Danmark

6. maj 2007

Verdensbanken vil have fri indvandring hertil fra Polen


Nu vil Verdensbanken have de vesteuropæiske lande til at åbne helt og uden restriktioner for polakker til deres arbejdsmarkeder. I Danmark er der nogle let overtrædelige restriktioner, der efter det oplyste skal være gældende indtil 2009.

Det har ikke forhindret polakkerne i at myldre ind i større og større antal siden 2004. Verdensbanken hævder ikke overraskende, at mere fri indvandring fra Polen og andre østeuropæiske lande er forudsætningen for økonomisk vækst. D.v.s. lønninger 40-50 kr. i stedet for 175-225 kr. i timen. Så må skatten også være en hel del lavere end danskernes, ellers må de komme direkte fra Polen hver morgen – huslejen(?). 

Om der arbejdes sort via bl.a. tyske firmaer vides ikke med bestemthed; at polakken sluses ind uden om den gældende aftale med EU, ser vi dagligt, medens de danske fagforeninger ser til den anden siden. 

Indvandring på EU-topmøde i december 2006

Fri indvandring bestemt af EU

Et Polen med 38,5 mill. indbyggere og med mere end halvdelen af arbejdsstyrken sendt i ledighed er bare lidt af det. At en del EU-lande forhindrede dem adgang til de nationale arbejdsmarkeder førte til, at 750.000 tog til England og Irland i 2004. I maj måned 2004 hvor 8 centraleuropæiske lande blev medlemmer af EU, meddelte den engelske regering muntert, at dette ville føre til, at 13.000 arbejdere ville ankomme hvert år fra de nye medlemslande.

Det blev 25 gange flere. Offentlighedens opfattelse var helt klart og ikke overraskende, at regeringen ikke kunne håndtere indvandringen.

Et ideologisk eksperiment, der også vil mislykkes i Irland.

På dansk og i EU har vi: https://danmark.wordpress.com/2006/05/22/eu-indvandring-og-ny-euro-afstemning/.

https://danmark.wordpress.com/2006/05/26/irland-og-fri-indvandring/

Notat melder 26. maj 2006:

160.000 østeuropæere arbejder i Irland

6 pct. af arbejdsstyrken i Irland.

[også oplyst den] 16. januar 2006

”Mens Irland indtil for få år siden var et udvandringsland, er der nu 160.000 indvandrere i landet, de fleste fra Østeuropa. Det slår sommetider gnister, oplyses det officielt. 

Fri indvandring via EU

Hvad en stor dansker har tænkt sig

Som vi ser planerne for den danske model i bevægelse, går dette indslusningsprojekt fra øst ud på at få en mængde polakker ind til det sekundære og det tertiære arbejdsmarked svarende til ansættelser for ledige danske med tilskud eller direkte ind på slavemarkedet, hvortil de danske udstødte henvises med konstanthjælp plus 26 kr. om dagen. Ellers er det yderst vanskeligt at se, hvorfor de danske fagforeninger mener at have deres medlemmers velfærd på det tørre.

Reel vækst i Danmark bliver en by i Rusland, fordi her skal de danske overenskomstlønninger og skatterne ned med mindst 35-40 pct. og hele produktions- og uddannelsesstrukturen skal omstilles til den internationale konkurrences betingelser. Det kommer ikke til at ske i tide under den styreform vi har her, tør vi godt hævde. Det er bestemt heller ikke den styreform, der satses på i længden med indvandringsvanvidet.

Sonia