Danmark

26. oktober 2007

Irland fra 22.plads til en 4.plads


  Indoktrineringen har ædt hovederne op

Fra http://everykindapeople.blogspot.com/2007/10/nu-vntar-vi-ett-ekonomiskt-mirakel-av.html viderebringes: 

“Sverige lå i 1975 på fjerdepladsen i verden i OECDs velstandsliga, nu ligger det på en 14. pladsen. I stedet er det Irland der indtager fjerdepladsen.”

Mere om Irland her på bloggen, Miraklet Irland

“Irland har bevist at en væsentlig sænkning af skatteniveauet kan blive motoren til igangsætning for fuld gas af en tilmed næsten stillestående økonomi. 

En drastisk nedsættelse af den irske skattesats fra 53 pct. i 1986 til de nuværende 35 pct. har medført en stadigt voksende opgang i velstanden med 5,6 pct. i gennemsnit pr. år i de seneste to tiår, medens antallet af jobs er steget med mere end 50 pct. 

På knap 18 år sprang Irland fra 22. pladsen til fjerde pladsen på OECD’s velfærdsliste. Irland reducerede ikke sin sociale velfærd. Tværtimod. Den voksede gnidningsfrit, fordi skatteindtægterne steg og dermed også de sociale udgifter.”

——

Mener du at du oftere vil bestille en håndværker, hvis hans regning bliver reduceret med 35 pct.?

Sonia