Danmark

8. marts 2008

Sundhedspersonalet kan ikke behandle de fremmede rigtigt


Nydanske skal alle behandles rigtigt

“Sundhedspersonalet er usikkert på, hvordan de skal håndtere de kulturelle og religiøse aspekter, siger projektleder Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen.

Det handler om, at patienten – uanset herkomst – skal have den rigtige behandling, og det er vanskeligt, når der både er sproglige og kulturelle barrierer”, siger Niels Sandø. Så nu vil de ansætte nogle såkaldte mediatorer.

——————-

Vi kan ikke forstå essensen af, hvad Niels Sandø refereres for at have sagt. Først er det kulturelle og religiøse aspekter, siden handler det om sproglige og kulturelle barrierer.


Det kan da ikke være ét fedt???


“Den rigtige behandling”
Hvad er den  rigtige behandling??

Det sikreste er nok at importere nogle flere fra Pakistan og Somalia til sundhedssektoren.

Spørgsmål:
Må man indtage hjertemedicin i dagtimerne, hvis man stammer fra Somalia, ogRamadanen er igang? Hvad foreskriver Koranen om hjertemedicins indtagelse? Ikke så meget, vel da? Hvorledes håndteres lignende opgave i henholdsvis Mogadishu eller Marka (de eneste byer Google Earth viser i Somalia) og landdistrikterne samme sted? Skal vi spørge medicinmanden? Hvad gør en sygeplejerske, når en kvindelig patient ikke vil vise sin krop frem for en vantro?

Andre spørgsmål:
Må man harke og spytte overalt på hospitalsgangenes gulve og vægge som gravid muhammedaner? Må man kalde danske sygeplejersker for hekse og ludere, når de beder sig fri for spytteriet? Det er rigtigt som gravid at spytte i nogle muhammedaner- lande? Må man have de pårørende til at overnatte under den syges seng på de danske hospitaler? Det er rigtigt i visse muhammedanerlande. Kan man møde op med familier på 25 medlemmer for at besøge den syge? Begrebet familie – i vestlig forstand – er ukendt visse steder i Somalia.

Vi skal sige det lige ud:
Niels Sandø aner intet om den essens, som han lader som om han udtrykker sig om – og det er typisk for 68-eren og dens yngel! Han kan sige nogle ord, men han kan ikke udføre eller tage konsekvenserne af det, som ordene betyder, i praksis, og det kan hans såkaldte mediatorer selvfølgelig lige så lidt. Og det sidste spørgsmål med f.eks. spytteriet vil han givet ikke tage stilling til (fordi det netop kræver stillingtagen!) – og så fortsætter spytteriet, og så er det rigtigt. Det er rigtigt i muhammedanerland, og det er smitsomt og sundhedsfarligt i Danmark, hvor de
epidemiske sygdomme tager et fornyet opsving sammen med indvandringen.

Man må lissom finde ud af det??? Jamen, der er ikke noget at finde ud af.

De er kommet til et land, hvor de ikke kan være. Længere er den ikke.

Vi venter på, at ordet ‘dialog’ fjernes fra den danske ordbog, og at ordet ‘integration’ fremkalder de samme træk i mundvigene som ordet ‘kulturberigelse’ kom til efter de første ca. 15 år.

Sonia

Supplement:

To somaliere og en gammeldansk kone på Langenæs

Tærsk med golfkøller er dagligdags i Bazar Vest

Indvandrerne skulle adskilles fra danskerne på Odense Universitetshospital i december 2007