Danmark

17. februar 2008

Hvad er det lige bissekoppen tror han har gang i ?


Vi har spurgt Sonias stundesløse søster. Hun giver følgende svar:

Det udspringer alsammen af det med de to tunesere, 27 dage i buret, så Dommervagten og så ud af vagten. Den ene havde ikke opholdstilladelse i landet, men mordplaner sammen med to andre rettet mod den danske tegner. Når man ikke har opholdstilladelse, så er det myndighederne herunder domstolenes pligt at bevise, dels at der var reelt kød på de mordplaner dels at opholdet var ulovligt, skulle jeg mene.

Det er her bissekoppen mener at udvisning uden en altomfattende retssag til en fremmed indtrængende terrorist in spe er for groft, og at efterretningschefen går over stregen ved at oplyse til offentligheden, at tegneren igen trues på livet af fremmede og endelig at pressen så igen bringer tegninger. Så vigtig kan ytringsfriheden ikke være, at efterretningschefen ligefrem selv skal være åbenmundet for at sikre den. Hvor vil I hen? Var det ikke blevet oplyst, at tegneren igen blev mordtruet af fremmede, ville balladen nemlig ikke være opstået, og så havde rigets sikkerhed ikke været truet. En bladtegner og pressens ytringsfrihed, der i forvejen er meget begrænset, kan ikke rangere højt.  

Det satte det hele igang. Nu var det for flere år siden blevet tys, tys, hvem der overvejende i forhold til befolkningsandelen udførte flest kriminelle gerninger, og hvem der udførte de enkelte kriminelle gerninger i al almindelighed. Hvorfor skulle der gøres en undtagelse lige netop her. Det er hvad jeg mener. Skulle tegnere nyde en særlig beskyttelse? Det hænger nemlig sammen med, at mere tys, tys bedre sikrer landets sikkerhed. Der er andre andre sager, hvor hele koret vil have efterretningstjenesten til at operere med mere åbenhed: Men det er hvor det drejer sig om landets sikkerhed. 

Hvorfor Scharfs endog entutiastiske fortid i DSU skulle oprulles af Frank Jensen er da ligetil. Når ærkebissekoppen er medlem af socialdemokraterne sammen med Svend Auken, og han har glemt, at Auken stemte for terrorlovsvedtagelsen, og at den skulle overholdes i praksis, samt at Frank Jensen både har været justitminister og tidligere – d.v.s. senere –  i hvert fald har været ude efter Jean D’arc’s post, så er det vigtigt at melde, at Scharf gjorde som han gjorde med fuld billigelse af soccerne. For så kan toppen forstå, at Frank stadig er på banen, hvis der skulle ske noget.

Så er der Søren Pind. Han vil have indført en art omvendt sharia-lov, i hvert fald begyndelsen til én. Grundloven forbyder det; men den forbyder det meste. Det skal vistnok opfattes som en slags opbakning til Scharfs initiativ. Så er der minister Rønn Hornbech, der står for integrationen. Hun ser nu, at de to tunesere gik hendes næse forbi. Dem får hun kun mulighed for at øve sig på, hvis terrorloven ændres, så domstolene skal bruge meget mere tid på at skulle bevise, hvad der planlægges rundtom i Europa…og hvad der reelt er ulovligt uden f.eks. behørig opholdstilladelse, der forbyder ophold.

Hvor om alting er, ærkebissekoppen gik ind for bløde bomber på Balkan, han er medlem af socialdemokraterne lissom og så længe som Svend Auken, har han sagt. Auken der i sin tid blev bakket op af Frank Jensen, som åbenlyst afslører, at Scharf var engageret medlem af SDU og sidenhen loyal over for selv Hans Engell, før han kørte galt i en brandert. Bløde bomber mod tegnere eller større åbenmundethed, der kan komme fremmede terrorplanlæggere herunder ulovlige indtrængere på tværs er for såvidt både godt og skidt, vil jeg sluttelig sige.

Effekten af forestillingen er større end 7 års lovgivning i en flertalssikret regering. Men nu skal vi heller ikke komme det nærmere, for vi vil nødig blande os i, hvem der eventuelt skulle afløse Scharf, hvis det skulle komme så vidt, og derved måske bringe os i bissekoppens søgelys.

Sonia – indholdet er berigtiget af min søster.