Danmark

30. november 2007

Ledigheden 3 pct. plus en hel del af det loese

Filed under: Statistics — Tags: , , , — Jørn @ 10:49

Ledigheden 3 pct., siger vores statsminister, og sådan opgør Danmarks Statistik (DS) også tallet. Der var således i oktober 2007:

73.200 fuldtidsledige

16.900 i statslig aktivering

Den Sammenhængende Socialstatistik fra 26. juli 2007 ligeledes fra (DS) opgør desværre seneste tal for året 2005. Man kan sige “det er meget passende, at der ikke kan drages sammenligninger frem til den såkaldte ledighedsstatistik for oktober 2007″, der viser smukke tal. Jeg synes bare jeg mangler nogle andre antal. Vi der bedst kan lide de små tal er også så uheldige, at der nu skal regnes i berørte personer og ikke med omregning til fuldtid:

Nyt fra Danmarks Statistik nr. 328 af den 26. juli 2007 viser dette i tabel 2 :

991.963 i 2005 kan specificeres således:

 

Det er unægteligt lidt andre tal vi ser her, på andre ordninger og i andre kategorier; men langt de fleste står stadig til rådighed for arbejdsmarkedet og kontrolleres for rådigheden. Der puttes de på forskellige ‘hyggelige hyldefag’ uden for ledighedsoptællingen. Tidsforskydningen på to år mellem ledighedsstatstikken og den sammenhængende socialstatistik “kan vi desværre ikke spille på med taktisk styrke”, men så meget er der heller ikke sket.

Vi mener at kunne konstatere, at det går rigtig skidt overalt i det øvrige Europa med knap 9 pct. i Tyskland plus det løse som her, hvor boligprisraketten sendtes afsted af samme type politikere længe før her. Og konkurrenceforholdet med USA må også være blevet ringere med den faldende dollar siden november 2000 – vi behøver ikke kontrollere det. Så er der oliepriserne på den olie og gas, som vi sælger. De trækker samhandelsoverskuddet i den rigtige retning, og “får toppen at hævde, at vi er så dygtige og fornyelsesskabende under globaliseringen her til lands i disse år”, og den internationale oliehandel og øvrige råstofhandel, som holder reservevaluta nummer to Euroen og dermed kronen oppe….en kort tid endnu…., uden at der reelt er sket noget af det, der skulle bringe vore europæiske samfundsindretninger i orden i en voldsomt omskiftelig verden.

Lad os nu lige tage brød til.

Sonia

 

Statsgælden “pist væk”??

I 2005 rejste de fremmede hjem??

 

Indvandrerne skal betale mindre i skat


“Det er den helt rigtige vej frem”

Når du arbejder i Danmark har du glæde af det danske velfærdssystem. Tilmed, hvis du er en nøglemedarbejder eller forsker, så kan du regne med særlig lav skat 25%.

[de der kom før dig hævede ganske vist det dobbelte af det de indbetalte i skat]

From http://www.workindenmark.dk/Taxation:

“..When you are working in Denmark, you benefit from the Danish welfare system. In addition, if you are a key employee or a researcher, you may also be subject to the particularly favourable 25% tax scheme..”

For at få dem til at vælte ind i landet østfra og syd fra, så lønningerne kan blive trykket, skal de altså lokkes med lavere skat og fuld velfærd.

Sonia