Danmark

18. november 2007

Et strategisk outlines i perioden 2007-2020


      Man har for Europa-staten tilstræbt en systematisk strategi for at få grunden ryddet til dette ideologiske projekt. De etniske europæere bliver mere og mere skeptiske, men det forhindrer ikke at grunden tilrettelægges for den nye statsdannelse, fordi stambefolkningernes indstilling ignoreres viser adskillige undersøgelser.

      Udover halvthemmelige alliance-bestræbelser med den arabiske verden er nedenstående centrale strategiske dele (hvert med et link) led i planen:  

      For at tegne et nogenlunde virkelighedsnært billede af fremtiden i Danmark og Europa, skal der gøres nogle forudsætninger, om bl.a. nogle kendetegnende mønstre, der enten er uforandrede, eller som kan forventes at udvikle sig efter nogenlunde erfaringsmæssigt kendte veje. Og de forventede reaktioner på denne udvikling skal også forsøges medtaget.

      Der kan her vælges mellem utallige forhold, der kan gøre det ud for byggeklodserne i den model af mønstre, som denne gennemgang skal omhandle. Selvfølgelig bliver der tale om en skitse, men til gengæld er de valgte mønstre eller byggeklodser ganske godt beskrevet hidtil. Om andre mønstre er mere fuldgyldige, eller andre mønstre havde været nemmere at fremskrive efter eller forudsige noget om skal jeg lade læseren om at bedømme og eventuelt bidrage med:

     [Du kan frit læse så meget du vil om de strategiske mønstrene/emnerne, som det er værd at kende noget til. Der åbnes et nyt vindue med indholdet til hvert link. Når du er færdig med et link, lukker du vinduet igen og tager eventuelt et af de andre link, hvor der igen åbnes et nyt vindue]

Masseindvandrings-projektet fra fortrinsvis muslimsk dominerede områder  

Europa-statens opbygning med grundlov, obligatorisk fælles mønt og hær til erstatning for nationernes 

Angrebet på Europas økonomiske, finansielle suverænitet via gældsætningens keynesianske overbudspolitik 

Tilpasning til magtsamlingen herunder angrebet på mental-tilstanden hos individerne i stærke og aktive folkeslag

Mønstrene Truslerne Fremtiden

    

       Det sidste centrale strategiske felt, der er udpræget dominerende for udviklingen, og som initiativtagerne/de besluttende forsøger at påvirke, hvor de skulle tilpasse sig (da de intet kan gøre), er den øgede internationale konkurrence, som de senere års tekniske udvikling har muliggjort. Den kan her fjerne store dele af grundlaget, som vi har kendt det i hen ved 100 år.

J. E. Vig, 18. november 2007

Complement: https://danmark.wordpress.com/2007/06/28/eus-southern-drive-is-the-impossible-alternative-ideology/

 

With a stop without expellees the majority will shift just 8-10 years later


i.jpg

Baron Bodissey on:
http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/11/my-farewell-to-little-green-footballs.html#readfurther

“..No, Islam isn’t reformable. The only possible solution then, apart from a global war to the death which nobody wants, is to separate ourselves from the Islamic world as much as possible…” “…No, I have never suggested expelling all of them, but the most hardcore ones who push for implementing sharia laws here need to be deported, yes…”

The Baron is not thinking entire logically to the end on the consequences: Even if we stopped immigration to Denmark or to Sweden tomorrow mathematics simply implies that the Muslims would become a majority just 8-10 years (source in Danish) later than would be the fact, if it just continued as last year, because there is absolutely no adjustment of fertility towards anything like the Westeners’ fertility – on the contrary (source in Danish) – dispite of what we are told by politically correct media. And it would be stricktly against both the intentions and the intensions of the Elite not to secure an increasing number inhabitants/ subjects by immigration of immigrants who add to the average fertility, especially to do the trick (in Danish):

In short:

“The balance of the Bless Country”:

the number immigrated muslims plus the number of births by their country-women a year must equal the number of naturalized a year that must equal the number emigrating etnic Danes the same year.

That’s a ism-trick: “Nothing happens, but our mentality and the colors of our eyes”

And in addition: I definitely can’t see that then Islam is not reformable you can sort out the sharia-pushers. Your context is simply conflichting here.

J. E. Vig, 18 November 2007