Danmark

29. oktober 2007

Invandrare sprider tuberkulos


29 tidigare okända sjukdomar har upptäckts sedan 1973 och ett tjugotal

gamla sjukdomar har återvänt med ny styrka.

TBC var nästan utrotad, men efter 1988 har antalet fall stigit katastrofalt i Norden bland unga negrer. Nya multiresistenta varianter, som ingen medicin biter på skapas oupphörligt. De nya virustyperna angriper i synnerhet våra åldringar.
Svensk TV rapporterade 9. juni 2002 att ett större antal TBC-fall med ett multiresistent virus hade drabbat Stockholm, och gett upphov till ett dödsfall (se sidstnævnte link neden for). Det varnades för att det fanns risk för utbrott av en TBC-epidemi.

Supplement og dokumentation:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/indvandrerne-bringer-livstruende-sygdomme-hertil/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/g%c3%b8r-de-globale-landsbytosser-verden-syg-2/

http://www.lilliput-information.com/syga.html

http://www.lilliput-information.com/vir.html

http://www.lilliput-information.com/infsw.html

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/seksuelt-overfoerbare-infektioner/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/om-droger-och-hjarnan/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/04/sygehusene-og-den-medicinskepolitiske-ansvarlihed/

 

Sonia