Danmark

9. november 2007

So-called genocide in Kosovo exaggerated


Dead in Kosovo Exaggerated

Despite Administration claims last spring, the number of ethnic Albanians killed by Serbs in Kosovo never approached “genocide.” Implications that 100,000+ civilians were murdered are groundless, investigators now say. According to Spanish pathologist Emilio Perez Pujol, head of a team of investigators, “I calculate that the final figure of dead in Kosovo will be 2,500 at the most.”  Critics say the inflated numbers were used to justify U.S. Military intervention.” (The VFW Magazine, Page 8, January 2000). This war was created in order to further enhance the impression upon the American people that we must become the world’s policemen, and guess what, under the umbrella of UN.

Sonia

Complements: https://danmark.wordpress.com/2006/06/28/loegn-over-loegn-i-europa-gang-pa-gang/ (in Danish)

Preparation of Terror in Balkan: http://dissidentpress.wordpress.com/2007/02/08/preparation-of-terror-in-balkan/
http://dissidentpress.wordpress.com/2007/02/08/warnings-of-the-development/
http://dissidentpress.wordpress.com/2007/01/28/latest-from-kosovo/

Europas samling i ny version


J. O. Krag, der underskrev EF-traktaten, var optaget af forenede Europa længe forinden

I virkeligheden blev tyskerne straks budt hjertelig velkommen af den danske regering, og i efteråret 1940 lod Stauning det komme til hemmelige aftaler med den tyske rigsregering. De forgik i Sandkroen, Nordsjælland; fra dansk side deltog på regeringens vegne de samvirkendes leder, Lauritz Hansen m.fl., fra tysk, pressechef Meissner. Aftalerne gik ud på, at så længe krigen varede, skulle det danske Socialdemokratiet støtte nazisterne af al magt, for til gengæld, når den tyske sejr var vundet, at være det eneste tilladte parti herhjemme. Dette skulle offentligheden naturligvis ikke vide.

Samarbejdet med tyskerne fortsatte, en enkelt af de ivrige i samarbejdet var Jens Otto Krag (senere dansk statsminister). Han var medredaktør på det socialdemokratiske tidsskrift Globus, der havde slået en særdeles velvillig tone an over for Besættelsesmagten. Der var tusinde andre ting fra de 5 forbandede år.

Den tyske Storrumsplan kan man læse om hos J. O. Krag (senere dansk statsminister) i hans udgivelse sammen med P. Gersmann, ‘Krigsøkonomi og krigsproblemer’, Det Danske Forlag 1944. Her et uddrag fra side 177-180:

“Det må straks understreges, at de tyske planer ikke tilsigter en international ordning, men kun en ordning for det europæiske storrum. Dette begreb er til gengæld temmelig elastisk, idet Tysklands livsrum ifølge Hitler (februar 1940) er alt land, “som er blevet udviklet, civiliseret og gjort tilgængelig af tyskere.””

Hertil bør knyttes den oplysning, at Münchenprofessoren Karl Haushofer, der havde opbygget hele Hitlers ideologiske geopolitik, netop opererede med geografien og ikke nationen som sit udtryk i Grossraum og Kleinraum. Det forenede Europa og mere til var målet dengang som nu.

“De europæiske lande skal næppe indgå en møntunion med Tyskland, men nøjes med at omregne til Mark, når de afregner med hinanden over Berlin. Et af tvivlsspørgsmålene er imidlertid, hvorledes kursfastsættelserne skal ske.”

“Endnu vigtigere end disse tvivlspørgsmål (mit: om kursfastsættelserne) er imidlertid spørgsmålene om, hvilke retningslinier man fra tysk side vil anlægge, når den europæiske overledelse skal afgøre, hvorledes…. arbejdsdelingen skal tilrettelægges, d.v.s. hvilke erhverv får de enkelte lande lejlighed til at udøve?”

“Kan de enkelte europæiske lande handle direkte og selvstændigt med andre storrum eller kun via centralledelsen.”

J.O. Krag citerer tilslut i hovedafsnittet den tyske nationaløkonom Fried Zimmermann for i maj 1943 at have udtalt:

“… Der er overhovedet ikke tale om at danne et “tvangsfællesskab” herredømme, men et virkeligt forbund af ligeberettigede, et slags kammeratskab mellem de tilsluttede folk.”

J. O. Krag og P. O. Gersmann skriver også i “Krigsøkonomi og Efterkrigsproblemer”, 1944:

“Hvad enten man lægger hovedvægten på det økonomiske eller det politiske, må det imidlertid betragtes som et fremskridt, der måske kan give anledning til en vis optimisme, at de planer, der er kommet frem under denne krig (2. verdenskrig), i højere grad end Wilsons kendte 14 punkter (efter 1. verdenkrig) tager hensyn til verdens til verdens økonomiske fundament og ser en nyordning som en nødvendig forudsætning for, at en politisk nyordning kan lykkes. Skabes de to forudsætninger for en bedre verden samtidig, kan det i og for sig være ligegyldigt, i hvilken rækkefølge man vil tildele dem rang af vigtighed (min fodnote). Såvel for de tysk-europæiske efterkrigsplaner som for de vigtigste af de planer, der er fremkommet fra engelsk-amerikansk side, er det således et fremtrædende træk, at man vil skabe centrale økonomiske kontrolorganer, som kan overvåge de enkelte landes økonomiske politik, som forudsættes at være baseret på en eller anden national planøkonomi. Disse lande må naturligvis afgive en – efter de forskellige udkast større eller mindre – del af deres selvstændighed med hensyn til den økonomiske politik til centralorganerne. Det er prisen.” Prisen for hvad, ville jeg gerne have spurgt dem? Alt har nok en pris, selv sandheden, også sandheden.

For en præcis, veldokumenteret gennemgang af kredsen og ideologifællesskaberne omkring Globus skal jeg henvise til Frihedsbrevet artikel ‘Nazismens røde bog’ af Jørgen H. Hansen i nr. 4 , Årgang 1998.

Nu kunne man få den tanke, at Hitlers stormagtdrømme stod alene. Ingenlunde. Allerede før Krag blev født havde hans senere så kære venner fra historien Lenin og Trotsky propaganderet for et Forenet Europa. I oktober 1917 udtalte Trotsky: “Det forenede Europa skal grundlægges”. Det er besynderligt som Europa er og var nævenyttige magthaveres tumleplads.

 

Sonia

Copenhagen: Al-Muhajiroun office opening


From: http://islamineurope.blogspot.com/2007/11/copenhagen-al-muhajiroun-office-opening.html

“Al-Muhajiroun, a supposedly a defunct organization which was banned in the UK, is now opening up a branch in Denmark.

Al-Muhajiroun, an extreme radical Islamic movement that openly supports al Qaeda and Osama Bin Laden will open an office in Copenhagen in the next few weeks.

“We have already been in Denmark for long, but in the coming three weeks we’ll make that official,” says Sheik Omar Bakri Muhammed, the movement’s founder, who was also involved in starting Hizb-ut-Tahrir…”

Sonia

Complement: http://dissidentpress.wordpress.com/2007/10/30/defector-tells-the-truth-about-hizb-ut-tahrir/

Kristne forfølges i England

Som en tyv om natten


Historien gentager sig i nye versioner

– især når vi ikke må lære af den

I 1930-erne rettedes officiel tysk forespørgsel om den danske Storstrømsbros bæreevne. Spørgsmålet motiveredes med, at en del tunge entreprenørmaskiner fra Tyskland påtænktes ført over broen for at udføre nogle bygningsarbejder i Danmark. Den 9. april 1940 rullede de tyske tanks så over broen uden problemer ved besættelsen af det blotlagte Danmark.

Her som på alle områder er kærligheden kilden til forståelse. Og den, hvis hjerte er koldt, ser i sin sløvhed end ikke tegnene i sol og måne. Til ham kommer Dommedag som en tyv om natten og finder ham i bar skjorte og i al hans sjæls nøgenhed…

Sonia

Medlemsantallet af EU-Schengen-aftalen vokser – i ideologiens navn


Fra 21. december udvides Schengen-aftalens deltagerkreds fra 15 til 24 lande. De 9 lande er Malta, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Estland, Letland, Litauen, Slovakiet og Polen. Det betyder at indbyggerne i disse lande kan bevæge sig frit over grænserne uden grænsekontrol til 13 EU-lande plus Island og Norge.

Dette er besluttet på Ministermøde i Brussel.

Hvilken ideologi?

IDEOLOGIEN!

Sonia 

Folkeskolen islamiseringsanstalter


Fra  http://denhviderose.wordpress.com/2007/11/05/folkeskolen-er-blevet-islamiserings-anstalter/

“JEG TILHØRER den store gruppe af forældre, der er glad for mit barns folkeskole, hvor han lærer en masse, og hvor jeg får alle muligheder for at indgå i et positivt samarbejde med skolen. Af samme grund har jeg i de otte år, jeg har haft barn i folkeskolen, haft stor tillid til undervisningsmaterialet, som jeg har antaget har været i top, og som jeg derfor aldrig har nærlæst.

Stor var overraskelsen derfor, da jeg forleden kiggede i arvingens historiebog Korset og Halvmånen – kulturmøde og konflikt af Claus Buttenschøn og Olaf Ries: Hele bogen er en skævvredet fremstilling af forholdet mellem den vestlige og den islamiske verden, med Vesten i rollen som udbytter og aggressor og islam i rollen som offer og hovedleverandør til verdenscivilisationen.

Bogens kapitelinddeling illustrerer det bagvedliggende tankesæt: Kapitlerne om islam og den arabiske verden hedder f.eks.: Et verdensrige i støbeskeen, Paladset og minareten, Kulturens korsveje og Det lykkelige Arabien, mens kapitlerne om Vesten har overskrifter som I kløerne på Europa, Jagt på kolonier, Byttet deles, De stærkes ret og Den hvide mands byrde….”

Kilde: Jyllands-Posten, 5 november 2007, s. 12.

Sonia

Supplement: Folkeskolen er brudt sammen