Danmark

24. maj 2007

Danmark satser ikke paa naturvidenskab, som det blev lovet


I diverse forsknings- og finansredegørelser har skiftende regeringer siden 1991 meddelt, at Danmark skulle udvikle sig til et førende højteknologisk samfund. Vås.

Det kommer til at ske lige så lidt som, at landet omstilles i tide til globaliseringens og velfærdsfinansieringens diktater. Politikere af den støbning vi har er professionelle i den forstand, at de kun tænker på den næste valgdag, lønnen og intet reelt ved.

I perioden 2001-2005 er midlerne, der bruges af naturvidenskaben, faldet med 1 pct. Humaniora- og samfundsforskningen har samlet øget forbruget med 17 pct. i følge den nye forskningsstatistik fra Center for Forskningsanalyse.

Regeringerne præker ét og prioriterer ganske anderledes. Skal vi ikke oplyse, at det er som om de ikke mener, at de magter opgaven, ikke forstår opgaven, endsige dens betydning, eller mener det ikke er umagen værd, da der alligevel kommer noget andet i vejen.

Sonia