Danmark

7. november 2007

De seks andre gode grunde


Ved TV-optagelse på DR’s daværende provinskanal i Århus spurgte vi engang i midten af 1990-erne nogle kendte folketingspolitikere fra Enhedslisten til Socialdemokratiet, Venstre og de konservative, hvori den højt besungne kulturberigelse, der skulle følge med indvandringen, bestod, helt konkret. Vi ville have svar fra dem alle.

Svarene var ‘grøntbutikker’ og ‘kolonihaver’. Det var simpelthen nøgleordene og i grunden de eneste ord af betydning hele vejen rundt.

Da vi efterfølgende afviste, at disse grøntbutikker og kolonihaver blev indført i Danmark med indvandringen, men netop begyndte lang tid før indvandringen, blev vi mødt af de for den tids kendetegnende skældsord, injurier og nedsættende bemærkninger og fik ikke nogen svar. Vi vidste godt dette var barnlige reaktioner indstuderet af de værste og annammet af hele internationalen, når dens tilhængere ikke kunne svare og samtidig skulle de sikre den laveste mellemproportional.

“Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”Derfor kan vi sende de fremmede hjem uden at krænke nogen af de såkaldte konventioner (der i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel), [I flg. FN’s Flygtninge- højkommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

Nu vil vi spørge om noget andet:

  1. Indvandringen af 700.000 fra vildt fremmede kulturer (inklusive de naturaliserede og deres børn) med flertallet stammende fra islamisk dominerede områder, hvorfor er de her? Skyldes det at danskerne, der var begyndt få befolkningstallet/skatte-yderantallet til at falde i 1981, ikke kunne bidrage nok med skattebetalinger til at finansiere lederkorpset og dets ideer i den offentlige sektor, så skulle udskiftes med nogle mere børnefødende?
  2. Efter det danske fødseltals faldt lige som i østblokken p.g.a. henholdsvis velfærden og undertrykkelsen, fik de derefter de børnefødende sluset ind i stort antal fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Det førte desværre endnu en fejltagelse med sig. De nytilkomne viste sig som gruppe at hæve/forbruge til det dobbelte af, hvad de indbetalte til det offentlige, meldte Rockwool Fonden den 25. november 2006
  3. Velfærdskommissionen påviste og refererede i Børsen den 1. december 2005, at de fremmede er 3,47 gange dyrere i forhold til den offentlige sektor sammenlignet med danskerne, hvilket svarer til pkt. 2. Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/velfaerdskommissionen/2005/fremtidens-velfaerd-og-globaliseringen_oplaeg.ashx?la=da og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.
  4. I august 2005 viste en landsdækkende undersøgelse af kriminaliteten i 2004 udført af Justitsministeriets Forskningssektion, at de fremmede er ca. 5 gange mere kriminelle som gruppe i forhold til danskerne. Dette måtte vi korrigere, fordi de naturaliserede og deres børn var blevet medregnet som danskere i undersøgelsen, både i gruppen af kriminelle og i befolkningsgrundlaget, og dette førte som gennemgået (paradoksalt nok) til overestimering af kriminaliteten blandt de fremmede. 2-4 gange mere kriminelle var nærmere sandheden for forbrydelserne med de længere fængselstraffe.
  5. København Politi påviste, at i året 2004 var 82 pct. af al kriminalitet blandt unge under 18 år i København blevet udført af indvandrere og deres efterkommere. Det førte til, at overkriminaliteten i denne gruppe var mere end 11 gange.
  6. Gruppen DREAM i Finansministeriet var uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og den fremtidige andel af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i Danmark. Deres befolkningsprognoser i november 2006 afviger mindst 50 pct. fra hinanden. Det kunne læses på TTV1 30. november. Men det er ikke det værste. Fra 5. august 2006 i Jyllands-Posten til 30. november 2006 på TTV1 har DREAM ændret sin prognosticerede andel af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i prognosepunktet år 2080 med 100 pct.

Vi har hele tiden fastholdt, at de fremmede bliver i flertal i Danmark efter følgende simple modeltype, som vi har brugt igennem alle årene siden 1989, seneste ajourføring:

Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/ (der viser fremmedflertal mellem år 2035 og 2043)

Vi må opfatte masseindvandrings-projektet, der nu har været kørende – og mest af sporet – siden 1983-udlændingeloven vedtoges i Folketinget, som ikke alene meget kostbart, samfundsmæssigt ganske overflødigt og skadeligt for andre end de ledende, tilmed økonomisk ødelæggende for landet og ligefrem en trussel mod børns og børnebørns liv, hvis det fortsætter.

De ledende her til lands skal vide, at det danske folk har været meget langmodigt, og ingen i de ledende kredse kan uden at lyve hævde, at de ikke er blevet informeret i tide.

Nu spørger vi vore landsmænd:

Hvor længe skal vi finde os i at blive voldtaget, udsat for vold og dræbt af folk, som de ledende finder det passende at have her i landet som deres undersåtter for den almindelige danskers regning?

Supplement:68-eren og hans efterkommere kan (kun) overleve på indvandring:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/09/68-eren-kan-overleve-pa-indvandringen/

Danskerne undervurderes typisk af eliten: https://danmark.wordpress.com/2006/11/30/danskerne-undervurderes-typisk-af-eliten/

Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

Seks gode grunde: http://www.lilliput-information.com/economic/seks.html

15 pct. konsumerer 40 pct.: https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/

Sonia

PS: Vi mener fortsat at Jyllands-Postens bevidsthedsskabende indsats ved et enkelt træk har haft større effekt end regeringens samlede indsats siden 2001.

Vaakner Europa?


Fra http://www.rights.no/int_gen/hrs_20.00_061115_125.htm

“Av Bruce Bawer. Innlegg på seminar om religionsfrihet og ytringsfrihet i København 11. november 2006.

Jeg skal begynne med et par grunnleggende fakta. Først, den vestlige verden er i en krig med islamister både inne i og utenfor Vesten som søker å styrte demokratier og pålegge dem sharialoven. De tror de er forpliktet til å gjøre dette fordi Vestens friheter krenker gud og også krenker de muslimene som er bosatt i Vesten. Som islameksperten Bernard Lewis sier, ”Det som virkelig er ondt og uakseptabelt [for fundamentalistiske muslimer] er de vantros herredømme over de sanne troende”.

Samtidig blir de sanne troende en større og større andel av Vest-Europas befolkning. Selv om de fleste av disse ikke er islamister eller terrorister, deler en betydelig prosentdel av dem islamistenes meninger om vestlige friheter. For noen måneder siden viste meningsmålinger at 40 prosent av muslimer i Storbritannia ønsker sharialoven der, at 70 prosent nekter å fordømme selvmordsbombere og at to tredjedeler avviser ytringsfriheten. I europeiske storbyer kan man regne med at titusener av muslimer vil stille opp for en protest mot demokratiet eller ytringsfriheten eller krigen mot terror, men da det ble arrangert et fakkeltog i Oslo for et par år siden hvor muslimer kunne vise motstand mot terror, dukket det opp bare 50 muslimer av de 60 eller 70.000 som bor i hovedstaden…”

Denne plus andre entries om Bruce Bawer

————————–

Vil Europa formørkes?

Do You Support Osama Bin Laden?

Nøglen til Jihads’s Strategi og Taktik

Sonia

In the middle of the Middle East this autumn or this fall

Filed under: Terror, Uncategorized, War — Tags: , , , — Jørn @ 09:07

A tiny bit of latest from www.debka.com  

23 October

Bush and Putin Rough out Breakthrough Strategic Deal for Dumping Iran   

An extraction of:http://www.debka.com/article.php?aid=1309   

“…The first hint that a strategic deal was brewing was dropped by Russian President Vladimir Putin. At a news conference in Tehran last week, he alluded to a shift in the controversy with Washington which might settle his dispute with President George W. Bush on the US missile shield in East Europe. His comment went largely unnoticed – except by officials in Tehran, who noted his reference to a possible understanding with the Americans – though not with Iran. Then, on Monday, Oct. 22, Bush and Putin talked at length on the phone and made further progress towards an understanding. The outline of the American role in the deal surfaced in Prague Tuesday, Oct. 23, when US secretary of defense Robert Gates suggested a possible delay in activating the proposed US missile interceptor project in Poland and radar station in the Czech Republic – until an Iranian threat was “definitely proved.”…”   

7 November

DEBKAfile Exclusive: Israel’s inner cabinet in urgent session today to discuss advanced Iranian nuclear bomb timeline to 2009    

5. November

DEBKAfile: Large-scale US Persian Gulf exercise in progress tests preventive tactics against possible Iranian blockade of key Hormuz Straits  

US Gulf Forces Drill Tactics to Avert Hormuz Closure 

Tehran stops fighting an Interpol vote to list 5 Iranians and a Hizballah man as wanted for 1994 bombing of Argentine Jewish center and 85 deaths    

First joint British-Israel air force exercise due with arrival of British AWACS plane

Sonia