Danmark

4. februar 2008

Skoleeleverne skal ikke orientere sig om, hvorfor Europas befolkning vokser


Når stambefolkningerne i de europæiske lande føder adskilligt færre børn end der dør eller udvandringer, så fører dette til at folketallene falder. At folketallene i Vesteuropa alligevel vokser skyldes indvandrernes fødsler og den fortsatte indvandring.

En sådan oplysning strider fælt mod skolens etik i Danmark. Det er grunden til at man registrerer de formastelige elever, der drister sig til at se på en sådan oplysning.

Sonia