Danmark

9. oktober 2007

Aarhus when it is best

Filed under: Welfare — Tags: , , , , , , , , — Jørn @ 18:54

Rådmand Peter Thyssen, Århus Kommune svarede på, hvad han vil gøre ved svineriet med henkastet affald i gaderne:

“Lægge større kommunale afgifter på de forretninger, hvorfra affaldet oprindelig stammer”. 

Aarhus on a sunday morning

Sonia

Just to secure you then are aware


Just to secure you then are aware of your lack of awareness :

Returns to training camp in Bosnia:

18 august 2005:

http://mypetjawa.mu.nu/archives/112756.php

Jihad-training in Norway:

26. september 2005:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/08/jihad-training-i-norge/  

(in Danish)

Jihad training in America:

27 May 2005:

http://www.canadafreepress.com/2006/hagmann052206.htm

Does not forget Oregon:

https://danmark.wordpress.com/2007/11/16/samme-branche-som-den-nydanska-tyrk-og-mere-til/

Sonia

Europaeerne har afkristnet, afnationaliseret og pornoficeret deres kultur. Nu er de begyndt at kede sig – ihjel


Uddrag af kronik i Berlingske Tidende den 23. april 2005:  


“Vestens død

Af Michael Pihl

Europæerne har afkristnet, afnationaliseret og pornoficeret deres kultur. Nu er de begyndt at kede sig – ihjel.
»Hopla, vi dør!« – jublede Tor Nørretranders over befolkningsudviklingen (Politiken 16. marts). Et morbidt, men dækkende udtryk for Vestens tilstand. For det er os, der dør. Den befolkningstilbagegang, som Nørretranders fejrede som en sejr for »verdenssamfundet«, er Europas nederlag. Vesten dør, som den amerikanske konservative Patrick J. Buchanan skriver. Den har mistet troen på både Gud og sig selv. Således indvarsles Aftenlandets Undergang. I de europæiske nationer, der oprindelig udgjorde den vestlige civilisations vugge, er befolkningerne holdt op med at få børn. Ikke siden den sorte død tog livet af en tredjedel af befolkningen i 1300-tallet har den europæiske civilisation været så svækket. I 17 europæiske lande er der i dag flere begravelser end fødsler – flere kister end vugger. I 2050 vil der være 23 millioner tyskere, 16 millioner italienere og 30 millioner russere færre. Spaniens befolkningstal vil være faldet med en tredjedel. Om 50 år vil verdens befolkning godt nok være vokset til 9 milliarder, men 100 millioner europæere vil være væk. Det er Europas store dødsmarch. Vestlig kultur og kristendom trasker med i ligtoget. Vesten, sundere og mere velstående end nogensinde før, har ikke længere lyst til at føre livet videre. Splittede nationer, hvis eliter ikke længere vil være sig selv, deres kultur og tro bekendt. De lader hånt om, at Vesteuropa affolkes, overgiver national suverænitet og lader sig demografisk overmande af muslimske parallelsamfund. Civilisationskrise – dekadence – brød og cirkus. Som Romerriget i det 4. århundrede. For selvfølgelig hænger det også sammen med en kulturel deroute, når en civilisation ikke længere er levedygtig. Den amerikanske teolog David Hart ser således Vestens døende befolkninger som resultat af en åndelig krise. Han taler om den moderne europæers »metafysiske livslede«: Midt i velstand og omgivet af en hedonistisk og pornoficeret underholdningskultur keder det vestlige menneske sig ved ægteskab og familieliv, keder sig ved troen på noget udover sig selv, keder sig ved selve livets mysterium. Europa keder sig ihjel. Dødens ulidelige lethed. I bogen »The Death of the West« nævner Patrick J. Buchanan afkristning som delvis årsag til Vestens døende befolkninger. Folk dør, når troen dør. Tilhængere af inhuman humanisme har i kulturelt selvhad udnyttet deres magt i rets- og kulturbærende institutioner til at drive kristendommen ud af vor civilisations templer….”

——————————–

Da det er vigtigt at kende indtrængernes allierede suppler endelig med : http://www.berlingske.dk/article/20070917/kommentarer/109161150/

Den ærlige prognose for Danmark: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/   

Sonia

Verdens dyreste velfaerd giver verdens stoerste overbelaegning

Filed under: Statistics — Tags: , , , — Jørn @ 09:43

Forsiden af Information:

“Pladsmangel Gamle mennesker på hospitalsgangene og læger der desperate forsøger at skaffe en seng til de syge. Det er hverdag på de danske hospitaler. Vi har nemlig verdensrekord i overbelægning, siger en læge, der ikke længere vil arbejde i det offentlige..”

Sonia

Kraftigt nedsat skat til udenlandske indrejste skal udvides


Hvorfor får de et chok?

I følge : http://www.business.dk/article/20070928/okonomi/109281284/

“Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen erkender, at udenlandske forskere får et »chok«, når deres tre-årige periode med forskerskat udløber. Regeringen arbejder på en mere fleksibel model, og det vækker bifald i erhvervslivet.

Forskere og nøglemedarbejdere forlader ofte Danmark efter tre år, fordi deres periode med forskerskat udløber. Derfor vil regeringen se på om forskerskatten, også kaldet 25-procents skatten, kan gøres mere fleksibel, så virksomhederne kan holde på værdifulde udenlandske medarbejdere i flere år.”

…..

“Det er utroligt at de indrejste får et chok”: Kun en god del mere end halvdelen af indtjeningen at betale i skat og kun 2,75 gange prisen på biler. Det er også derfor Danmark gik i stå. Nu har man kun forstået, at de udenlandske indrejste skal lettes, danskerne skal altså ikke; de skal tværtimod betale den fulde pris for den såkaldte velfærd til dem selv og samtidig til de fremmede, en velfærd, der i øvrigt er stærkt på retur, ligesom de skal betale TV-licens for at have en computer med 256 Mbit-forbindelse, selvom de ikke vil se de danske reprise-kanaler og dermed betale for samme ringe vare to gange. 

”…Allerede før valget i 2001 var der i Danmark indført en såkaldt jobkort-ordning (Green-Card i USA), der indebærer en maksimal skatteprocent på 25 pct. af indtjeningen de første tre år for udenlandske, højtuddannede nøglemedarbejdere. Med denne beskatning opnår de pågældende samme rettigheder og samme adgange til den offentligt finansierede danske velfærd som danskerne, der ganske vist skal betale den fulde pris. Tilmed en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan produceres og afsættes i tilstrækkelig mængde til, at velfærden kan finansieres i fremtiden. De ledende ved altså godt, det er hel galt fat.

Dokumentationen: http://www.workindenmark.dk/Taxation/0/1/0…”

Ordningen har vist sig ikke at virke efter hensigten. Det hænger sammen med, at de kvalificerede begyndte at sive til USA og England i begyndelsen af 1980-erne. Der foreslås netop i foråret 2006 en ordning, der tillader immigranter uden videre at tage til Danmark og søge job i 6 måneder, uden der skal indgives nogen ansøgning til udlændingestyrelsen. Onkler, fætre og svogre er her allerede.

Fri indvandring bestemt af EU: https://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/ for den der ser, hører, koncentrerer sig, kombinerer og husker.

Her skal vi ikke lære af erfaringen heller: https://danmark.wordpress.com/2006/07/05/danmark-green-card-ordning-i-usa-burde-give-erfaringer/

Liberalen, 2006: Fri indvandring: https://danmark.wordpress.com/2006/05/26/irland-og-fri-indvandring/

Sonia