Danmark

10. februar 2008

Helt galt fat paa plejehjemmene

Filed under: Statistics, Welfare — Tags: , , , , , — Jørn @ 08:54

Sundhedsstyrelsen undersøgte plejehjemmenes brug af medicin i 2005: 28 pct. af plejehjemsbeboerne (i følge en officiel undersøgelse) ordineres antipsykotisk medicin for at holde sig i ro. Blandt ældre over 65 år uden for plejehjemmene var det 4 pct., der bragtes til at indtage den slags medicin. 

Sonia