Danmark

19. november 2007

Amerikanerens elregning er kun godt 1/3 af danskerens

Filed under: Environment — Tags: , , , — Jørn @ 22:29

På den entry : https://danmark.wordpress.com/2007/11/16/menneskeskabt-udaandingsluft-co2-er-negativt-prisfastsat-og-afgiftsbelagt-selvom-det-ikke-paavirker-klimaet-en-dyt/ 

skrev jeg for et par dage siden: Jeg ajourfører her om kort tid, når jeg får svar på, hvad prisen er på 1 kWh i USA.

Her er den

Min ven bruger 2.239 kWh og her for betaler han ialt $299,31. Ved dagskursen på dollars bliver de 299,31 til 299,31*5,0822 = kr. 1521, 15 for 2.239 kWh. I alt betaler amerika-neren så kr. 0,6806 pr. kWh. Danskeren betaler 1,78 kr. pr. kWh, som 2,6 gange mere. Du kan også sige at amerikanerens elregning for det samme forbrug udgør kun 38 pct. af danskerens, altså godt en tredjedel.

Sonia

Jihad i Frankrig


Jihate en France (Limewoody)

In a classified report, the French military has concluded that a network of 25,000 Muslim fighters are participating in the worst violence in France in more than 40 years.

Strategic patterns – to know where we stand


The European Elite has aimed for a systematic strategy to get the national states dismantled and replaced by an ideological project. The ethnic Europeans are becoming more and more sceptical, but that definitely does not prevent the train from moving on towards Neurope, and Eurabia as long as the oiltrade secures the Euro-consuming European Elite.The ethnic Europeans are simply ignored in all matters concerning them most dearly a lot of investigations show. In addition what concerns the semi-secret alliance-efforts towards the Arabic world the strategic components seen from here is the mentions ones in the links below. 

To draw an almost realistic picture of the future in Denmark and in Europe, you have to make some assumptions concerning among other things characterizing patterns that remain unchanged or that are expected to develop along some fairly known directions according to experience. And the expected reactions to this development must also be included if possible.   
 

You may choose between lots of relations that are the building bricks in this model of patterns. Of course this reading is just a sketch, but on the other hand I have chosen building bricks that have been pretty good described until now. If other patterns would be more valid, or easier to forecast or predict something real on I will let the reader judges and eventually contibute to:  

[You can choose as you like between the strategic patterns/issues that you want to know more about. You open a new window with the contents of each link. When you have finished a link you just close the window again and perhaps you open another via another the link and read what you need to know]

The Mass-immigration-project of ideology fueled from chiefly Muslim dominated areas or Free Muslims Immigration To Europe or The number of muslims or perhaps The distance between official and the real number in Denmark or Welfare will collapse

The building of the state of Europe with constitution,  

Commpulsory currency of unit, and an army as a substitute for those of nations’ 

The attack on the economic and financial sovereignity via borrowing according to deliberately misunderstood Keynes-surplus-supply-politics or

Adjustment to the intergration of power including the attack on the menthal condition of individuals amongs strong, active Peoples

The patterns, perhaps these instead, If we will know the dimension of the problem

the threats,

the future,

a supplement or

future in pictures

The final important strategic field that is distintly dominating the development and that the originators/the decisionmakers try to effect where they wisely should adapt instead (as they can do nothing) is a strongly increasing international competition that has been made possible thanks to the technological developments that I hope everybody should be allowed to enjoy, if they want to. This development might remove the foundation as we have known it for about the last hundred years. But never mind, that has happened lots of times earlier. 

My single and only claim: Without Ideology!  

J. E. Vig, Danmark, 18 November 2007

Complement: https://danmark.wordpress.com/2007/06/28/eus-southern-drive-is-the-impossible-alternative-ideology/

Outsourcing The Future


Mark Steyn has perhaps done it again. A new book titled:

Outsourcing The Future

– The West’s World-Historical Gamble

mark.jpg 

CAMERA
& JFGP
 

present
STEYN

on

OUTSOURCING

THE FUTURE 

 

I certainly hope what we read recently isn’t a widespread desease:

https://danmark.wordpress.com/2007/11/18/stop-without-expellees-the-majority-will-change-just-8-10-years-later/Sonia

Take Reality Serious – a video


Take Reality Serious
A blog for those who take Reality serious

 

While Sweden Slept

For the last 2-3 days we had the possibility to make the video: While Denmark Slept. I am sure we will get another chance one of those days.

Sonia

“Dollaren not quite passé” (Dansk artikel)


Retorikken som Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad anvendte fornylig ved de olieproducerende landes møde i Saudi Arabien om den amerikanske valuta dollar lader en del tilbage: “værdiløst stykke papir”.

Den amerikanske dollar har siden sidste globale krig (WW2) været stærkt overvurderet, fordi USA indgik en aftale om olieudvinding og udenrigs- og sikkerhedspolitik med netop Saudi Arabien netop på vejen tilbage til USA fra Jalta-konferencen fra 4-11. februar 1945.

Det udviklede sig til, at bl.a. petro-dollars holdt dollarens kursværdi oppe over et niveau svarende til USAs konkurrenceevne. Dollaren blev simpelthen holdt oppe, fordi en enorm mængde af bl. a. oliesamhandelsvalutaen forblev i udlandet og ikke vendte tilbage til USA og “forlangte varer”.

Dette forhold har den amerikanske regering bevidst fra år 2000 tilstræbt at omgøre til en på hjemfronten større konkurrenceevne i en globaliserende verden. Iran var i øvrigt et af de første olielande, der omlagde oliehandelen til den europæiske obligatoriske enhedsvaluta Euro i Euro-zonen.

Der verserer mange rygter – også i Danmark. På antikrigsfløjen forlyder det ofte, at USA skulle være nær en bankerot. Lad mig udtrykke det på den måde, at det ikke er et forlydende, der udpræget bygger på indsigt i forholdene. Krigsudgifterne fra Irak-krigen for eksempel er mest finansieret ved statsobligationer, der bl.a. er afsat til Kina og Japan i enorme mængder. Der er et slags sikkerhedsnet, “der hvor de troende mente de fandt en død hunden begravet”. Det er lige før vi alt i alt mindes “Morsomme Ali”. 

Den rentekrig der faktiske føres henover Atlanterhavet har bl. a. den virkning, at EU med en oliehandelsstærk valuta har svært ved at få gang i den europæiske realøkonomi. Man har valgt det vi har benævnt Ny-merkantilismen i stedet for orden på hjemmefronten. “Det er selvfølgelig ganske anderledes i Danmark, som man vil forstå”. Hvorom alting er har vi tidligere redegjort for, hvorfor Euroen ikke er et værn mod den internationale konkurrence, og hvorfor valutakurs og spekulation ikke sikrer kapitaldannelsens dynamik, der er forudsætningen for ethvert ansvarligt samfund i udvikling, snarere tværtimod.

At en ny alliance mellem de arabiske lande og EU kikker frem skal man være nærmest blind for at overse, selvom betræbelserne herpå er holdt halvt hemmelige af aktørerne.  Bl.a. derfor retrorikken fra Iran. Derudover er der fortsat en betydelig række sanktioner intakt mod Iran og et vedvarende krav om mere effektiv kontrol med landets atomprogram. 

J. E. Vig, 19. november 2007