 1 udaf 8

Eliten, som beklæder nøglestillinger, udgør omkring 8-10 pct., så er der medløberne, der får deres gode betaling for at spille marionetter, eftersnakke eller holde kæft, ca. 10-20 pct. Marionetterne er vanskelige er gøre noget ved, for de er mere eller mindre selvvalgt blinde og døve over for andet end ideologi-budskabet lige meget, hvor meget der trædes på dem. Det siger erfaringen. Mentalrobotterne plejer vi at kalde dem i en samlebetegnelse.

Det er helt klart de passiviserede blandt de 70-80 pct. der skal bringes til at at se sandheden i øjnene – at der må handles – ved at de leveres opmuntrende, satiriske indslag overalt inspireret af sandheden. Disse indslag vil samtidig svække den stadigt mere forløjede elite, de betalte medløbere og også sende de rigtige signaler til “de nye herrer/undersåtter” i landet. Undersåtter underkaster sig en tåbelig ideologi, og alle ideologier er lige tåbelige. Derfor sprænger boblen også; men desværre sjældent, før alt er ødelagt. Det 20. århundrede har bl.a. fremvist de fornødne eksempler herpå.

J. E. Vig, 29. marts 2008