Danmark

28. marts 2008

Statens Gaeld er AFGJORT IKKE blevet til et tilgodehavende

Filed under: Danmark, Economics — Tags: , , , — Jørn @ 19:04

Vi læser på: 

Opdat.: 28. mar. 2008 11.29 DR Nyheder

“Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr…”

————————

Dette stemmer ikke

Desværre er det ikke sandt. Når vi læser i Staten Låntagning og Gæld 2007 udgivet af Danmark Nationalbank, fremgår det tydeligt af Tabel 2.2.1 side 27, at den danske statsgæld var 253,8 mia. kr. pr. 31. december 2007. Hertil skal lægges Den Sociale Fond, der allerede har været fejlagtigt brugt som bidragsyder til nedskrivningen af gælden i flere år, 133,4 mia. kr.

Dette giver 387,2 mia. kr. i statsgæld regnet til markedpris.  Sådan er det.

Heraf udgjorde lånegælden i udlandet 68,6 mia. kr. – der blev nedbragt med 10,1 mia. fra ultimo 2006 til ultimo 2007. Statens renteudgifter var 13,6 mia. kr. i 2007.

Staten Låntagning og Gæld (ISSN: 0902-6681) (1398-3873) online kan rekvireres gratis fra Danmarks Nationalbank på e-mail-adressen: kommunikation@nationalbanken.dk

På: http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Statsgaeld_i_tal!OpenDocument

angives statsgælden ultimo 2007 til nominel eller pålydende værdi: 246 mia. kr. og renteudgifterne til 15,2 mia. kr.. Om Den Sociale Fond (126,9 mia. til nominel værdi) omfatter og omfattes af posten ‘Statslige Fonde’, skal 126,9 mia. kr. (jf. linket) tillægges, således at statsgælden beløber sig til 373,3 mia. kr. i nominel værdi ultimo 2007.

Sonia

PS: Noget siger os bl.a. på denne baggrund, at institutionerne DR (med en totalt fejlbudgetteret TV-by på Amager) og for såvidt ekkoet på TV2 (den sidstnævnte med et underskud på 213,5 mio. kr. i 2007) måske skulle koncentrere sig mere om deres egne institutioners gæld.

Fitna the Movie – og meget mere

Filed under: Culture, History, Immigrants, Immigration, Terror — Tags: , , , , — Jørn @ 09:05


Satiren er eneste gangbare vej

Meget stærke og veldokumenterede supplementer, der indeholder alt som behandles i Fitna og meget mere til i forståelsen af, hvad der foregår:

What the West Needs To Know (20 fragments in English)

What the West Needs To Know in full length here

Obsession (full lenght)

Sonia