Danmark

19. februar 2008

Taersk med golfkoeller er dagligdag i Bazar Vest


Fra http://avisen.dk/forebyggelse-bazar-vest-ansaetter-vagter-180208.aspx den 19. februar 2008

“Sig til ham, at jeg skal have mine 100 kroner – ellers smadrer jeg ham,” siger den unge mand til en af de andre mænd, der står i den lille smøge, inden han igen vender sig mod somalieren: Næste gang slår jeg dig i hovedet…”

Nu skal de have vagter i Bazar Vest, bl.a. ved ‘Pusherstreet’ og ‘Forbrydergaden’.

“Vagternes opgave er at sørge for, at der ikke foregår ulovligheder, uden at de samtidig skaber en dårlig stemning,” oplyser den daglige leder af Bazar Vest, Jørgen Skov. Formand for Klubberne i Gellerup Anders Glahn kalder initiativet med private vagter “glimrende”, og han vurderer, at vagterne ikke er med til at optrappe situationen…”

————————-

‘Det er så Politiet, der er skyld i balladen og alle ildspåsættelserne rundtom’, kan vi læse på dansk ttv i dag. Hvorfor de vælger skolerne, men ikke lærerne, kan undre lidt. Brændende skoler kan vi godt se motivet bag. Det vises sågar i en større feltundersøgelse. Men hvorfor lærerne går fri i større stil; det undrer os.

Sådan begyndte det med Bazar Vest (fortroligt-stemplet rapport tilgået Information om Danmark netop da den udarbejdedes), og initiativet blev sat virkelig gang og i system og skulle brede (newspeak og barnesprog: ‘sprede sig’) sig til andre steder i landet på Karen Jespersens initiativ. Der er medtaget et fyldigt supplement på: “Når Fanden bliver gammel, går hun i kloster”

Var det hjulpet i Bazaren 5½ år senere, spurgte vi dengang? ‘Flere Arbejdsløse har fået det værre’, skrev Politiken dengang. Nu er linket på Politiken pistvæk.

Der er i tillæg et særligt gunstigt marked for afgiftsfrie biler (forbeholdt asylanter) i Bazar Vest. Forkærligheden for bilafbrænding kunne man forestille sig skulle ligge heri (‘det billige skidt’). Vi mener derimod mønstret klart indikerer noget mere alvorligt, nemlig at nogen skal flytte fra kvartererne, som indtrængerne mener de har magt over (NO-GO-Zones). Sådan vurderes også andre steder i Europa blandt ligesindede.

Vi venter på, at ordet ‘dialog’ fjernes fra den danske ordbog, og at ordet ‘integration’ fremkalder de samme træk i mundvigene som ordet ‘kulturberigelse’ kom til efter de første ca. 15 år.

Det bliver meget værre endnu (vi plejer at have ret!)

Paris: De kom for at dræbe os

Sverige: Nødråb fra Malmø

Gellerup: Har du glemt sommeren 2007 ? (politistyrken op fra 8 til 25, 60 brande pr. måned)

Eksplosiv stigning i 10-17 åriges kriminalitet i Gellerup (60 pct. stigning fra 2005 til 2006)

Rosenhøj: Og foråret 2007

Frankrig: viser vejen

Det holder gang i den!

Sonia