Danmark

7. august 2007

Naturligvis skal der lyves om tilgangen af so-called flygtninge og familiesammenfoerte


iod

Indvandringen til Danmark er nu på 50.000-60.000 pr. år, når indvandringen til arbejde og uddannelse medregnes, skriver Kristeligt Dagblad den 6. august.

Det, der har bekymret, og som i mere end 20 år har givet anledning til omfattende protester, var tilgangen af såkaldte asylanter og familiesammenførte til fast ophold og nem adgang til det danske statsborgerskab, næsten udelukkende fra muslimsk dominerede områder. 

Om udviklingen i de senere år har Kristeligt Dagblad valgt at oplyse aldeles ukorrekt: 

citat begyndt:

“…Det er næsten som i begyndelsen af 1970’erne, hvor gæste­arbejderne også kom for at afhjælpe manglen på arbejdskraft – 1980’erne og 1990’erne blev derimod i højere grad præget af flygtninge og familie­sammenføringer til udlændinge, som boede her i forvejen.

De seneste syv år er indvandringen af de sidstnævnte grupper blevet meget mindre…”

citat slut

Vi skal have det indtryk, at indvandringen af bl.a. de tredobbelte velfærdskonsumenter ophørte med udgangen af 1990-erne. Det er det rene vrøvl. Bladet tør ikke rigtig at anføre fra perioden før 2001, som mange gerne vil tro, for så ville bladet hælde for meget til den nuværende regering, uden at det bragte af den grund i øvrigt ville blive mere korrekt.

Tværtimod steg indvandringen af fremmede frem til år 2001. I 2002 reduceredes tilstrømningshastigheden med 26 pct. I 2003 sænkedes tilstrømningshastigheden atter med 24 pct. I de sidste to år tilstrømningshastigheden atter øget voldsomt, i 2006 med 28 pct. for alle asylanter og familiesammenførte og med 14 pct. for de fremmede heraf.

Den nuværende regering bruger især tildelingen af statsborgerskaber til at camouflere tilstrømningen med. Tildelingen er simpelthen boomet siden regeringen tiltrådte i 2001. Hvorledes det ser ud i dels tabel dels diagram kan du læse på:

Dette har vi gennemdokumenteret gang på gang

Sidste år udgjorde henved halvdelen af en fødselsårgang de fremmedes fødsler

Det reelle antal fremmede – d.v.s. såkaldte asylanter og familiesammenførte med dansk personnummer stammende fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand:

750.000-800.000 svarende til 14-15 pct. af indbyggertallet, når de naturaliserede og deres børn medregnes korrekt, ikke som danskere. 

Tillades tilstrømningen af fremmede at fortsætte som nu fremover er danskerne i mindretal i år 2036.

Sådan er det

Det skal i øvrigt understreges, at blandt de 50.000-60.000, som Kristeligt Dagblad nævner, og som ikke kalder sig asylanter eller familiesammenførte, er der uden tvivl et stort antal, der forsøger sig med den lettere adgang til landet uden noget reelt anerkendt/lovligt opholdsgrundlag. Antallet 50.000-60.000 svæver i øvrigt en hel del, fordi optællingen af personer ikke kan foretages uden videre og midt i året.

Sonia