Danmark

13. november 2007

Hyggeligt, gemytligt land

Filed under: Immigration — Tags: , — Jørn @ 23:04

Man kan tro, der skete noget af betydning på det udlændingepolitiske område i perioden 2001 til 2007, for alle sagde, der skete noget, og regeringen havde absolut flertalsdækning og kunne vedtage hvad som helst. Det skete ikke, tværtimod.

Nu kan man ikke længere tro, at den politik, der aldrig blev gennemført, nogensinde vil blive gennemført, for nu er regeringens flertalsdækning ikke entydig. Der er med Ny Alliance slået en kile ind, der netop kan standse hvad som helst indtil næste valg inden så længe. Selvfølgelig kan et nordatlantisk mandat fjerne kilen; men når vi ser på de hidtidige erfaringer fra de foregående to valgperioder, kan mandatfordelingen set fra statsministerens side kun opfattes som en situation med større valgmuligheder i det daglige….til at undgå virkeligheden.  

De borgerlige havde chancen 1982-1991 og 2001-2007. De borgerlige forspildte chancen begge gange. I 1980-erne gav den borgerlige mindretalsregering de radikale skylden. Det viste sig, at V, K og O endda med flertal og uden de radikale ikke kom længere, fordi de ikke skulle komme længere.

Liberalen og Internationalen i skøn forening.

Nu går kun den vej hønsene skraber.

Sonia

Nu kommer svinget og lidt godnatmusik


Nu swinger det 

Inflationen er steget med 0,5 procentpoint i oktober måned, oplyser Danmarks Statistik. Fortsætter dette svarer det til ca. 6 pct. pr. år. I slutningen af 2006 meldte vi, at politikernes foræringer af opimod 3/4 billion kroner til de danske ejendomsejere i en 15 års-periode naturligvis sætter inflationen i gang, når den ikke standses effektivt ad anden vej.

1. Dels påregner de danske politikere fortsat at kunne ride frit på Euroen, som den danske krone er kurskoblet til.

2. Dels flyder Euro light nu i olie således forstået, at en stor andel af oliehandelen i Mellemøsten og Venezuela aftales i Euro og ikke i dollars længere. Herved holdes toppen i Europa oppe, og ambitionerne her fortaber sig i det (multietniske) blå. Erhvervslivets og befolkningernes behov for voldsomme strukturelle forandringer i nationalstaterne som modtræk til den internationale konkurrence kommer indtil videre i anden række, selvom erhvervslivets og befolkningernes fremtid netop står og falder hermed. 

Ny-Merkantilisme kan denne økonomiske ordning kaldes.

Nysgerrighed, religion og merkantile interesser var bl.a. drivkræfterne, da oversøisk ekspansion begyndte i 1500-tallet fra Europa. Under fire gange kong Philip af Spanien var der velmagtsdage for en stund efter fundet/plyndringen af enorme mængder ædelt metal i Syd- og Mellemamerika. I 1500-årene blev omkring 170 ton guld og 8.200 tons sølv afskibet til Spanien. De relativt sjældne metaller havde i tusinder af år været eftertragtet og derfor især anvendt direkte som international værdimåler og pengeenhed.

Merkantilismen har altså været prøvet før fra 1500 til 1700-årene ligesom inflationen, der var dagligkost i Danmark så sent som i 1970-erne, indtil renten nåede godt 20 pct.

Merkantilismen, endnu et uddrag: 

“…Indstrømningen af fabelagtige mængder af guld og sølv fra Den Nye Verden gav Spanien en kort periode med europæisk magt og pragt, men manglen på andre ressourcer både i Spanien og i kolonierne plus styrkelsen af den nederlandske og den engelske sømagt bidrog til den bratte nedstigning for Spanien.

Med guldet kunne man købe til forbrug og betale lejede soldater til krig med henblik på mere erobring og kolonisering; men det lå lige for, at et ressourcesvagt enevældigt Spanien heller ikke kunne andet end købe til forbrug i udlandet. Den spanske hertug af Alba brugte øgede skatter til undertrykkelsen i Nederlandene. 1573 blev militærmanden Alba erstattet med diplomaten Luis de Requensens som vicekonge i Brussel (det nuværende Belgien var en del af Nederlandene), men oprøret var allerede i gang. Spanien gik bankerot i 1575, mest p.g.a militærudgifterne i dette forholdsvis fjerntliggende land. Manglende betalinger førte til mytteri fra den spanske hær ved Antwerben; de fleste tropper var udenlandske lejetropper…”

[…]

“…I 1595 blev den Spanske Krone tvunget til at erklære sig bankerot for tredje gang inden for mindre end fyrre år…”
 

Godnatmusik 

Sonia