Danmark

13. marts 2008

En hel del kommer og slaar os ihjel


Uddrag fra : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article2980432.ece

og oversat:

“De fleste mord i London i år (2007) blev begået af udlændinge, i følge Scotland Yards opgørelse bragt i The Times 1. dec. 2007.

Af 47 mord mellem april og september, hvor den anklagedes nationalitet er kendt, er 26 ikke britiske  – 55 pct. I 19 tilfælde menes den dræbende at være britisk. I endnu 23 tilfælde er den dræbendes nationalitet ikke blevet bestemt. Mindst 23 af ofrene var udlændinge…”

[…]

“…Drabene er i de seks måneder undersøges af Scotland Yard’s Drabssektion og forventes at ændre sig efterhånden som flere tilfælde opklares. Men råmaterialet repræsenterer en stærk illustration af problemerne, der viser et bredt nationalitetsspektrum efterhånden som samfundene hurtigt ændres p.g.a. af indvandring i stor skala…”

————————————————————

Vor kommentar:

Åbenlys fejlkilde af de helt store (og vi har understreget dette adskillige gange både for så vidt angår danske oplysninger om samme emne og for så vidt angår udenlandske ditto):

I 23 tilfælde (eller 49 pct ) af tilfældene (jfr. uddraget ovenfor) er den dræbendes nationalitet ikke blevet bestemt: Det kan skyldes et af tre, drabsmanden er naturaliseret engelsk statsborger, efterkommer af naturaliseret engelsk statsborger, eller en manglende domfældelse fører tillige til manglende oplysninger om nationalitet. Her til kommer 19 (eller 40 pct.) af tilfældene, hvor den dræbende menes at være britisk.

D.v.s. mindst 55 pct., men ganske givet meget større andel, blandt de dræbende er, som det fremgår, ikke britiske. Vi skal tilmed være i den situation, at statistikpræsentationen endog skal afspejle unødig usikkerhed/upålidelighed – idet vi går ud fra der er en statistikyndig ansat på The Times.

Kan vi forestille os, hvem der læser mest om disse usikre/upålidelige/forvirrende oplysninger, og hvem disse usikre/upålidelige/forvirrende oplysninger så fortrinsvis kan være møntet på: Englændere, Arabere, Somaliere, o.s.v.?? ……, så må vi gætte os til resten på et kvalificeret grundlag, nu vi ikke får det ordentligt/behørigt oplyst.

———————————————————–

For så vidt angår Danmark vælger vi at springe over det usikre/upålidelige/ forvirrende i vor præsentation. Derfor nøjes vi med lidt indikation-illustration, da rådatagrundlaget her er lige så behæftet som tilfældet synes at være i England:

I alt 5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005. Den danske befolkning gik tilbage fra 1981. Den skæbnesvangre udlændingelov var gældende fra1983. I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275. I 2005 var der 219. D.v.s. mere end 6 gange så mange på 38 år.

————————————————————-

Mord pr. 100.000 indbyggere 2005, 2003 eller 2001:

Washington D.C.: 43.90 (2003)

Angeles: 15,20 (2003)

Chicago: 22,00 (2003)

Las Vegas: 11,50 (2003)

USA: 5,61 (2001)

Sverige: 10,01 (2001)

Danmark: 3,72 (2001)

Skotland: 2,33 (according to Gardian article september 2005)

Glasgov: 5,50 (2005)

Albanien: 21,00 (2005)

Rusland: 21,60 (2005)

Estland: 14,80 (2005)

Sonia