Danmark

14. november 2007

Ny Alliance i smaat og stort?


“Ny Alliance”. Hvordan bliver sådan et navn på et parti til? Mon ikke man blandt initiativtagerne, som vi ikke behøver at nævne her, forsøger at tænke både i småt og stort. Når især yngre venstrefolk og konservative fra nordsjælland og fra de større byer vælger er det let at lade sig tiltrække af appellen i listens navn. Dertil kommer partiets program og mediedækningen, naturligvis.


Europæisk-Arabiske Dialog:

Lad os nu gå til den anden ende af skalaen:

Den Europæisk-Arabiske dialog forstås kun, når det indses, at der altid foreligger en modydelse i storpolitik. Vi har skrevet om modydelsen forsigtigt – uden økonomibetragninger på: USA-Arabien-EU-dilemmaet

Skriges indholdet her flittigt ud suppleret med brug af fantasien og troen på det ene og det andet i denne verden, så finder de værste pludselig en kærkommen og tiltrængt begrundelse for krigen i Mellemøsten, der er mindst 75 pct. forkert. Det er derfor du ikke har hørt noget herom i mainstream-medierne i Europa og næsten ikke i USA heller.

Geopolitiske skaktræk foretages kun, når flere, typisk 3-4, oplagte begrundelser foreligger. Det viser historien. For eksempel har USA ikke nægtet Euro-valutaen en chance. At de europæiske ledere valgte at holde den oppe på oliehandelen og ikke på et velfungerende Europa med høj beskæftigelse – TVÆRTIMOD! – betyder det blive Euro, der fører direkte til ustabiliteten m.v. sammen med masseindvandringen af muslimer, hvor man kan vælge at holde på de tyske og de franske ledere, der synes at sælge alt for deres ny-merkantilistiske drømme til højestbydende og blæse på de fremtidige europæiske generationer.

Men Europa kan ikke vinde noget verdensherredømme, og USA og England vil ikke have én magt i Eurasia, for så ved de, det bliver kineserne, der vinder, når olierigdommene ophører, inden århundredet er gået, og Euroen er væk (selvfølgelig kører de både med livrem og seler, se nedenfor). Det er sket to gange før at de har måttet blande sig direkte i Europa, og de gør det kun modvilligt p.g.a. af “det gode europæiske selskabs” bagvedliggende ønske om frigørelse og måske et ophør af alliancen med USA. De europæiske ledere forventer kun at centralisere magten yderligere via olie-produktionen, der nu begynder at komme til enden i Mellemøsten (oliekilderne peaker, Peak Oil ) – prisen herfor er indvandring af deres overskudsbefolkning til Europa og diverse udviklingsprojekter og anden støtte til især de oliefattige/børnerige lande/områder i Mellemøsten.

USA spiller kortene klogest og har alene militærmagten i verden, og det bemærkes, hvorledes de europæiske økonomier syner hen, mens kunstvalutaen Euro flyder i olie, og problemerne på den europæiske hjemmefront bliver stadigt værre. Noget tilsvarende sker ikke for USA, fordi Euro overtager noget af et hensynende marked med sit kostbare aftalte araber-olie-løft, og fordi USA netop benyttede sig af globaliseringens muligheder fra begyndelsen, og i den forbindelse samtidig fik et sikkerhedsnet under dollaren ved at sælge trecifrede dollarmilliarder af US-statsobligationer og igangsætte en mængde outsourcing til bl.a. Kina fra begyndelsen af 1980erne.

Bosnien- og Kosovo-krigene var EU-krav om ekspansion – kaldet trussel – rettet til NATO, mest inspireret af Uffe Ellemann-Jensen og Hans-Dietrick Genscher, der tog ned og anerkendte en islamisk stat, Bosnien, egenhændigt i det tidligere eks-Jugoslavien på EU’s vegne, mens der var på det nærmeste uligevægtige mennesker i de ovale værelse i Washington – det sker ikke igen og Rusland har fået udsat væsentlige dele af missilskjoldet ved sin fastholden af Kosovo som en del af Serbien.

Merkantilismen – deraf ny-merkantilismen – gik ud på at rage til sig og ikke begribe, at velstand kommer af samhandel og ordnede forhold på hjemfronten.

http://nytdanmark.blogspot.com/2005/12/ny-international-konvention.html

Bemærk, Balkan-løgnene begynder så småt at komme frem i lyset 

Løgnene ved Kosovo-krigens start

Supplerende:

https://danmark.wordpress.com/2007/11/09/folkeskolen-islamiseringsanstalter/

https://danmark.wordpress.com/2007/07/31/islamisk-fredsbevagelse-agiterer/

https://danmark.wordpress.com/2007/10/31/eurabia-how-far-has-it-gone/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/28/loegn-over-loegn-i-europa-gang-pa-gang/

Preparation of Terror in Balkan (in English):

http://dissidentpress.wordpress.com/2007/02/08/preparation-of-terror-in-balkan/
http://dissidentpress.wordpress.com/2007/02/08/warnings-of-the-development/
http://dissidentpress.wordpress.com/2007/01/28/latest-from-kosovo/

https://danmark.wordpress.com/2007/11/01/euro-mediterranean-investment-summit-2005/

Sonia
 

Ingen af politikerne bekymrer sig om virkeligheden


sne.gif

Velfærdskommissionen tegnede billedet tydeligt til offentligheden i november 2005. Året efter kom Rockwoolfonden til det samme resultat. Disse er regeringens tænketanke, men de talte for døve øre, når vi lytter til politikerne. Det er som om politikerne er kørt helt af sporet:

Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget, som de bidrager til samme i gennemsnit.

Sådan er udviklingen gået siden 1984, der var året efter vi fik den famøse udlændingelov af 1983, der blotlagde landet med adgang til frit ophold inden for grænsen, medens de fremmedes sager behandledes med anke på anke og med omvendt bevisbyrde samt jurisdiktionen udstrakt til jordkloden. Regeringen har fortsat absolut flertal sammen med støttepartiet; men intet er sket siden 2001, og intet kommer til at ske.

Da nu landets bedste hoveder allerede fra begyndelsen advarede om, hvad resultatet ville blive, kunne man forestille sig, at de nu trods alt ville komme til besindelse. Men nej, Liberalister og Internationalister er forblændet af deres respektive ideologier – rettere IDEOLOGIEN. Det er lige så ren en illusion at forestille sig besindelsen, som at forestille sig de værste ideologer skulle konvertere til realiteternes verden.

Landsforræderiet er så bastant, og situationen så bekvem for de værste, at udviklingen får lov at forløbe ad tankens vildveje og direkte mod danskernes totale udslettelse: Lykkelandets ligevægts-ligning: Ny-tilstrømningen af ikke-vestlige plus tilvæksten i øvrigt i antallet af andre ikke-vestlige via fødsler = antallet af naturalisations- eller forvandlingsbreve til samme kategori = antallet af flygtede etniske danskere. Supplerende pædagogisk tegning: https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/71/

Efter “Lykkelandets ligevægts-real” sker udskiftningen af landets retmæssige borgere som planlagt, stille og roligt, ja, umærkeligt. Det koster selvfølgelig enorme summer og dyrekøbt efterfølgende stilstand, som nu både Rockwool Fonden og tidligere Velfærdskommissionen begge har beregnet er resultatet for at dække sig lidt ind, “men tænk nu på, hvor godt landet bliver, når befolkningen er helt udskiftet med ikke-vestlige – arbejdskraftens fri bevægelighed og plads til alle, haleluja!”

Der var selvfølgelig meget støj på signalerne undervejs, og virksomhederne fik ikke den arbejdskraft, de hævdede de savnede, for den sidder i den offentlige sektor og forbruger eller også er den udstødt af a-kasserne og end ikke værdig til en korrekt officiel optælling: Arbejdsløsheden pist væk

Danskerne duede ellers ikke til noget (og så var der det unævnelige med fagforeningstarifferne og organerne, der faktisk har ædt sig meget ind på endog ejerskabet i virksomhederne), og så var der igen de offentlige embedsmænd, der sammen med frelserindustrien i Internationalen styrede tilstrømningen af nye fremmede klienter ind i landet, de fremmede som de offentlige behandlere skulle øve deres kunster på og leve af og begrunde deres virke med.

 

Se, det er et rigtigt eventyr, og hvis de ikke er døde, så lever de endnu.

 

Sonia