Danmark

4. maj 2007

Det danske sygehus har toppet for lang tid siden


30 ledige special-lægestillinger i Midtjylland førte straks til at 350 indiske lægers ansøgning. Regionsformand Bent Jensen hilser dette velkomment og tilføjer bl.a., at det lover godt for fremtiden. Det kan hænge sammen med, at formanden har sit på det tørre og derfor kun kan forestille sig, at privathospital kan komme ind i billedet efter hans mangeårige status som offentlig topmand i den tidligere Århus Amtskommune.

At det danske sygehusvæsen ligger langt bag ud for andre vesteuropæiske sygehusvæsener har vi vidst i mange år, men hvor galt det står til er næppe kommet frem.

Vidste du at 25-30 pct. af de opererende læger i dag er indvandrere? Det kan være værd at vide, før bedøvelsen virker.

Det er som om den danske lægeuddannelse helt er lagt på hylden. De nyuddannede her med de bedste kvalifikationer stikker af. Udlandet har også fundet ud af, at lægeuddannede er et helt frit/gratis gode i Danmark. Selvvalg og skattefinansiering. Hvorfor skulle selv udviklede lande så uddanne tilstrækkeligt med kvalificerede læger. Sverige og Norge har systematisk udnyttet dette i årevis.

Danmark kan få det tvivlsomt ukvalificerede udenlandsk uddannede hospitalspersonale fra tredjeverdenen og selv uddanne for de andre lande.

Vi har endda stærkt på fornemmelsen, at den fjerntkulturelt tilknyttede udlænding vurderes af de danske dhimmier som en kvalitet i sig selv, altså fortsat en kulturberigelse. Om ansøgerne har nogen forstand på ultralydscanning eller andet vitalt kommer i anden eller tredje række.

Det er som det skal være.

Hvor galt det står til i væsenet

Sonia