Danmark

25. maj 2007

Fedme koster en del, men indvandringen 10 gange mere


Overvægt skulle i følge Sundhedsministeriet koste samfundet 14,4 mia. kr. pr. år. Overvægtiges manglende tilknytning til arbejdsmarkedet eller permanent arbejdsophør skulle koste 11,7 mia, sygefravær 1,6 mia. og sygehusindlæggelser 1,1 mia. kr. pr. år. Det skulle dreje sig om 750.000 svært overvægtige danskere.

Nu er det således, at de fremmede konsumerer 40 pct. af velfærden, selvom gruppen officiel kun udgør 8-9 pct., men reelt er 15-17 pct. af indbyggerne.

I forbindelse med indvandringen, som danskerne aldrig er blevet spurgt om, og som vi er blevet fyldt med løgn om, er der tale om forbrug på mange flere poster. Der er også cirka 750.000 fremmede, når de naturaliserede og deres børn medregnes som fremmede, uanset de har fået et brev fra Folketinget, hvori der står de er danske statsborgere.

Man må undre sig: Man kan godt regne ud hvor meget børn, ældre og fede koster samfundet; men det er umuligt at regne ud, hvor meget de fremmede koster samfundet.

Da tidligere borgmester i Århus Flemming Knudsen i forbindelse med krav i kommunalvalgkamp i midten af 90’erne om en sådan udregning af fremmedudgifterne for så vidt angik Århus,  svarede: “Det bliver over mit lig”, måtte vi konkludere at udgiften/beløbet var stort. 

De officielle beløbsangivelser og støttepartiets tre gange de officielle udgifter er begge helt hen i vejret. 

Indvandringen kostede mere end 150 mia. kr. i 2001

Sverige i 1999 i følge http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_2577372.asp:

“En indikation är att 74 procent av hela invandrarbefolkningen får sin service och utkomst genom skattefinansiering. Invandrarna betalade knappt 11 procent (117 mdr 1999) i skatter trots en befolkningsandel på drygt 20 procent.
Det beror bl a på att deras bidrag till BNP per invandrare inte utgör mer än 57 procent av genomsnittet för hela befolkningen. Sverige har brist på arbete och på grund av en för stor invandring överskott på arbetskraft.”

England 2006, Indvandrerne dræner økonomien: https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/ 

Sonia 

Nedværdigende behandling af de ledige og udstødte

16 kommentarer »

 1. Vi burde give hver muslim 1 million kroner for at opgive statsborgerskab, opholdstilladelse og forlade landet permanent. Pengene er tjent ind efter mindre end 1½ år. Der er en fin fortjeneste i det for alle parter. Muslimerne vil være nogenlunde godt behandlet med sådan en ordning.

  Kommentar af Universalgeni — 25. maj 2007 @ 21:29

 2. Omkring 500.000 muslimer inkl. de naturaliserede og deres børn mener jeg giver 500 mia. kr., så med en
  årsudgift på 150 mia. kr. bliver de indtjent på 3,3 år, hvis vi går ud fra at muslimer uden dansk statsborgerskab også skal repatrieres.
  Men det skal ikke skille os af; det er langt mere fordelagtigt end at fastholde en stadigt voksende årsudgift,
  der nu er nået til 150 mia.
  Støttepartiets udregning for året 2001 beløb sig til 30 mia. pr. år.
  Det dækker ikke engang huslejeudgiften.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 25. maj 2007 @ 21:41

 3. Jeg kalkulerede med det halvofficielle tal på 210.000 muslimer.

  Kommentar af Universalgeni — 25. maj 2007 @ 21:47

 4. Nå ja, Lars Hedegaards fantastiske og uimodsigelige sandhed fra JP og den som alle medierne derefter efterplaprede; den skal naturligvis gentages, så den slås endnu mere fast:
  Jyllands-Posten Offentliggjort 1. august 2004 07:33 / Opdateret 1. august 2004 08:13
  Nye tal for muslimsk indvandring
  Referat begyndt:
  “FILIP ULRICHSEN har skrevet artiklen i Jyllandsposten
  Islam-kritikeren Lars Hedegaard har brugt en halv sommerferie på at regne sig frem til, hvor mange muslimer der er i Danmark. Resultatet overrasker ham.
  Der er knap 200.000 muslimer i Danmark, hvilket svarer til 3,55 pct. af den samlede befolkning. Gruppen er i kraftig vækst viser historikeren og islam-kritikeren Lars Hedegaards beregninger.
  »Det overrasker mig, at der ikke er flere. Den trods alt begrænsede befolkningsgruppe har sat sig på en uforholdsmæssigt stor del af den nationale dagsorden,« mener han.
  Ved at sammentælle de muslimske navne fra Danmarks Statistik når Lars Hedegaard frem til godt 191.000 muslimer i Danmark…”
  Ja, det var så sjovt, og så er det løgn.
  Jeanne

  Kommentar af Jeanne — 26. maj 2007 @ 15:56

 5. Det var nu undersøgelsen fra Københavns Universitet, jeg referede til. At Lars Hedegaard er nået til samme resultat er kun fint nok. Fra JP:

  Baggrund: Tørre tal om tro
  Af ORLA BORG og HENRIK VINTHER OLESEN

  Offentliggjort 11.05.06 kl. 22:30

  Der skønnes at være omkring 207.000 muslimer i Danmark. Det fremgår af en ny beregning fra Københavns Universitet, som er det hidtil mest detaljerede bud på en opgørelse. Men noget præcist tal vil aldrig kunne findes. Den mulighed forsvandt i 1921.

  Ingen ved, hvor mange muslimer der er i Danmark.

  Det kan ikke gøres præcist op – af en simpel grund: I Danmark registrerer man ikke folk på baggrund af deres religion.

  Det gjorde man sidste gang i Danmark i 1921.

  Derfor er man i dag nødt til at skønne sig frem til et tal på baggrund af de fakta, der er til rådighed.

  I årevis har forskellige islamforskere og kultursociologer givet forskellige skøn, baseret på mere eller mindre vidtløftige beregningsmetoder.

  Man har eksempelvis forsøgt sig med at tælle muslimske navne i Danmarks Statistiks navneregister. Men den metode er langt fra sikker alene af den grund, at man i flere lande bruger de samme navne til både muslimer og kristne.

  Man har også prøvet at tælle medlemmer af registrerede muslimske trossamfund op.

  Men medlemstallene er usikre, blandt andet fordi ingen tjekker, om imamens angivelser er korrekte, og fordi det ofte er en familie, der meldes ind, og ikke en enkeltperson.

  Derfor har den mest anerkendte metode taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks oplysninger om indvandrere og efterkommere.

  Tro og tal
  Det er da også denne metode, der anvendes i det til dato mest detaljerede skøn, som udkommer om få uger i form af bogen “Tørre tal om troen – religionsdemografi i Danmark i det 21. århundrede”, skrevet af forskere fra Institut for Tværkulturelle og Religiøse Studier ved Københavns Universitet.

  En af forskerne, ph.d. Brian Jacobsen, tager udgangspunkt i indvandrere og efterkommere fra 73 nationaliteter, som i dag bor i Danmark.

  Der er tre led i hans beregninger:

  Første led er Danmarks Statistiks oplysninger om, hvor mange indvandrere og efterkommere, voksne som børn, der bor i Danmark, og som kommer fra 73 lande med en større muslimsk befolkning. Asylsøgere tælles ikke med, for de har ikke fået opholdstilladelse.

  Man ved godt, hvor mange indvandrere og efterkommere fra de 73 nationaliteter, der findes i Danmark. Men man ved ikke med sikkerhed, hvor mange af dem der er muslimer.

  Derfor tager Brian Jacobsen i sin beregning udgangspunkt i den andel af befolkningen i deres oprindelige hjemlande, der er muslimer.

  Når der eksempelvis er 98 pct. af indbyggerne i Marokko, der er muslimer, har man som udgangspunkt antaget, at også 98 pct. af marokkanerne i Danmark er muslimer.

  På den måde når Brian Jacobsen frem til et foreløbigt tal for muslimer i Danmark på 200.747.

  Anden del af regnestykket handler om de personer, der har været så længe i Danmark, at de ikke længere er registreret under kategorierne indvandrere eller efterkommere i Danmarks Statistik. Det er typisk tredjegeneration i en indvandrerfamilie, der er tale om her.

  De er født i Danmark af forældre, hvoraf mindst den ene selv er dansk statsborger, født i Danmark.

  For at få tredjegeneration med har Brian Jacobsen – med udgangspunkt i de fire “ældste” indvandrergrupper i Danmark, dvs. tyrkerne, pakistanerne, marokkanerne og eks-jugoslaverne – foretaget en beregning af, hvor mange danske tredjegenerationsmuslimer, der kan skønnes at være.

  De fire nationaliteter er valgt, fordi de stort set er de eneste, der har været i landet så længe, at der er kommet en tredje generation hos dem her i landet.

  Brian Jacobsen har opstillet den forudsætning for de fire nationaliteter, at kvinderne i alderen 20-30 år har ét barn og kvinder over 30 år har to børn.

  Derved når han frem til et antal muslimer fra denne tredje generation på 4.133. Lægges denne gruppe til den første store gruppe, giver det et mellemfacit på 204.880 muslimer i Danmark.

  Kig i kartotekerne

  Tredje del af regnestykket omfatter gruppen af danskere, der har konverteret til islam, de såkaldte konvertitter.

  Også her kommer bogen “Tørre tal om troen” med en ny beregning. Hidtidige skøn er kommet fra imamerne, der er blevet spurgt om, hvor mange konvertitter de mente, der var i Danmark. I flere år har det på den baggrund heddet, at det var omkring 5.000.

  Men det er alt for stort et tal, siger adjunkt Kate Østergaard fra Institut for Tværkulturelle og Religiøse Studier ved Københavns Universitet, KU.

  Hun har sammen med post.doc. Tina G. Jensen fra Institut for Antropologi på KU undersøgt sagen. De to forskere har blandt andet været i kontakt med 60 større moskeer, har gennemgået medlemskartoteker og foretaget en optælling af de såkaldte certifikater, som imamerne har udstedt til danskere, der er konverteret til islam. Omkring 700 konvertitter har fået et sådant certifikat, og de to forskere skønner, at der er tre eller fire gange så mange konvertitter i alt. Deres samlede skøn lyder på et sted mellem 2.100 og 2.800 danske konvertitter.

  Dermed kommer det samlede antal for muslimer i Danmark pr. 1. februar 2006 op på tallet omkring 207.000.

  Det svarer til 3,7 pct. af befolkningen.

  I Danmarks Statistik vurderer chefen for Kontoret for Befolkning, Anita Lange, at tallet ligger tæt på virkeligheden.

  »Det er overordnet set en meget fornuftig metode, der er anvendt, og resultatet kommer givetvis så tæt på det reelle tal, som det lader sig gøre,« siger Anita Lange.

  http://jp.dk/arkiv/?id=158390

  Kommentar af Universalgeni — 26. maj 2007 @ 22:27

 6. ‘Indvandrere’ og ‘efterkommere’ kan som begreber ikke bruges til noget; det er endelig erkendt af landets førende demograf. DS giver ikke korrekte svar, kun politisk korrekte svar. 20 års systematisk påvisning heraf preller kun af på de nytilkomne.
  Hedegaards metode kan ikke bruges, jfr.: https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/motiverne-bag-de-usande-meldinger/
  Skal vi gå ud fra at ved tildelingen af danske statsborgerskaber sker der samtidig konvertering væk fra Islam og at det samme sker for de naturaliseredes børn og børnebørn?
  Fremmedantallet er rettet én gang primo 2006 med anvendelse af videnskabeligt brugbare begreber på: http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html
  Tro er stærkere end viden, og derfor vælges en afsporing netop på muslimantallet, hvorom der ikke foreligger nogle pålidelige opgørelser. Nøjagtig i Hedegaards ånd.
  Jeg tror vi har forstået opsamlings-bestræbelserne.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 26. maj 2007 @ 23:04

 7. Det er ikke fordi, jeg er sikker på noget. Jeg har heller ikke tillid til de officielle tal. Det må I endelig ikke tro…

  Kommentar af Universalgeni — 27. maj 2007 @ 02:13

 8. PS: tredje generation skulle være med i KUs undersøgelse…

  Kommentar af Universalgeni — 27. maj 2007 @ 02:14

 9. Vores konstante problem er, at vi kun kan skrive det vi er sikre på og har kontrolleret er sandt.
  KU kan evt. så meget; vi måtte dog vente 14 år på top-demograf Hans Oluf Hansens indrømmelse, at kategorierne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ ikke er brugbare tællekategorier.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 27. maj 2007 @ 10:52

 10. Når jeg bruger det der tal på 210.000 muslimer, er det fordi, det er det eneste, “det offentlige” har frembragt. Men jeg savner et tal for, hvormange mennesker der er kommet fra muslimske lande, men som ikke er muslimer. Der er nogle få af dem.

  Kommentar af Universalgeni — 28. maj 2007 @ 18:59

 11. Vi har siden 1987 savnet ikke ET TAL, men ANTALLET, der er kommet hertil fra muslimske lande, og hvor mange børn de har født, mens de har været her. Det er faktisk den første begrundelse for bloggen. Det skulle svare en lille smule til at optælle besøgstallet i Tivoli.
  Hvor mange af dem, der ikke er muslimer, finder vi aldeles uinteressant. Næsten alle er muslimer.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 29. maj 2007 @ 14:56

 12. Det er manglende vilje fra Danmarks Statistiks side. Jeg mener, de har data nok til at kunne rekonstruere tallene. For alle data eksisterer. Og de har adgang til dem…

  Kommentar af Universalgeni — 3. juni 2007 @ 02:55

 13. DS er politisk styret, og det er derfra bestemt, at den danske befolkning skal forholdes centrale oplysninger om dette og hint, især om indvandringen og dens konsekvenser.
  Dette har vi brugt 20 år på kvalificeret at bevise fra snart sagt enhver vinkel, og det lykkedes så godt at bl.a. den førende demograf Hans Oluf Hansen på Kbh.’s Universitet måtte give os ret 20. august 2005 i Berlingske Tidende – det er måske pensionsalderen, der trykker/trækker; der har vist sig andre med en tilsvarende tilbøjelighed.
  Siden har atter andre, farlige eftersnakkere, forsøgt, ganske vist overfladisk og ofte også stærkt fejlbefængt, at delagtiggøre os i det, som vi selv har korrigeret og oplyst korrekt og i tide om for 15-20 år siden. F.eks. Eyvind Vesselbo.
  Det er svært at finde noget nyt under Solen, efter vi var der i tide; det er ærgeligt at skulle nævne det.
  Den sjoveste er den vi kender fra barndommen eller fra Retten: Når man lyver om to ting, og de to ting er uløseligt forbundne, så går det helt galt.
  Her tænker jeg f.eks. på antal fremmede, herunder antal asylanter/asylansøgere og antal registrerede udførte kriminelle gerninger i de forskellige hovedgerningskategorier af disse grupper og endelig døgnets 24 timer.
  Det var så jublende sjovt og pærelet at fælde de ansvarlige; der naturligvis ignorerede. Men det førte til, at der i Danmark ikke fandtes nogen kriminalstatistik i 3-4 år, der opdelte på nationalitet. Lene Espersen gentog derefter fejlen i JM’s forskningsafdeling med seneste landsdækkende kriminalitetsopgørelse fra august 2005. Selvom om de modsatte resultater havde passet bedre til en magtesløs regering, så førte L.E’s opgørelse til en anselig overdrivelse af de fremmedes kriminalitet, der ellers er slem nok.
  Nu er det politisk ukorrekt selv i Interpol at nationalitetsopdele: Vi kom nemlig til at påvise at m.h.t. værste kriminelle gerninger stod det dobbelt så slemt til i Sverige sammenlignet med i USA.
  Vi har aldrig skrevet om det vi “mener” er rigtigt. Dette er nemlig farligt, fordi der er en millard muligheder første gang og milliard ganget med en milliard næste gang at vælge imellem, når den første gang betinger den anden gang .
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 3. juni 2007 @ 07:40

 14. […] Fedme kunne vi se fornylig skulle angiveligt koste godt 14 mia. kr. pr. år […]

  Pingback af Sygdom koster 37 mia. kr. - 10 mia. kr. mere end før 2001-regeringen « Danmark — 15. april 2008 @ 10:04

 15. Seriøst . Tag jer sammen . Alle de der fucking perkere skal ud af landet . De disser os de tar alt for os . De er grunden til at der er kommer så meget kriminalitet i danmark . Få dem ud i en fart. !!

  Kommentar af Gert Henning — 26. marts 2009 @ 09:40

 16. Naturligvis!

  Kommentar af Sonia — 26. marts 2009 @ 11:22


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s