Danmark

8. maj 2007

Man maa ikke omtale muslimer nedladende, men gerne Pia K.

Filed under: Culture, Dhimmi, Justice — Tags: , , , , , — Jørn @ 21:51

DR2 Deadline var dobbeltmoralsk – sædvanen tro:

Medens et interview med redaktør kørte om emnet Louise Frevert og hendes utilbørlige sammenligninger af muslimer med visse celler på sin hjemmeside havde man frisk i bagrunden sat en fotostat med et forsidebillede fra et ugeblad med ordene:

“Pia er en led mokke”.

Billedet og teksten eksponeredes ved hvert billedskift fra intervieweren og den interviewede.

Det er da smart.

Sonia

Punktafgifter eller differentieret moms paa sukker- og fedtholdige varer

Filed under: Economics, Justice — Tags: , , , , — Jørn @ 21:19

Nu har en gruppe i Akademiet for Tekniske Videnskaber skrevet en rapport og anbefalet at sukkerholdige varer skal afgiftsbelægges med 30 pct. – om regeringen med et allerede gennemhullet skattestop står bag kan ikke siges. Hvad det i øvrigt har med tekniske videnskaber at gøre er ikke nemt at se.

Rapporten hævder at forbruget vil blive nedsat med 50 pct. i givet fald. Angiveligt skulle formålet være forbedring af den såkaldte folkesundhed. Det forudsættes altså, at den såkaldte afgiftselasticitet på søde sager – kager og chips nævnes, vel blot eksempler, hvis ikke projektet er kørt helt af sporet – skulle være 1,67 (= 50%/30%). Er efterspørgselsreaktionen langt lavere, hvilket man let kan forestille sig, er resultatet, hvad det i virkeligheden drejer sig om, bare højere skatteprovenue og ikke nævneværdigt noget andet.

Andre steder i rapporten tales om ændrede afgifter på flere fødevarer, og vær sikker på, at når det kommer til politikerne, drejer det sig om flere penge i statskassen. Primærprodukterne frugt og grønt kan derimod let fritages for moms, hvis formålet netop havde været at lette skatten og samtidig tilskynde til mere sundt forbrug. Det har nok ikke den store interesse, når vi kommer til realiteterne, der næsten altid er nogle andre end dem, skatte- og afgiftsforslagene serveres på.

En differentieret moms fører som bekendt til helt groteste regnskaber og rammer alt, der muligvis ikke var tilsigtet – skatteindtægten bliver endnu større -, når det ikke lige drejer sig om netop primærprodukter. Hvad med at fjerne momsen på fisk og fiskeprodukter, der skulle være sundt, men som p.g.a. begrænsningerne på fiskeriet er blevet ravende dyrt. 

Punktafgifter er lige noget for de radikale, når det kommer til fedtholdige, eventuelt også sukkerholdige varer. Her er man simpelthen grebne/besatte af emnet “fedtfattig, fedtfattig”.

Ingen tvivl, skal der ske ændringer, kan man være næsten sikker på, at det bliver øgede afgifter med det ene formål at få mere i kassen til at finansiere en helt forrykt stor offentlig sektor, der helt unaturligt er en god del større end den private.

Sonia