Danmark

2. august 2007

Ledige skal myrde draebersnegle


Lars Barfoed (K) og Stig Elling (K) fastholder de vil have arbejdsløse ud og bekæmpe dræbersneglene. Det er ubegribeligt at et sådant forslag kan fremsættes, når medierne og politikerne fortsat hævder, at virksomhederne skriger på arbejdskraft; ja, jævnligt hævdes det endog, at vi mister store eksportindtægter p.g.a. at de ledige ikke er til at få i arbejde.

1. Drejer det sig om ledige, som TTV3, hævder må vi efter de gældende definitioner gå ud fra det drejer sig om ledige medlemmer af arbejdsløshedskasser.

2. Det kan måske også dreje sig om “de ikke eksisterende”, der er sendt på kontanthjælp og såkaldte kortvarige praktikophold/vejledning/opkvalificering o.s.v.

Vi er nogle stykker, der ikke er faldet for mediernes og de dominerende pavers løgn om det særskilte danske opsving i andet end midlertidig forbrugsbeskæftigelse. Nej, det er billigere arbejdskraft, som de vil have; men så kan de arbejdende ikke betale huslejen eller nå herover om morgenen fra Polen. Dette har politikerne ene og alene ansvaret for sammen med fagforeningerne, der sammen har løftet en hel kadre af købekrafthungrende velfærdsapostle til tops på bekostning af den danske velstand, der skabtes i virksomhederne, dengang det kunne betale sig at producere her i et omfang, så alle kunne have et meningsfyldt arbejde.

To generationer af velfærd – se resultaterne

Vi har tidligere skrevet lidt om dræbersnegle. Man kunne måske overveje at undervise de to herrer i lidt i formuedannelsens dynamik: Vort samfund, der styres i grus af politikerne, er nået til at privat afkastgivende investering uden for produktionen er mere fordelagtig end investering i afkast fra realproduktionen. Dette er en helt naturlig udvikling, der sker når politikerne ikke sætter tæring efter næring. De arbejdsløse har så absolut intet ansvar for dette.   

Lars Barfoed (K) har mange underlige forslag

Overophedning, de skriger på arbejdskraft

Velfærdens Danmarkshistorie

Sonia