Danmark

5. oktober 2007

Flere firmaer lukkede

Filed under: Statistics — Tags: , , — Jørn @ 08:15

“Flere firmaer lukker

I løbet af perioden 2001 til 2003 har flere firmaer måttet dreje nøglen, om end der er kommet nye firmaer til, og dermed er der et minus på “firmakontoen” i perioden, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I 2001 så knap 30.000 nye virksomheder inden for blandt andet landbrug, bygge- og anlæg, industri samt handel-, hotel- og restauration dagens lys, men i samme år måtte knap 32.000 virksomheder dreje nøglen om. Og tendensen med underskud af nye firmaer i forhold til lukkede firmaer fortsætter i de næste to år, viser tallene. Samtidig er de nye firmaer meget sårbare i starten af deres levetid. Af de startede i 2001, havde blot 70 procent overlevet til året efter, og i 2003 var der kun to ud af tre firmaer tilbage af de nystartede tilbage fra 2001.

Set på brancher er det alene inden for finansiering og forretningsservice, at der er sket en reel tilvækst i løbet af perioden, mens alle andre områder har oplevet en nedgang i antallet af nye firmaer.”

…………………

Det var interessant at læse denne information fra /ritzau/ 21/9-2005 og sammenholde den med andre indikatorer:

Fra 2002 til 2003 faldt antallet af aktive firmaer med knap 6.000 fra 281.653 til 275.712 og antallet af fuldtidsansatte fra 2.188.397 til 2.168.346 i følge Danmarks Statistik (DS): http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=37.

I 2003 og 2004 startede reelt 30.084 og 30.117 nye firmaer, men i de samme år ophørte henholdsvis 31.905 og 32.982. D.v.s. 1.821 færre i 2003 og 2.865 færre i 2004.  (samme kilde, samme link som ovenfor)

Antallet af beskæftigede faldt fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2004 (statistikken er desværre tidsmæssigt langt bagefter virkeligheden) fra 2.185.000 til 2.131,300, d.v.s. et fald på knap 35.000. (samme link)

Antallet af konkurserklæringer i perioden maj til september steg fra 2006 til 2007 med 34 pct. fra 676 til 907 (samme link).

Fra 2006 til 2007 er antallet af tvangsauktioner i de første 9 måneder steget med 8,2 pct. i følge DS. (samme link)

Er det her den danske enegang i Europa m.h.t. såkaldt opsving skal findes?

Hvis du vil vide noget: https://danmark.wordpress.com/2007/01/18/pa-vej-mod-vanvidet/