Danmark

22. maj 2007

Faglige og sproglige krav til sygeplejersker droppes


Formanden for regionerne Bent Hansen mener at behovet for sygeplejersker kun kan opfyldes med danske sygeplejersker, hvis “flere årgange af danske kvinder med en studentereksamen tømtes til formålet”. Bent Hansen tilskriver det antallet af sygeplejersker, der går på pension de næste 10 år og den ringe tilgang til faget.

At det udækkede behov for sygeplejersker er blevet så stort på de offentlige sygehuse, skyldes utilgivelig svig fra skiftende regeringer, der bevidst har forsømt uddannelsesopgaven og forringet rekrutteringsopgaven. Nu skriges der om manglende tilgang til faget.  En faktor som stort set aldrig nævnes er, at et rigtig stort antal sygeplejersker har ladet sig ansætte i private konsulentfirmaer, der tilbyderne deres arbejdskraft til helt andre andre løn- og arbejdsvilkår end de hidtil gængse – vi kender et par stykker, der nu får mere end 50 pct. højere løn for cirka det samme arbejde, samtidig med konsulentfirmaet scorer på det. Og dette har sygehusene, de offentlige og de private, i flere år accepteret. Derfor var det ikke svært at finde ud, hvor man som sygeplejerske skulle gå hen, når den almindelige aflønning og arbejdsforholdene syntes ganske utilfredsstillende.

Nu vil regionerne formand så hævde, at de importerede sygeplejersker er fagligt fuldt iorden, uanset om de ikke taler dansk ordentligt. Dette er selvfølgelig noget vrøvl. Dels er uddannelserne uden for den vestlige verden i høj grad tvivlsomme, alene fordi de pågældende lande faktisk ikke har nogen velfungerende sygehussektor. For det andet er sproget en så central del af en sygeplejerskes faglige profil i omgangen med patienterne og for den sags skyld også af en læges arbejde, at sprogkravet slet ikke kan omtales løsrevet fra fagets øvrige indhold.

Nej, konsulentfirmaerne er blevet for dyre, så nu vil man gerne have nogle billigere udenlandske sygeplejersker, hvor de nødvendige sprogkrav tilsiddesættes, også i den ideologiske globaliserings navn.

Sonia