Danmark

13. juni 2007

Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig


Information om Danmark:

Dansk Forskning i Befolkningsforhold

umulig

Dansk videnskabsmand (dr. phil.) rettede 18. oktober 2005 i sin nød henvendelse til Information om Danmark, da han ikke kunne bruge det officielle danske befolkningsregnskab som grundlag for sin forskning. Han ønskede om muligt en oversigt over de reelle tal for indvandring og fordeling i DK, gående tilbage i hvert fald til omkring CPR registerets begyndelse (1968).

Uddrag af hans henvendelse og vort svar:

Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang – set i forhold til, hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik, skrev han?

Har du nogen ide om, hvilke ressourcer dette arbejde ville kræve?

Efter at have gennemgået hans forskningsplaner når jeg til det resultat, at han har brug for følgende udtræk fra CPR via Danmarks Statistik:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.

b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen

c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før forældrenes naturalisation.

d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning: Begge danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]

Mere specifikt:

a..Statusopgørelse af antal statsborgere fordelt på nationalitet pr. 1. januar XX fra 1968 til 1. januar 2006

b..Antal naturaliserede inklusiv de naturaliserede børn på tidspunktet for naturalisationen fordelt på nationalitet før naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005

c..Antal fødsler blandt naturaliserede efter naturalisationen fordelt på nationalitet forud for naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005

d..se nedenfor d..1-d..4

I følge:

http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/A20040042229REGL&0001&000003 :

§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

d..1 Fødte i kalenderåret XX med dansk fader og dansk moder for årene 1968-2005

d..2 Fødte i kalenderåret XX med mindst én forældre dansk for årene 1968-2005

d..3 Fødte fordelt på nationalitet i kalenderåret XX med mindst en naturaliseret forældre for årene 1968-2005

d..4 Fødte i øvrigt fordelt på nationalitet i kalenderåret XX for årene 1968-2005

Vi skulle sikrer os, at disse udtræk defineredes korrekt og kobledes korrekt med de socio-økonomiske variable som den videnskabelige analyse omfattede, f.eks:

Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet.

Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland.

Indvandrere fordelt på alder.

Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere.

Indvandrere og uddannelse.

Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning. 

Indvandrere, deres indtjening og sociale forhold.

Disse nødvendige udtræk blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet traditionen her til lands.

Ansøgningen til finansieringen af forskningsopgavens gennemførelse skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold.

Jeg hørte ikke mere.

Naturligvis har vi givet et forslag til en forbedret befolkningsopgørelse i Danmark:

http://www.lilliput-information.com/atda.html

Da det samlede antal naturalisationer offentliggjordes primo februar 2006, foretog vi straks en korrektion for så vidt af officielle immigrant-antal og deres børn i Danmark på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Hvorledes sammenlignende undersøgelser umuliggøres af samme umulige befolkningsregnskab: https://danmark.wordpress.com/2006/05/18/grundlaget-for-sammenligninger-udviskes/

13. juni 2007

J. E. Vig, cand. oecon.

5 kommentarer »

 1. […] Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig […]

  Pingback af Faa det ud - aktualiseret 13/06/07 « Danmark — 13. juni 2007 @ 18:47

 2. […] Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig […]

  Pingback af Automatisk e-mail-afsendelse til Folketingets medlemmer - aktualiserer 19. februar 2007 « Danmark — 14. juni 2007 @ 15:24

 3. […] Forskning i befolkningsforhold […]

  Pingback af Chefen for Interpol bliver tiltalt « Danmark — 12. januar 2008 @ 12:45

 4. […] Dansk Forskning i Befolkningsforhold (Danish Reasearch on Population) – in Danish […]

  Pingback af The Chief of Interpol will be convicted « Dissidentpress — 12. januar 2008 @ 12:53

 5. […] taget officielt i brug til alle befolkningsformål (1991), og fra da af gjorde de indirekte al befolkningsrelateret forskning i Danmark voldsomt […]

  Pingback af HVOR KOMMER DE FRA – ANDRE PLANETER? « Danmark — 21. februar 2010 @ 22:28


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: