Danmark

25. november 2007

Bat Ye’ors vigtige bog: Eurabia


herschaaldekopievanbatyeor.jpg

Fra : http://piwords.wordpress.com/2007/11/23/eurabia/

EURABIA

Køb den: http://www.amazon.com/Eurabia-Euro-Arab-Axis-Bat-YeOr/dp/083864077X

“Bat Ye’ors første vigtige begreb til beskrivelse af Europa tilstand i den globale Jihads’s tidsalder.
“Eurabia” beskriver et arabiseret Europa, som er villet og gennem årtier er blevet tilstræbt. Hvad europæerne har gjort for at overgive sig, regelret at underkaste sig, er indtil i dag ikke helt klart. Tidspunktet og det udløsende kendes: Oliekrisen fra 1973…”

[…]

“…i kontrakterne forpligter europæerne sig til at lade arabisk arbejdskraft i større antal rejse ind i landene, at stå inde for deres religion og traditioner og lade dem i passende former udøve deres religion, arabiske kultur, sprog og tankegang, og sammen hermed bringe deres politiske meninger (dominant) ind i det europæisk-akademiske landskab og understøtte araberne politisk. Derudover er der sat en teknologi- og pengeoverførselsaftale i gang. Eneste modydelse fra den arabiske-muslimske verden. Oliesalg til Europa.[.. Siden hen fra november 2000 aftales voksende dele af den arabiske oliehandel i Euro…]”

Fortsæt på linket ovenfor på tysk.

Fra Jerusalem Post – en boganmeldelse af Bat Ye’ors: Eurabia: The Euro-Arab Axis :

“How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighborhoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic.”Mordechai Nisan har villet supplere boganmeldelsen med lidt statistik fra det høje nord. Lidt googling overrasker – han er ikke bare endnu en dårlig journalist, men:
“Dr. Mordechai Nisan teaches Middle East Studies at the Hebrew University of Jerusalem in the Rothberg International School. He is a Research Consultant for the Jerusalem Institute for Western Defence and a member of the Jerusalem Summit’s Academic Committee…”

Supplement:

http://www.lilliput-information.com/economics/euroolie.htm
English version

“…US-verdens-reserve-rollen under forandring:
Fra november 2000 begyndte Irak at afregne sit oliesalg i euro og konverterede samtidig Iraks ”Olie for Mad” reservefond i FN med $10 milliarder til euros efter aftale med FN. Mellem 2001 og februar 2003 blev næsten hele Iraks olieeksport betalt i euros; cirka $30 milliarder. I den samme periode steg euro relativt i forhold til dollar med 30%. Saddam Hussein havde allerede tilbudt udvindingskoncessioner (der forblev uden virkning på grund af FN sanktionerne) til Frankrig, Kina, Rusland, Brasilien, Italien og Malaysia. Saddam Hussein havde indtil da udelukkende brugt europæiske banker til det begrænsede sanktionsprogram, “Mad for Olie”. Saddam Hussein tilkendte palæstinenserne 1 milliard euros i 2000. EU tilkendte kort efter palæstinenserne samtidig 90 millioner euros i støtte for at vise sit venskab med den arabiske verden, hvis Israel standsede betalingsstrømmen. Nogle få dage herefter indgik den Europæiske Investeringsbank (EIB) en aftale om at låne Syrien 75 millioner euros efter i otte år med sanktioner at have været udelukket fra at gøre forretninger med dette land. Lidt før, i august 2000, donerede EU 1,7 millioner euro til Yemen til støtte for eritreanere, etiopere, somaliere og repatrierede asylanter fra Yemen efter krigen med Etiopien. Støtte fra EU i euros igen: for ikke længe siden foreslog den italienske statsminister Berlusconi en europæisk version af ”Marshall Planen”, som han karakteriserede som en generøs handling til genopbygning af Europa. Han foreslog at yde palæstinenserne en sådan hjælp til en værdi af 6,2 milliarder euro over fem år. [Disse sidste ting medtages for at karakterisere motiver og situationsopfattelse blandt nogle initiativtagere.] Fra november 2000 til den 19. november 2004 er dollar faldet relativt i forhold til euro med 34,5%, fra den 1.december 2002 til 19. november 2004 med 23,5%. En lavere dollarkurs gavner dobbelt, ved at den mindsker det enorme betalingsbalanceunderskud (ved gunstig påvirkning af handelsubalancen og ubalancen i investeringsstrømmen) og øger samtidig amerikanske eksportørers konkurrenceevne, hvilket fører til større investeringer i disse eksporterende firmaer og en forøget beskæftigelse. I øvrigt tyder meget på at petrodollar-eventyret for længst er overstået på grund af den øgede import i de olieproducerende lande og reduktionen i OPEC’s andel af den samlede olieeksport. Irak har de næststørste kendte oliereserver blandt verdens nationer. 45% af EU’s olieimport kommer fra Mellemøstens oliekilder, 80% af Japans olieimport sker fra Mellemøsten, der har 60% af verdens kendte oliereserver. Skulle et sådant skift, som det benævnes enkelte steder, til petroeuro have virkning, skulle Storbritannien og Norge indføre euro, således at Nordsø “Brent” råolie kunne blive prissat i euro. Kort efter Iraks træk satte Jordan bilaterale arrangementer i gang med Irak. I august 2002 havde Iran konverteret mere end halvdelen af sine valutareserver Forex Reserve Fund til euro, og Kina var også begyndt at konvertere nogle af landets valutareserver fra dollars til euro. Samtidig fordoblede den Russiske Centralbank dens beholdninger af euro til 20% af $48 milliarder. En iransk senior olietalsmand Javad Yarjani bemærkede i en tale til det Spanske Finansministerium at ”det var muligt med den voksende handel mellem Mellemøsten og den Europæiske Union, at det kunne være passende at prisfastsætte i euro. Dette ville kunne skabe flere bånd mellem disse handelsblokke med et voksende handelssamkvem, og samtidig befordre en meget tiltrængt europæisk investering i Mellemøsten.” Det britiske herredømme blev bragt på ret køl via Storbritanniens behov for at importere mad, da det hjemlige landbrug blev fortrængt af industrien. Det amerikanske herredømme vil måske blive bragt på ret køl via USA’s behov for at importere fabrikerede varer, når den hjemlige produktion bliver fortrængt af de finansielle serviceydelser…”

http://www.lilliput-information.com/scen.htm:

”…Internationale aftaler:
Ældre internationale konventioner og aftaler har jeg ikke lagt vægt på, udelukkende fordi mange af dem reelt er uforpligtende og ikke overholdes generelt, og de professionelle politikere omtaler dem af samme grund evig og altid. Derimod synes nye typer af internationalt eller bilateralt forpligtende og mere varigt bindende aftaler/dialoger/projekter at have set dagens lys og blive lagt på solide skinner. De er inspireret af beslutningsprocesserne i FN-organerne og bygger ofte på principper svarende til dem, som Jean Monnet funderede Europa-samlingen på i 1950-erne. Her skal vi selvsagt ikke kende indholdet og den præcise taktiske salami-metode. Det startede med den af Jean Monnet indfødte regel om “ingen mulighed for tilbageførelse til det fra medlemsstaterne overførte lovindhold til EU” benævnt Acquis Communautaire, så kan vi tage Nord-Syd-Dialogen fra slutningen af 1960-erne, dernæst Europæisk-Arabiske Dialog om immigration, kultur og penge i begyndelsen af 1970-erne med langt senere opfølgning af sidstnævnte på bl.a. Middelhavskonferencen i slutningen af 1990-erne, så bl.a. ”Olie for Mad-embargoen”, og så kan vi tage EU’s pengeoverførsler til palæstinenserne bevist for EU-kommissionen i maj 2002, jfr.: http://news.scotsman.com/index.cfm?id=400992004 . Dette var et skønsomt udpluk…”

Historien gentages i ny version
Merkantilisme og Ny-merkantilisme: https://danmark.wordpress.com/2007/03/21/fra-internationale-vipper-til-nationale-ligevaegte-til-internationale-vipper-i-dag/

A tiny bit of it in an English version

————-

Nøglen til forståelse af Jihad’s strategi og Ideologi

Culturel meeting or clashes with the great caliphate

Den europæisk-arabiske Dialog kører i ekspress-fart

Dansk-Svensk research på Europæisk-Arabiske Dialog

The US-EU-Arabia-dilemma

 

Sonia

Restriktionerne skal strammes uafladeligt – klimaideologiens og alle ideologiers indre logik


IPCC (intergovernmental Panel of Climate Change) offentligjort den fjerde del af sin beretning i Valencia. Den viser en slags sammenfatning af de første tre dele. Der bliver afsluttende endnu engang slået fast, at klimaændringer forårsages af menneskene og truer planeten jorden for mennesker og miljø.

Der kommer kritik fra USA. Man henviste derfra til at der ikke findes nogen entydig videnskabelig definition på risiciene ved klimaændringerne. Konklusionen i beretningen var at man står over for en politisk stillingtagen. Om kritikken fra USA nyder stor bevågenhed er nok usandsynligt.

Allerede den 3. december indledes forhandlinger på Bali, for at få en ny klimabeskyttelsesprotekol besluttet, som skal afløse Kyotoprotekollen. Sidstnævnte var bl.a. ikke underskrevet af Kina og USA.

Såvidt Tageschau, ARD & ZDF TV, Tyskland, 25. november 2007

————–
Dette var en særdeles underspillet beretning i forhold til virkeligheden, der om umuligt er endnu mere transformeret i den tyske offentligheds bevidsthed end tilfældet er i Danmark.

Blandt andre afhoppere fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tager bladet fra munden: https://danmark.wordpress.com/2007/03/31/global-opvarmnings-svindelen-2007-paa-dokumentar-video-1time-15min/

Ny Blog: EU tjener styrtende på klima-fup: http://euro-med.dk/?p=62

Sonia