Danmark

3. februar 2008

Danskerne taber fordi de er i nogle skvat


iod

De nordiske befolkninger skal bringes ud af noget, der ligner en koma-tilstand. Vi er for længst nået til George Orwells 1984, selvom facaderne endnu ikke er helt så krakelerede.

I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275. Da der advaredes mod den stadigt voksende indvandring og dens virkninger i 1985 var her 45 manddrab og forsøg på manddrab, jfr Statistisk Årbog 1987, tabel 139. Pr. januar 1986 viste det registrede folketal i Danmark 5.116.273, hvoraf 72.952 var indvandrere fra lande uden for Nordvesteuropa foruden nogle få naturaliserede og deres efterkommere, jfr. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 30.

Siden 1981 er den etnisk danske befolkning gået tilbage, og faldet i det danske folketal kan end ikke opvejes af fødslerne blandt fremmede indvandrere, selvom de har 2-3 gange flere børn pr. kvinde, uden fortsat indvandring. Ikke-vestliges antal er endog blevet 10-doblet siden 1985 i Danmark.

I 2oo5 var her:

219 manddrab og forsøg på manddrab.

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, medens danskernes antal gik tilbage.

Voldskriminaliteten voksede på blot ét år fra 2006-2007 i 1. kvartal med 23,8 pct, og det samlede antal overtrædelser af Straffeloven steg med 9 pct. det samme år. På den baggrund hævder ‘eksperterne’ så, at kriminaliteten i alt vil vokse med 15-20 pct. blandt de 16-24 årige over de næste 20 år: Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration. Det kan et barn forstå er noget vrøvl, når vi forudsætter en stigningprocent pr. år blot i nærheden af halvdelen af de 23,8 pct. De 16-24 årige står for den helt afgørende andel af den samlede kriminalitet.

82 pct. af de sigtede for kriminalitet under 18 år i København var i 2004 anden- og tredjegenerations-indvandrere, selvom deres officielle befolkningsandel kun skulle være godt 28 pct. af de unge under 18 år i København i 2003: http://www.lilliput-information.com/economics/domv.html.

Nu får vi tårepersende oplyst, at de er børn af flygtninge. Det må vi da kunne forstå. Nej, for det første er de født her i landet, flest i 2. og 3. generation, for det andet: 19 ud af 20 af de oprindelige indvandrere er ikke på flugt fra krig og forfølgelse. Dette har FN’s Flygtningehøjkommisariat forlængst oplyst:

Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere. Derfor vi kan sende de fremmede hjem uden at krænke nogen af de såkaldte konventioner (der i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel),
[I flg. FN’s Flygtningehøjkommisariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

Sammenlign med denne:

”Vi har beder jer alle arabiske kvinder og mænd, fjern enhver form for prævention for – Allah – vi må have en milliard mennesker – vi har ikke brug for en atombombe til Europas erobring – vi har børnebomben.” [citat: Libyens leder Omar Al-Khadafi i 1990]

29 tidligere ukendte sygdomme er blevet opdaget siden 1973 og mere end tyve gamle sygdomme er vendt tilbage med ny styrke. Tuberkulosen var næsten udryddet, men efter 1988 er antallet steget katastrofalt i Norden blandt unge negre. Nye multiresistente varianter, som ingen medicin bider på opstår hele tiden. De nye virustyper angriber særligt vore ældre. Svensk TV rapporterede 9. juni 2002, at et større antal tuberkulose-tilfælde med multiresistent virus ramte Stockholm. Der advaredes dengang mod risikoen for udbrud af en TB-epidemi (se specielt sidste af de anførte link infsw.html). Risikoen øges dag for dag.

En smule supplement og dokumentation:

http://www.lilliput-information.com/economics/sexsyg.html

http://www.lilliput-information.com/economics/syga.html

http://www.lilliput-information.com/economics/vir.html

http://www.lilliput-information.com/economics/infsw.html


Med en fremmedandel på mere end 25 pct. bryder undervisningen i skolerne sammen, beretter erfarne skolefolk, fordi der skal bruges uforholdsmæssigt meget tid på de utilpassede fremmede, der så også fastholder deres eget sprog. Denne procentandel er officielt nået i de københavnske folkeskoler i gennemsnit, og i mange skoler er andelen meget højere. Hver anden har ikke lært at læse og skrive dansk, når de forlader skolen efter 9-10 år, hævdede tidligere borgmester Søren Pind i valgkampen optil kommunalvalget 2005.

Folkeskolen er brudt sammen: http://www.lilliput-information.com/skol.html

I en tid domineret af pylrepædagogik og med barselsorlog for moder og fader i årevis sat i højsædet virker det unægteligt ganske ulogisk at lade en tilstrømning af enorme folkemasser præget af middelalderlige Mellemøst-traditioner foregå ind i Danmark, uden at nogen overhovedet har brug for disse indvandrere. At moderne danske forældre ikke forlængst har rejst sig i protest, kan kun skyldes, at de selv har fået en lige så forkvaklet opdragelse som deres børn. Så bange kan de ikke være for deres fagforeninger og “den anerkendte tone” (læs: politisk korrekthed, hvortil ethvert modsvar har en falsk tone), fordi den politiske korrekte tone ikke er politisk, men afklædt til at være den gældende moral og etik.

Opdragelse, ikke længere just en dragen op i lyset, som opdragelsen skulle være, men nærmere en indføring til dunkle drypstenshuler, hvor de forbliver børn resten af livet uden noget egentligt ansvar i troen på “den gode stat” og “den helliggjorte klode”. Bamse-Kylle og Teletoppies som arketyper tager hånd om de mindste fra starten.

Internationalismen er en ideologi helt på linie med tidligere ideologier, der alle er brudt sammen, når toppen brændte ud, og forudsat at de undertrykte tog sig sammen og sagde fra. Meget tyder på de undertrykte ikke tager sig sammen denne gang. Uden en folkelig front mod det værste, der starter med løgnene, kommer vi ingen vegne. Landet vil så gå tabt, inden dine små børn bliver voksne, hvis det fortsætter cirka som nu. Dette er ikke noget man kan stole på eller lade være at stole på; det er ren matematik. Danskerne skal turde at ofre lidt af deres sikkerhed, ellers kommer der ingen mærkbare ændringer i den lagte dødssejler-kurs, vurderer vi herfra.

Vi, der fortsat følger udviklingen efter 20 år, opfatter forholdene, der tilspidses dag for dag, som en trussel mod det danske folk og vore børn. Uden en massiv hjemsendelse, der i grunden kan koste, hvad den vil, vil landet forgå. Ved blot at betragte alternativet, som kører allerede, kan vi regne med mere end 100 mia. kr. årligt: https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/,

England: https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/ , der tilmed belaster produktionen og hæmmer beskæftigelsen endnu mere og simpelthen inddæmmer den samlede forbrugsmulighed i fremtiden.


Det meste indstuderes via TV og dets cirka 56 eksperter, der ved at belære enhver om hvad som helst, når som helst.

Vi regner kun med små forbedringer i en kortere periode via Folketinget: “Vores opgave er at holde lidt igen…”, meddelte Dansk Folkepartis leder flere gange fra landsmødet i 2005. Og det er DF sandelig ikke alene om.


Vi forventer meget mere af drengen, som i ‘Kejserens Nye Klæder’ siger, så alle kan høre det:

“Jamen, han har jo ikke noget på”.

Hvert eneste Farvel – også gerne hvert eneste Goddag ‘for de modige’ – skulle efterfølges af stavelsen : Udh

Giv os et svar indeholdende, hvad du mener, at vi skal gøre, udtrykt under hensyntagen til, hvad der kan skrives på Nettet, og du vil høre nærmere. Som vi ser det, koster det bl.a. rejseomkostninger, som du må bidrage til, da næsten alle, der er sat udenfor gennem de første knap tyve år i modstandsbevægelsen, ikke kan bidrage dertil med andet end arbejde, viden og en bunke erfaringer.

Med venlig hilsen

J. E. Vig

joernvig@yahoo.com

Disse oplysninger ser du ikke samlet andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer tør forestille sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

4 kommentarer »

 1. […] Det hele sker udelukkende, fordi danskerne er nogle skvat […]

  Pingback af Lars den lykkelige hilser flere indvandrere velkomne « Danmark — 3. januar 2010 @ 06:51

 2. Udover at vi ikke har evnet reproducere os selv under de sidste 3-4 årtienderne, må der jo også ligge et politiskt valg og en økonomisk grund for valget af netop muslimsk immigration frem for kinesisk eller sydøstasiatisk f.eks?

  Er det olien til industrien (som vi nu har exporteret til Kina), eller er det af idologisk grunde?

  Hvad handler “Global Warming” om i grunden?

  Er det mig der er paranoid, eller er der et samband mellem de klimatmæssige ristriktioner Climate conferrencen ønskede at pålægge Europa og USA, og en immigration, der indtil nu ikke har haft andet end en kvanitativ effekt på modtagerlandene?

  Kommentar af Vivian — 7. februar 2010 @ 16:06

 3. Ja, som vi ser det, har der været lidt af en konkurrence mellem hensynet til at få nogle immigranter til klientellet i offentlighedsektorerne; nogen de ansatte kan øve deres ideologiske kunster på, og så hensynet til import af arbejdskraft. Det sidste behov er efterhånden også blevet betydeligt mindsket – ja, faktisk fra starten af, da nedgangen faktisk begyndte i 1973 – af netop udflagningen til Østen og den gamle Østblok, der nu har speedet den skæve udvikling op, hvor Europa grundlæggende har forsømt at tilpasse sig den internationale konkurrence. Der er aldringen, der får konsekvenser. Så er der frelser-industrien, der kun opererer under et dække af noget af det andet, vurderer vi, selvfølgelig er der øvelseskunsterne i falskføleri til de dummeste. Enkelte mener måske 68-modellen ville have erstatning for de børnefødsler, som det kom til at skorte på med deres selvopfundne velfærdsmodel. ‘ALLE FØDSLER VAR JO LIGE GODE, OG ALLE KAN OG VIL ALT, når de har været i vores uddannelsessystem, for vi er eller skal blive lige kloge, fandengalemig, lige skal vi være’ (mit:) og ikke andet lige dumme. Det er ideologi.

  Der er ofte mindst to-tre begrundelser for den samme lidt større ting.

  Først og fremmest ser vi indvandringen til Europa som et forsøg på at gribe magten over kontinentet – som flere har forsøgt: Cæsar, Filip 2., Napoleon, Hitler, Stalin, EU. Med Mellemøsten-immigranter i stor stil som kanonføde og oliefinanserne i ryggen skal dominansen fra USA helt væk, og andre skal ind.

  Går ud fra USA bliver i Mellemøsten!

  Ja, og klimaet: https://danmark.wordpress.com/2009/11/25/karrierer-i-varm-luft-og-ingenting-kejserindernes-nye-dress/

  NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
  Link: The Great Global Warming Swindle
  Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

  Sonia

  PS: Mon de når at blive klogere. Personlige erfaringer hjælper for det meste, men kan vi andre, der forudså katastrofen, vente på dem?

  Kommentar af Sonia — 7. februar 2010 @ 16:47

 4. Lige en lille forbyggelses-kommentar.
  En af de hurtige beskyldte os for at stemple muslimer i dette indlæg – der fortsat også er en blogside (se kolofonen til højre.
  Som jeg læser det, og den, der har skrevet det kan ikke kan et ord, der overhovedet indikerer dette.

  DET VÆRE ET SYND AT SIGE.

  Vi svarede ham:

  Indlægget handler ikke om muslimer. Hvad er det vi ikke sat os ind i? Er det noget du ved, eller er det noget du forestiller dig? Man skal altid være forsigtig med underestimering – også med overestimering, specielt i krig; man kan tage skæbnesvangert fejl. Alene kendsgerninger er gangbare.
  De fremmede kommer i flertal inden 40 år, såfremt indvandringen fortsætter som nu. Det er ren matematik. Så kan man forestille sig en styreform a la Apartheid i Sydafrika – lad os ikke ønske det. Fortsættes med den nuværende styreform, ‘demokrati for sjov’, så må man vel rent logisk hævde, at de fremmede kommer til at sætte dagsordenen, når de får flertal – mon det kan afvises?
  Med 82 pct. af de sigtede for kriminalitet under 18 år i Københavns Dommervagt i 2004, der var anden- og tredjegenerations-indvandrere, kan man sige de allerede har bestemt livets gang for en hel del.
  Klasse- eller kanonføde-betragtningen ligger selvfølgelig lige for, men er det ikke lidt meget spild af tid at gå til sådanne eller andre lige så hypotesebetonede opsætninger? Vi kunne også gå til helgelianismen opfundet af en fantast, der var søn af en rentekammersekretær, eller til det, der gik forud tilbage til 1200-1300 årene: (tilføjelse herfra:) Faldet af Det Byzantiske Rige og følgerne heraf for tankesystemerne i vestens nuværende tumper.
  Lad os være realistiske.
  (tilføjelse herfra:) Come on!
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 7. februar 2010 @ 17:32


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s