Danmark

19. maj 2007

Ungdom uden store ambitioner, gymnasium uden krav

Filed under: Education, History, Welfare — Tags: , , , , — Jørn @ 08:03

Det starter helt nede i Folkeskolen, muligvis før: Kundskabstilegnelsen kommer i anden eller tredie række.

Forleden viste en undersøgelse på 22 skoler, at skolebørnene INTET ved om det danske samfund: Jeg skulle ellers mene at så godt som alle deres såkaldte fag foregiver at skulle tilføre eleverne kundskaber netop heri.

På dette grundlag har de en absolut (ganske vist falsk) valgfrihed, når det gælder deres fremtid????

Rekrutteringen til gymnasiet er muligvis helt skæv og med en forbløffende stor pigeandel. Det er galt fat på næsten alle måder. Valgfriheden har været i top så der er mulighed for at tage mere end 100 forskellige studentereksaminer – den ene mere værdiløs end den anden.

De fag der er brug for længere fremme ved de videregående uddannelser, forudsat de altså vælges på højt niveau, vælges i stedet på lavt niveau. Det er fagene: matematik, fysik, kemi, fransk og tysk. Og disse fag fravælges oftest blandt højt-niveau-fagene. Det må ikke kunne ske, og det viser med al ønskelig tydelighed, at enten er rekrutteringen til gymnasiet helt forkert, eller også har ingen lært noget af det, de forudsættes at skulle lære i Folkeskolen. Jeg ser bort fra gen-mutationer og ændret intelligens-niveau. Det sidste er ikke engang realistisk. Du vil få meget stærk historisk argumentation for, hvad der er realistisk i de to sidste link nedenfor. 

Lægevidenskaben, sygeplejerskeuddannelsen, civilingeniøruddannelsen, datalogi, anden teknisk uddannelse og alle andre blandt de såkaldt hårde videregående uddannelser kræver flere af de nævnte fag på højt niveau. Det er en katastrofe, at Bertel Haarder efter have set skriften på væggen blot kræver at ét af de nævnte fag skal vælges på højt niveau, som en ganske ubetydelig restriktion på gymnasiaternes såkaldte frie valg – væk fra det, der er brug for på arbejdsmarkedet.

Vi har gennemgået det hele og advaret gang på gang:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/06/lige-kloge-eller-lige-dumme-for-lige-ska-vi-være/

https://danmark.wordpress.com/2006/11/14/langt-flere-skal-i-gymnasiet-siger-haarder/

https://danmark.wordpress.com/2007/05/24/danmark-satser-ikke-paa-naturvidenskab-som-det-blev-lovet/

https://danmark.wordpress.com/2006/11/10/foelges-med-flokken-eller-tage-pladsen-som-undersaat/

https://danmark.wordpress.com/2006/10/25/endnu-flere-gymnasiefejl-mads/

https://danmark.wordpress.com/2006/10/24/gymnasiaster-skal-gentestes-for-danskkunskaber/

https://danmark.wordpress.com/2006/10/05/koranen-obligatorisk/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/29/ansvarsforskydningen-for-fagvalget-i-gymnasiet-holder-ikke/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/23/bertel-haarder-melder-hus-forbi-han-har-dog-ansvaret/

Skolen er brudt sammen: https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/

Hele historien: http://www.lilliput-information.com/skole/index.html

Sonia