Danmark

1. november 2007

Guf for fremtidens historikere


img0.gif

Indvandring og velfærd – hvor står vi?

Det bliver lidt af en tragikomisk farce for de historikere, der skal berette om begrundelserne for de seneste 25-30 års indvandring til Europa og Danmark. Det bliver især tragikomisk, når vi sammenholder politikernes evne til at følge, hvad der sker i henhold til de ellers hemmeligholdte i Europa-Middelhavs-planer, og hvad de så selv udtrykker officielt. Dertil kommer de fire regningsarter, som vi går ud fra vil være gældende en tid endnu.   

Der er ikke udpræget enighed i andet end toppen, og her kniber det også

Tænketanksmedlem cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen foreslog allerede i 1996 indvandringen eller tilstrømningen pr. år mangedoblet – fra 8 gange gradvist stigende til 14 gange i år 2024. Fire år senere foreslog han indvandringen fordoblet i stedet på grundlag af rekordindstrømningen indtil da i 2000. Så kom Velfærdskommissionen og oplyste i 2005, at ¾ af velfærdens fremtidige finansieringsproblem på langt sigt skyldes samme indvandring, i følge Børsen den 1. december 2005. Nu foreslår Hans Kornø Rasmussen i ny bog atter indvandringen gradvist 14-doblet frem til år 2024.

Skal vi ikke vide lidt om, hvor vi står fremover?

Hans Kornø Rasmussen meldte senest den 23. december 2005 i udgivelsen “Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik”, af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet angiveligt afsluttet den 23. december 2005) side 26:“…Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, måtte indvandringen i 2005 have været ottedoblet i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024. Som vi har forstået Kornøs argumentation er den noget i retning af, at den reduktion, der i fremover kan forventes at ske i den danske arbejdsstyrke – læs: mængde af skatteydere – skal erstattes af indvandrere, men når indvandrernes procentvise tilknytning til arbejdstyrken er meget ringe, skal vi have en meget større indvandrerstrøm end hidtil.

Beregninger viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet under en faldende nytilgang til arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. Velfærden kan ikke finansieres over skatterne og den internationale konkurrence uddyber krisen yderligere. Var det noget Kornø havde overset?

I Danmark nedsatte regeringen en velfærdskommission til at kortlægge problemerne. I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen “Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne…”Men husk lige i år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen som nævnt nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før (i 1996). I år 2000 var behovet det dobbelte af indvandringen netop dette år (altså, cirka 2*18.000). Vi kan ikke vide, om det skyldes personlige erfaringer, at Kornøs forventninger ændrede sig over så kort et åremål (4 år).

Hvordan kan hans vurdering af behovet for indvandring til Danmark ellers pludselig reduceres med faktor 4-7 gange på bare fire år ?

Velfærdskommissionen kom til et ganske andet resultat, der bl.a. refereredes i Børsen den 1. december 2005. Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne. Børsen refererede bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”.
Vi var lidt på Herrens mark. Året 2040 ligger ikke lige for, men vi må opfatte meldingen således, at hvis ikke der fortsat kommer ca. 10.000 nye fra mindre udviklede lande hvert år – der kom 9.730 fra ikke-vestlige lande i 2005 – vil det samlet kunne føre til en besparelse i 2040 og fremover på 50 mia. kr. om året.

Nu er vi i den situation, at der allerede forligger tilsvarende tilstrømningsperiode på 35 år 1970-2005. Vi må gå ud fra, at hvis vi standsede den fremtidige strøm, så forventedes der ikke samtidig at ske nogle ændringer i udgifterne til dem, der allerede er kommet hertil fra mindre udviklede eller ikke-vestlige lande. Da forelægger der et interessant alternativ mere: Såfremt vi ikke havde de fremmede her, der altså er kommet hertil, må udgiftsbesparelsen endog være meget større end 50 mia. kr. pr. år i år 2040. Godt det dobbelte, måske, hvis antallet, der er her nu cirka bliver til mere end 2*750.000 på 40 år med fortsat cirka 10.000 nye pr. år. Check kalkulationen på din lommeregner med tilvækstraten pr. år 4 pct., annuiteten 10.000 og 40 år og bed om forventet værdi.

Der er allerede mindst 750.000 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alle generationer i Danmark, ifølge eneste troværdige kilde: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html og pmt=10.000, i=4% og n=35 på lommeregneren giver FV= 736.522.Velfærdskommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring, ifølge Børsen den 1. december 2005. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 350.000 personer.  Velfærdskommissionen projicerer 350.000 færre i arbejdsstyrke og 400.000 flere i pensionistgruppen i år 2040, hvis udviklingsparametrene fastholdes som i dag. Dette vil give et offentligt budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. pr år.

Velfærdskommissionen påpegede ifølge Børsen den 1. december 2005, at indvandring således ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Medens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen pr. indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., for ikke ikke-vestlige 2,6 mio. kr. Dette var den officielle vurdering i 2005. Vi har forlængst dokumenteret , at de efterfølgende generationer af fremmede endog har ringere tilknytning til arbejdsmarkedet og føder flere børn end forældrene.

Men Velfærdskommissionen skæpper således godt i sandhedens kasse, ganske vist igen stærkt kamoufleret: Danskeren kan i princippet ikke koste samfundet 750.000 kr., og em ikke-vestlig indvandre samtidig koste samfundet 2,6 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Der simpelthen et 3,47 gange større underskud på velfærdsregnskabet for ikke-vestlige – skatter fratrukket velfærden – over livsforløbet.

Men faktum er, at alle indvandrerne generelt  i gennemsnit er mindst 3,3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit, når der ses på kontakten til det offentlige og nettobetalingerne.

Dette har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden vi herfra berettede dette første gang i 1989 og genbrugte kendsgerningen adskillige gange siden, bl.a. i : http://www.lilliput-information.com/okmodel.html

”Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” skrev Velfærdskommissionen.

Her er det vi må tilføje i direkte logisk konsekvens heraf: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 af finansieringsproblemet i sammenligning med danskerne f.eks. i perioden 1980-2006, og de kom til udgøre i alt mindst 13 pct. af den befolkningen i Danmark pr. 1. januar 2006: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

kornoe.gif
vladimir-spidla.gif

Her portrætterne af Hans Kornø Rasmussen og Vladimir Spidla og lidt supplerende

Denne indvandring skal gradvist 12-14-dobles, mener nogle virkelighedsfjerne Ny-Merkantilister (“Euro light i Olie“: https://danmark.wordpress.com/2006/06/05/usa-arabien-eu-i-dilemma/) med hang til de arabiske oliefelter. Hans Kornø Rasmussen og EU-Kommissær Vladimir Spidla – et par aktører i det åbne scenespil – var her på denne linie henholdsvis den 23. december 2005 og den 18. marts 2005: http://www.lilliput-information.com/euskr/index.html Det er og det bliver ikke udpræget nemt at følge med.

Sonia

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2006/11/03/thinktank-ser-paa-den-ekonomiske-immigrant-belastning/

Euro-Mediterranean Investment Summit 2005


Palais de Pharo January 13th- 14

th 2005,Marseille, France

“The Europe-Mediterranean region is one of expanding opportunity. With 720m inhabitants (including the whole of the EU), EuroMed could become a common market by 2012. Such a large market—bigger by far than China—is one that businesses and investors must reckon with. The Euro-Mediterranean Investment Summit 2005, supported by our public and private partners*, brings together global politicians, investors and executives all keen to develop economic links between the prosperous north shore and a southern shore associated with a certain amount of risk, yet full of promise and opportunity. Since Malta and Cyprus joined the EU, the MEDA region is defined as the ten Southern Mediterranean and Middle East trading partners of the EU: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestinian Authority, Syria, Tunisia and Turkey…”

Talerne er listet med portrætfotos på kilden: http://www.insme.org/documenti/Euro-Meditarranean%20Investment%20Summit%202005.pdf

Distinguished Guests:

Jean-Claude Gaudin – Mayor of Marseille, Vice President of the Senate, France

Mohammad Abu Hammour – Minister of Finance, The Hashemite Kingdom of Jordan

Yiorgos Lillikas – Minister of Commerce, Industry, and Tourism, Cyprus

Mahmoud Mohieldin – Minister of Investment, Arab Republic of Egypt

Renaud Muselier – Secretary of State for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, France

Fathallah Oualalou – Minster of Finance and Privatization, Kingdom of Morocco

Cherif Rahmani – Minister of Environment and Land Development, Republic of Algeria

Kürçad Tüzmen – State Minister, foreign trade and customs, Republic of Turkey

Michel Vauzelle – President, Provence-Alpes-Côte d’Azur Region (PACA), France

Case studies from Investors:

Emre Berkin – Chairman Middle East and Africa, MicrosoftPhilippe Cornet

– Director, Northern Africa and French-speaking Africa Region, Renault

Jean-Michel Dhenain – Delegated General Manager, Sodexho Alliance

In charge of development in the MEDA countries; world leader in services to collectivities

Michael Geiger – Managing Director, Shamrock International Ltd.

Director of CMT Medical Technologies, Isreal; Private investment arm of the Roy E. Disney family

Gürcan Karakaç – General Manager, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ç.

Runs Bosch’s Turkish operation specialising in automotive systems, household appliances, high-tech products

Philippe Ley – Financial Director, Haribo

Involved in construction of new sweets factory in Turkey

Julien Renaud Perret – Director of Development and Patrimony, Club Med

Involved in set-up of 3-Trident villages in El Gouna, Egypt, and Coral Beach, Israel

Ali Aoun – Chief Executive Officer, Saïdal

Runs one of Algeria’s leading pharmaceutical groups

Pierre Becker – President, Geocean

Involved in exploration and production of fresh water fields from marine springs in the Middle East

Brahim Benabdeslem – General Manager, Management Development International (MDI)

Heads up institute focused on training Algerian managers and executives

Sara Bertin – Vice President, Senior Analyst, Moody’s

Expert in country risk ratings in the MEDA region

Josep-Andreu Casanovas Pla – Director, Tourism Division, Tea-Cegos

Advises companies expanding in the tourism industry

Turgay Durak – General Manager, Ford Otosan

President of the Association of Automobile Manufacturers (OSD), Turkey

Yahya El Mir – Chairman of the Board, Groupe SQLI

Runs group specialized in e-Business, systems integration and consulting; agency in Morocco

Charles Legrand – Regional Head, Middle East and Sub-Indian Continent, SWIFT

Kamal Nasrollah – of Counsel, august & debouzy avocats

Expert in mergers and acquisitions, France-Morocco

Dominique Nouvellet – Founder and Chief Executive Officer, Siparex Group

Founder of group specialising in later-stage financing and corporate finance services for SMCs

Iskender Odabasoglu – Director, Construction and Foreign Investments, Kombassan Group

Conducts country studies and establishes joint ventures in countries in Persian Gulf area; based in Turkey

Joseph Perez – President, Société Marseillaise de Crédit, Member of HSBC Group

Involved in the management of operations in Northern Africa

Christian Pierret – Partner, august & debouzy avocats

Previously held position of delegated Minister of Commerce and Industry, France

Christian Rey – Director, Marseille Innovation

Specialist in the creation and development of technoparcs in the Mediterranean region

Pascal Roger – International Director, Groupe Suez

Involved in management of the Middle East and Africa regions

Mario Rotllant – Chief Executive Officer, Cobega

Significant investment in three bottling plants in Morocco

Experts on the MEDA Region:

David Butter – Editor, Chief Energy Analyst , Economist Intelligence Unit (EIU)

 

On: http://tundratabloid.blogspot.com/2007/10/counterjihad-conference-in-brussels_31.html

you read of yet another repetiton of history:

“Worst, the Nazi evils came back with a vengeance in the Euro-Arab alliance so similar to the Vichy-Berlin-Arab and Palestinian Nazi and Fascist axis…”

Vichy-Berlin-Arab and Palestinian Nazi and Fascist axis??

Sonia

 

Ubestikkeligheden blandt betjente paa film og i virkeligheden


Vi har næsten alle set hvilket cirkus det kan give på films, hvis en betjent planter eller fjerner beviser. Afdelingen for interne affairer tilkaldes øjeblikkelig, og så står den på krydsforhør, gråd og tandbid. Afskeden fra jobbet hænger i et hår, og degraderingen samt straffen venter den formastelige.

Virkeligheden i Odense:

Når en dørmand indleverer bevismateriale i form af en kniv til at stikke kollega med ved indgangen til discotek, så kan sådant bevismateriale, mordvåben, der ofte bliver brugt af andre end danskere (også her), let forsvinde, hvis betjenten (37 år) vel at mærke “ser/mærker sin ubetingede fordel” ved netop det. Om fordelen så er større end svarende til den bøde, der nu venter efter dommen i Østre Landsret i Odense,  kr. 4000 kan vi ikke vide. Ellers kan vi sige at det rent økonomisk (det andet er tilsyneladende afskaffet) ikke betaler sig at fortsætte ad denne vej.

En anden kollega (38 år) var anklaget for meddelagtighed og samtidig anklaget for besiddelse anabolske steroider og for at have foretaget ulovlig anholdelse. Han blev frikendt.

Begge betjente var tilstede medens knivstikkeriet pågik.

Flere politibetjente i Odense skulle vidne i en retssag den 30. oktober, hvor de to kolleger var tiltalt for embedsmisbrug.

Det kunne være uhyre interessant tillige at kende de herrers etniske baggrund, deres etiske baggrund og ståsted synes ret godt afdækket.

Politiforbundets faste advokat i sager mod politifolk Torben Koch til Politiken: “De plejer at ordne tingene indbyrdes og fortæller ikke politiet noget”, sagde han om miljøet under henvisning til sammenstødet mellem to indvandrergrupper bestående af unge af henholdsvis tyrkisk og arabisk herkomst. 
 

Sonia