Danmark

8. februar 2008

Indvandringshastigheden i 2007 er opgjort


iod

Antallet af udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark voksede i 2007 med 24.042. Umiddelbart ville man komme til 20.394 i følge i  http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024. Hertil skal lægges de udenlandske statsborgere, der er trukket ud af opgørelsen i 2007, fordi individerne har fået tildelt dansk statsborgerskab ved lov, nemlig 3.648 i 2007. Af de nyindvandrede 24.042 i 2007 var 17.278 (72 pct.) fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

 

I 2006 var den samlede indvandringshastighed 16.198. Så der er tale om en betydelig hastighedsstigning i 2007 til 24.042 (48,4 pct.). Til gengæld er antallet af tildelte statsborgerskaber faldet fra 7.961 til 3.648, hvoraf 92 pct. i 2007 tildeltes statsborgere med nationalitet i lande/områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand. I 2006 udgjorde tilstrømningshastigheden for fremmede 11.086.

Der er derfor tale om en eksplosiv stigning i tilstrømningshastigheden for fremmede fra 11.086 til 17.278 (eller 55,8 pct.) mod en stigning i tilsvarende tilstrømningshastighed i 2006 på 14,1 pct.

Nu kan det så hævdes, at stigningen væsentligst drejer sig om indvandring fra de gamle østlande. 4.053 kom fra disse lande i 2007, når der regnes efter de registrerede indvandrede med fast bopæl i Danmark.

Selv når denne øststrøm fraregnes bliver der tale om en stigning i tilstrømningshastigheden fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra netop disse områder også steg i 2006 såvel som i 2005.

Nu kunne man falde for den ide, i stedet at se på opgørelsen af de såkaldte ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Så ville det samlede resultat i stedet blive 20.262 flere i 2007. Men det er helt hen i vejret at lade sig lede af denne officielle, men meget brugte opgørelsesform, fordi alle senere generationer end indvandrernes børn medregnes som danskere og ikke retteligt som børnebørn o.s.v. af indvandrere. 

Efter 25 års masseindvandring af fremmede viser det sig, at børnene og børnebørnene af indvandrerne har en endnu ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end forældrerne o.s.v. 

Hvad skulle løse problemet med for få fødte danskere, senere for få i arbejdstyrken til at kunne betjene både en aldrende befolkning (større andel ældre) og samtidig skrabe købekraft ind fra den salgbare produktionen til at finansiere den dyre velfærdsordning – netop fordi der fødtes for få børn og folketallet faldt fra 1981  p.g.a. samme og masseindvandringen sattes igang – medførte i stedet og helt forudset en ekstra velfærdsbyrde, der forstærker problemet yderligere og standser finansieringen tidligere.

Løsningen skal findes heri – det andet svarer til søgen efter ‘cirklens kvadratur’ :

  

 

Nyt fra Danmarks Statistik nr. 328 af 26. juli 2007


 

…plus en omkalfatring af hele det danske såkaldte velfærdssamfund (med mere end 872.000 offentligt ansatte) og en omstilling af flere andre sektorer til voldsomt ændrede konkurrencevilkår i verden, som ingen regering med de såkaldte ‘professionelle’ politikere tør binde an med.   

 

Men det er en anden historie.

 

J. E. Vig, 8. februar 2008