Danmark

3. august 2007

Fra foedselforberedelse til gravstedet


Forbrugerminister Carina Christensen (K), der forleden meddelte at børn og unge kun må indtage 50 cl (½ l) sodavand om ugen, følger nu op på sit forslag ved at meddele at søde sager som slik og kager også skal begrænses i familieforbruget.

Det bliver spændene at se, hvorledes en eventuel lovgivning skal gennemtrumfes og håndhæves i praksis. “Der bliver givet bekæftigelse til mange af de ledige, som vi ikke har.”

Dette kaldes adfærdsstyring og mindkontrol og håndteres/initieres især af familie- og forbrugerministeren og af miljøministeren, men også af andre. Endemålet er uanset regeringens farve (der altid er den samme), at du skal styres fra fødselsforberedelsen til kirkegården.

Familiens eget ansvar for børnene og deres liv skal tages fra familierne, fordi børnene mere og mere skal betragtes som samfundets/statens.

Det kører regelret efter Trotzky’s Plan. 

Til noget andet der ikke nyder en lignende bevågenhed:

Tager du den personlige sikkerhed, skal du med de nye mobiltelefoner, der sidder klistret til hånden af et stort flertal af de unge, regne med fremover at kunne blive et let offer for organiseret kriminalitet. F.eks. under en togrejse, hvor du og din bagage grundigt fotograferes, og du aflyttes. Beskeder med billeder og lydoptagelser videresendes derefter til medsammensvoren kriminel forbindelse, der på et givet tidspunkt udfører en kriminel gerning rettet imod dig på grundlag af de fremsendte oplysninger. Her mener jeg at en anden minister passende kunne tage initiativ til forbud mod mobiltelefoner overalt i toge og busser; så er vi også fri for “at lade os underholde” af bunkevis personlige samtaler, når vi rejser.

Sonia