Danmark

19. marts 2007

CO2-afgifter skader oekonomien og gavner intet andet end afgiftsopkraeverne og deres venner en tid endnu


Det er naturligvis noget sludder, når Mikael Skov Andersen fra Danmark Miljøundersøgelser hævder at have påvist en ekstra vækst i økonomien på en halv procent som følge af øgede CO2-afgifter.

Havde hans refererede påvisning været rigtig, kunne man med samme argumenter hævde at jo mindre virksomheder tjener desto mere betaler det sig at producere. Eller jo mere det blæser desto mere står luften stille.

CO2-galskaben er en verdslig religiøs bevægelse, der tilstræber at samle magten yderligere, hvilket var formålet fra starten.

Religionens etablering i 1963

Sonia

18. marts 2007

Sprog- og kulturforbistringen giver falske terror-anklager, ser du


“Sprog- og kulturforbistring kan, som det udtrykkes på DR-TTV, give basis for massive misforståelser, der måske kan føre til en række terroranklager, der bunder i sprogligt kulturelle fejlopfattelser.”

Det drejer sig om fejl begået af politifolk, jurister, fængselspersonale, socialrådgivere og andre offentligt ansatte, hævder Gunna Funder Hansen, Center for Mellemøststudier i Odense.

[som dommeren i Glostrup-sagen for nylig, der afviste det naturlige i, at en telefonsamtale om forestående ægteskab mellem en varetægtsfængslet og kæresten uden for centralt og helt naturligt, som hævdet, handlede om selvmordsbombning]

Det er således opfattelsen eller forståelsen hos danskerne det er selvfølgelig galt fat med efter forsker Gunna Funder Hansens opfattelse. Andre vil hævde det er udtrykkene og sproget der ikke er brugbart her i landet. Eller også er det løgn.

Nu har man så hos Elgiganten i Århus fundet en æske med nogle sugerør og nogle ledninger, som en 12-årig indvandrerpige har efterladt. Her er lissom sprog- og kulturopfattelsen måske ikke helt nok som forklaringsredskaber. Rullemarie var igang og området afspærret. Kriminalkommissær Mogens Brøndum understreger: “Bare sugerør og nogle ledninger, så en trussel mod den offentlige sikkerhed, kan man vist ikke kalde det.”

For ikke mange dage siden gav en hensat taske med ledninger anledning til lignende alarmering i Bruuns Galleri Århus.

Vi bemærker hvorledes dhimmi klart og tydeligt udtrykkes af de navngivne på DR-TTV.

Ledninger og en tolvårig indvandrerpige (?) var nok til at slå på erfaringerne i Galleriet og Elgigant-forretningen.

Sonia

17. marts 2007

Saa skal vi ogsaa diskutere 2-tabellen

Filed under: Culture — Tags: , , , , , — Jørn @ 08:43

Det er netop fremme i medierne om DR og dens medarbejdere optræder som kritiske mediefolk eller med en voldsom hang til de synspunkter som SF, Enhedslisten, Socialdemokraterne og De Radikale repræsenterer. Det sidste kan måske kaldes venstreorienteret, hvis vi blot resonnerer udad en ret linie, som det forventes af os; måske skal nogle ganske få af de radikale fraregnes og måske skal flere konservative, nogle venstrefolk og DF-ere tilregnes gruppen af venstreorienterede i stedet.

At DR ud fra dette er venstreorienteret (eller Dhimmi) behøver vi ikke diskutere, for så kan vi lige så godt begynde at diskutere 2-tabellen.

Højre og Venstre: Opfundet i Den Franske Nationalforsamling i 1700-tallet. Den blev flyttet ind i en gamle manege på Rue de Rivoli i oktober 1789. De såkaldte radicals (røde) sad til venstre for formanden, de konservative sad til højre. Således skabte Illuminati ”venstre” og ”højre” tankegangen i verdenspolitikken. Det er noget med at udnytterne af disse begreber opfatter sig selv som repræsenterende “de gode” og de andre “for onde”. Andre mener at de venstreorienterede vil styre alt og lever af stadigt stigende skatter; men her må man sige, at venstrefløjen er blev forskudt langt til højre. Atter andre hævder at Karls Marx’s (opfundne begreb) kapitalisme repræsenterer højre, hvorimod planøkonomi eller socialisme repræsenterer venstre. Nu er det ikke således, at socialisme ikke benytter sig af kapital; den benytter sig faktisk meget mere kapital. Den såkaldte Internationale er også blevet annammet over hele det politiske billede.

Vi hævder: Der findes ikke højre og venstre; der findes kun op og ned.

I øvrigt skal man ikke tage for meget notits af de såkaldte meningsmålinger, der præsenteres i medierne snart dagligt; de er garanteret og flere gange påvist ikke, hvad de har været, men det er, hvad de fortsat giver sig ud for. Bestillingsarbejder og betalt påvirkningspropaganda er desværre kendetegnende for ikke så få.

DR’s budgetoverskridelse på 56% 

Sonia 

PS: Nu vi er ved det: Har du nogensinde oplevet nogle væsentlige ændringer efter et regeringskifte? 

13. marts 2007

4,7 mia. kr. med overskridelse på 56 pct.

Filed under: Culture — Tags: , , , — Jørn @ 00:02

Det fremgïk af TV2- Nyheder 12. marts 2007.

“Kulturens kronjuvel”, den politiske korrekte andegård, der ikke en gang kan sikre den allerlaveste fællesnævner i sin hunger efter at få sammenhængskraften brudt med multikulti. Danmark Radio men kun en skandale som en mindre forsmag på det forestående.

Vi mindes hvorledes Færøerne derimod blev skandaliseret af den danske stat og af DR og DRTV i særdeleshed i 1992, da de gik statsbankerot, og vi dengang kunne kalde det passerede en simpel mindre forløber for det forestående i Danmark – størrelsensordnen svarede til DR-affæren, men ansvaret var ikke færingernes. Vi husker at færinger flygtede fra øerne i tusindvis p.g.a af svig hernedefra, og også at der tilsidst manglede penge til opfyring hos de gamle om vinteren. Rent papir- og simpelt ideologisk kolonistyre i den mest rendyrkede form: https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/sandheden-om-de-to-sydligste-men-nordatlantiske-mandater/

Mon vi får de ansvarlige trukket ned fra kålturens elfenbenstårn. Næppe. Der bliver en del afskedigelser af de 3400, hvoraf 2600 i faste stillinger; det er helt vildt i forhold til produktionen. De rigtige ansvarlige er de, der har sat ideologien højere end de fire regningsarter og derfor ikke kan kende forskel på dit og mit. Netop derfor går de fri.

Man kunne forestille sig, at der kunne startes med rygerne og så de fede.

DR venstreorienteret? 

Sonia 

12. marts 2007

EU: Befolkningsudvikling, foedsler og produktionsaktivitet


EU: Befolkningsudvikling, fødsler

og produktionsaktivitet

‘En halv million indvandrere hvert år’. 15. november 2005 hævdede Kristeligt Dagblad: Spanien har brug for 500.000-600.000 unge arbejdsdygtige indvandrere om året i 15 år til at kompensere for et af Europas laveste fødselstal. Men det kan ikke være den eneste løsning, siger eksperter.

Spaniens fødselstal (totale fertilitet) blev hos Eurostat angivet til 1,26 pr. kvinde i 2002 kilde: http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1089,47613132&_dad
=portal&_schema=PORTAL&mo=containsall&ms=fertility&saa=&p_action=SUBMIT
&l=
dk&co=equal&ci=,&po=equalπ=,) (now it does not work any more)  

og estimeret til 1,28 hos CIA for 2005 (http://www.cia.gov/cia/
publications/factbook/geos/sp.html
).

Det er samlet på http://www.lilliput-information.com/economics/ferteu.html (engelsk udgave)

I artiklen i Kristeligt Dagblad anføres 1,32 , en svag stigning i forhold til de historisk lave fødselstal på 1,14. 1,32 kan også referere til en forventet eller en foreløbig angivelse. Det fremgår af Eurostat’s statistikpræsentationer, at de gamle 15 EU-lande angiveligt har en samlet fertilitet på 1,46. Blandt alle 25 EU-lande er gennemsnittet samlet 1,49, ikke som EU-kommissiær Vladimir Spidla angiveligt blev refereret for på DR-Teksttv den 18. marts 2005 at hævde at dette var de europæiske stambefolkningers fertilitet, og den danske Erhvervs- og Økonomiminister Bendt Bendtsen ligeledes fejlagtigt hævdede i pressen den 2. november 2004, at fertiliteten 1,746 var danskernes fertilitet. I Danmark er den totale fertilitet langt over gennemsnittet, nemlig 1,74, anfører Eurostat, 1,75 sidste melding herhjemmefra. Det kan kun skyldes, at ikke-vestliges andel med en gennemsnitlig fertilitet på >=3,5 barn pr. kvinde er langt den største i Danmark.

Da der i Eurostats angivelser er tale om totale fertilitetstal for EU-landene og for enkeltlandene, kan vi fastslå at disse totale fertilitetstal er fremkommet ved et blandingforhold mellem gruppen med høj fertilitet, d.v.s. ikke-vestlige kvinder, og gruppen med lav fertilitet, de vestlige, bl. a. danskerne. Går vi ud fra at de etniske danskere ikke føder flere børn, men måske ikke færre børn pr. kvinde i gennemsnit end de spanske kvinder, der er præget af katolske traditioner, så kunne følgende vejede gennemsnit være relevant for problemstillingen i Danmark[1] :

I: 1,26*(1-x) + 3,5*x = 1,75

Vi kan et øjeblik forestille os, at stigningen i den anførte gennemsnitlige fertilitet blandt spanske kvinder fra 1,14 til 1,32 netop er sket efter samme opskrift som i Danmark: De naturaliseredes børn medregnes som danske, selvom de etnisk tilhører immigrantgruppen og fortsætter dennes fertilitets-mønster efter naturalisationen:

II: 1,14*(1-x) + 3,5*x =1,75

hvor x er andelen af de fødende, der er ikke-vestlige, 1-x er andelen af vestlige blandt de fødende, 1,26 er fertiliteten blandt etniske danskere, 3,5 den antagede ikke-vestlige gennemsnitlige fertilitet, og 1,74 er den officielle totale danske fertilitet for 2005. x eller andelen af fødende kvinder med en ikke-vestlig baggrund bestemmes af ligningerne I og II til henholdsvis ca. 21,9 pct og ca. 25,8 pct. Idet ikke-vestlige har en ca.25 pct. større andel under 25 år i forhold til danskernes andel under 25 år, og fødslerne starter tidligere i den ikke-vestlige gruppe, så kan de 21,9 pct. eller de 25,8 pct. af de fødende selvfølgelig ikke siges at være typiske for og dermed overføres til også at angive de ikke-vestliges befolkningsandel i Danmark. Den bliver ud fra de netop gennemregnede estimater:

13-16 pct. af indbyggerne i Danmark

eller

16-19 pct. af indbyggerne i Danmark

Præcis som det sker i Danmark, der efter talende kilder i Røde Kors, er et forgangsland for indvandringsprojektet ‘Eurabia’, skal den øgede indslusning af immigranter til EU ske camoufleret, så opsigten ikke giver anledning til for meget støj og uro i de etniske stambefolkninger. Af Eurostat’s hjemmeside fremgår ligeledes, at knap 436.000 nye statsborgerskaber blev tildelt immigranter i 2002 i alle EU-landene. I 2003 indvandrede 988.600 til EU (Fischer Almanach 2002-2004), og der var fødselsoverskud på godt 300.000 børn af immigranter samme år. I alt en forøgelse på ca. 1.290.000 af EU-indbyggertallet, selvom stameuropæerne ved manglende fødsler og død gik ned med ca. 2,3 mio.

Den reelle immigranttilvækst og immigrantfødslerne er dog fremkommet efter fradrag af ca. 436.000 nye statsborgere, så indvandringen og antallet af immigrantfødsler syner af mindre, og de 2,3 mio. manglende stameuropæere har på den måde fået andre på deres pladser og derudover er antallet af pladser blevet udvidet med 1.290.000 i 2003.

Siden 2002 har man i flere EU-lande haft behov for at finde på løsninger på velfærdssystemernes naturlige finansielle sammenbrud som følge af aldringen blandt stameuropæerne og ikke mindst de ekstra indtil nu mindst 13-19 pct. immigranter og deres efterkommere stammende fra ikke-vestlige lande med stadigt ringere tilknytning til det europæiske arbejdsmarked igennem de seneste 30 år. Og det uanset, hvad en artikelserie i USATODAY.com måtte berette af valgkampsvrøvl.

Den offentliggjorte løsning for fremtiden i Spanien er yderligere 500.000-600.000, nu arbejdsdygtige indvandrer hvert år. Noget procentvis tilsvarende til Danmark. Spanien har 40,3 mio. indbyggere. EU har 9,5 gange flere indbyggere, Danmark en ca. 1/8 af Spaniens indbyggere. Det skal understreges, at landene, Tyskland, Frankrig, Grækenland, Spanien, Portugal de sidste tre år har udvist tæt på nul økonomisk vækst med en accelereret outsourcing af jobs siden årtusindeskiftet. På denne baggrund må vi spørge, hvor skal jobbene komme fra, og hvor skal de arbejdsdygtige/veluddannede komme fra? Fra Kina?

Vi kan simpelthen ikke begribe, at den danske tænketanksformand Hans Kornø Rasmussen og EU-kommissær Vladimir Spidla foreslår en gradvis 12-dobling af indvandringen til Europa i perioden indtil år 2024, d.v.s. de næste 19 år. Hvor fra vil disse herrer skaffe arbejdskraften, som de hævder vi står og mangler? En ikke-marxistisk veldokumenteret analyse viser tydeligt, at det bortset fra den løntunge omsorgssektor for flere ældre er det arbejdspladser i samhandels- og produktionssektoren vi simpelthen mangler og fortsat kommer til at mangle, og at vi netop udkonkurreres af meget lavere lønninger i bl. a. Fjernøsten uden et tilsvarende skattefinansieret velfærdssystem.

En indvandring til EU på op til ca. 10 mio. arbejdsdygtige pr. år (til vel lavere løn og lavere skat) sammen med fortsat knap 1 mio pr. år (inklusive fødsler) immigranter som i de sidste 30 år, der let forudseeligt kun har bidraget yderligere til velfærdssystemets naturlige finansieringskatastrofe, skulle være løsningen.

Det foreliggende projekt for fremtiden er lige så udsigtsløst, ja mere udsigtsløst, end det vi netop har set følgerne af igennem 30 år. Velfærdskommissionen i Danmark forsøger i samme ånd med regneeksempel byggende på ekstra 30.000 arbejdsdygtige/veluddannede indvandrere pr. år (uden budgetbelastende familier og fødsler) foruden indtaget af 10.000 ikke-vestlige med yderst ringe beskæftigelsesmuligheder i Danmark. Såfremt der forudsættes lige ret for loven, bliver familiesammenføringerne og fødslerne givet aktuelle, også blandt fremtidige arbejdsdygtige/veluddannede immigranter, kan vi måske gå ud fra.

Dette vil have som konsekvens, at indtaget af immigranter fremover endog skal være langt større end 30.000 ekstra pr. år (endog til evig tid), indrømmer Velfærdskommissionen. Er det her vi skal se overensstemmelsen mellem EU-planlæggernes og Velfærdskommissionens planlæggere af det fremtidige Europa og Danmark?

Alene den kendsgerning at alle generationer af såkaldte ‘efterkommere’ af indvandrere har vist sig indtil nu at have en stadigt ringere tilknytning til gruppen, der bidrager positivt til samfundsholdningen i et område præget stadigt mere af den internationale konkurrence skulle være nok for normalt tænkende til forstå, at en tilmed mangedobling af indvandringen kun kan have til formål at bringe Europæiske Union helt i knæ.

At det vil ske skal ikke være nogen hemmelighed. Euro-Unionen er absolut ingen modvægt til de usociale tendenser i den internationale konkurrence, som inkompetente analytikere fra centralistisk side mener, tværtimod den forstærker dem yderligere. Den tvinger nemlig til tilpasning af arbejdslivet til de pengeøkonomiske kommandoer. Tag for eksempel de politikerskabte ejendomsprisstigninger, der kun kunne standses ved yderligere at begrænse den europæiske aktivitet, som en nødvendig effekt af de inflationsforhindrende tiltag, der skal ske af indbygget nødvendighed i en Euro-Union af den type, som den netop var designet og konstrueret til at være. Det samme med beskyttelsestolden mod import af konkurrerende varer fra lavtlønsområderne. Den europæiske centralbank må føre fuldstændig fælles politik for 12, senere måske flere, vidt forskelligt strukturerede lande, uden at have nogle økonomisk-politiske redskaber i behold at ty til. Om man efterfølgende vil tale om endnu et kikset integrationsprojekt eller et deflationsområde på vej mod voldsom ustabilitet og eventuelt krig er ligegyldigt. Det hele var forud programmeret, intet af det er der ikke blevet advaret behørigt imod.

Det er altså lidt sjovt at høre de høje herrer melde om ekstra reduktion af CO2-udledningen, samtidig med at Kina p.t. forbruger halvdelen af alt beton i verden og planlægger at tidoble el-forbruget inden 2015….Det lader til at komme helt af sig selv og mere til, sådan som der disponeres.

Prøv andre kilder til klimaforandring

Specielt arbejdsmarkedet og velfærden i EU 

12. marts 2007

Joern E. Vig, cand. oecon.

10. marts 2007

USAtoday.com runs series of Denmark-articles


…and I promise you it is almost lies all of it. On welfare, monetary and freedom issuses. Be aware of the American election campagne. You can also express it as only the one side of the medal is being shown in those articles, but it is even worse, because almost all the lies we already were told in Denmark by our leading figures are just being repeated over and over.

Checkmate from a few points:
https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/top-and-buttom/

https://danmark.wordpress.com/2006/05/18/real-welfare-real-globalization/

http://dissidentpress.wordpress.com/2006/11/16/back-to-reality/

http://dissidentpress.wordpress.com/2006/10/29/statistics-of-immigrants-a-farce/

Sonia 

Skudsikker rygefrakke indtil cigaretsalget forbydes, herefter blot skudsikker vest


 

 

Fra skudsikker rygefrakke til skudsikker vest

En form for afsporing vil jeg hævde, hvis ikke han opfatter sig selv som stand-in for Professor Helmuth Nyborg, der nu er gået på pension.

 

Nej, lad os i stedet se på løsningen, som den foreligger fra allerhøjeste sted:

 

[I øvrigt: Hvis cigaretsalg forbydes, vil underskuddet pr. dansker og underskuddet pr. fremmed blive endnu større, fordi staten mister afgiftsprovenuet. Det betyder selvfølgelig, “at der bliver behov for endnu flere fremmede apropos følgende gennemgang af vanvidet, som det argumenteres af de øverste kredse her i landet”. ]

“Har vi for få fremmede I Danmark?”. Adspurgt af bladet “Social Forskning” nr. 1, 1998, svarede lektor Hans Kornø Rasmussen bl.a.: “Spørgsmålet om indvandringen er ikke længere et rent dansk anliggende…” Kornø henviser til Amsterdam-traktatens artikler om flygtninge og indvandrere, der overfører hele området til “den overstatslige søjle” i EU-regi.

EU’s statistik EUROSTAT nr. 6, 1996 anbefaler en stærk forøgelse af indvandringen, siger Kornø: “I perioden 2007-2024 skal indvandringen være stigende med en faktor 8-14 gange i forhold til i år (1996), d.v. s. 8 gange flere år 2007 og 14 gange flere i år 2024. I 1996 kom officielt 525.000 (netto, nye) fremmede til EU.

Antallet pr. år skal altså være 4,5 mill. i år 2007 og derefter voksende til 7 mill. i år 2024″.

Hvorfor snakkede Euro-Stats-tilhængerne om østudvidelse, når det er Danmarks forsvinden i en koloniseringsbølge i Euroland, der truer danskerne?

EU har også kæmpegæld til bl.a. de olieproducerende muslimske stater i Arabien, der samtidig skal af med overskudsbefolkningen i de fattige nabolande. Den europæisk-arabiske dialog (jf. EF-Bull.5-1976) fulgt op af Euro-Middelhavs-Konferencen i Barcelona 27.-28. november 1995 (jf.Udenrigsministeriets sag j.nr. 400. E. 6-14) taler tydeligt om “Europa tværs over Middelhavet“.

Så meget om Fort Europa.

Man kan ikke på én gang argumentere for masseindvandring og befolkningsudskiftning med forstærkede EU-midler uden i det skjulte samtidig at erkende, at den folkelige modstand ikke kan besejres uden kamp og uden brug af midler til en direkte kriminalisering af de folk, der modsætter sig masseindvandringen.

Til nytåret 1998 fik danskerne derfor denne hilsen fra EU: “EU-Kommissionen vil, så snart Amsterdam-traktaten er godkendt i alle (dengang) 15 medlemslande, lancere et aktionsprogram og udnytte anti-diskriminations-bestemmelserne i Amsterdam-traktaten til at fremsætte en hel vifte af lovforslag mod “racisme” “. (BT 1. 1.1998).

Flere af bl.a. disse strider ganske mod de nordiske retsprincipper, der var gældende i Norden siden Valdemar Sejr.

F. eks. kan du dømmes som kriminel uden at have udført nogen kriminel handling: Mundtlig vold er f.eks.en ny opfindelse, der allerede nyder anerkendelse i Danmark. Senere kommer dine hensigter og tanker, der udfordres en del i Tyskland allerede; en tysk digter skrev så helt overflødigt: ”Die Gedanken Sind Frei”.

EUROSTAT skriver, at en tredjedel af EU’s borgere erklærer, at de er “racistisk” indstillede. I Belgien siger 50 pct., at de er “racister” og halvdelen af dem, at de er “stærkt racistisk” indstillet. EU anvender ordet “racisme” for modstand overfor masseindvandringen, og det bruges så propagandistisk, at undersøgelsesresultatet kun kan vise, at de europæiske folks modstand overfor masseindvandringen og Europa-projektet er uændret og stærk. Det er kun i Danmark og Irland vælgerne indtil nu spørges og kun om EU-projektet.

marstrand1.gif

Løgn over løgn i Europa

torve.gif

Man kan sige: Såfremt procentandelen af terrorister blandt de fremmede nu og fremover er den samme, er sandsynligheden for et terror-angreb i Danmark alt andet lige blevet forøget med 14 pct. i 2006 (indføjet i april 2008: og med 19,3 pct. i 2007). Og det skyldes landets magthavere – de synlige og de usynlige.

 

Sonia

 
 
 

 

8. marts 2007

Israeli Researcher ends up with the same result


Half of the total birth cohort in

Denmark are children of the most

foreing immigrants

From: https://danmark.wordpress.com/2006/10/07/caliphat-or-more-tigthened-western-rule/  

“Fra Jerusalem Post – en boganmeldelse af Bat Ye’ors  Eurabia : The Euro-Arab Axis : “How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighborhoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic…”

From Information of Denmark: 

Total fertility in Denmark (a very small country of 5,447,084 inhabitants all in all) is officially reported to be 1.75 child per women. When the most foreign immigrants give birth to 3.5 child per woman in average, and we know for sure, a figure of this magitude has even reported earlier from Denmark’s Statistics until the end of the 1990s, the Danish women give birth to between 1.05 and 1.30 child in average. The most foreign immigrants then gave birth to about the half of the total birth cohort in Denmark in 2006, when we presuppose that the official reported number of the total population, the total number of births and the total number of deaths are correct reported. This is simple mathematics.

Half of the birth cohort was born by foreign immigrants in 2006 :
https://danmark.wordpress.com/2007/02/18/dansk-befolkningsregnskab-for-2006/ (in Danish)    

Speed of influx of immigrant rised by 28 p.c. in 2006, speed of influx of most foreign immigrants rised by 14 p.c. :
http://www.lilliput-information.com/dk07.html
(in English)

Corrected status of account of population i Denmark Januar 1 2006:
http://www.lilliput-information.com/uscan.html
(in English) 

Correction population prognosis Januar 1 2006
(OUR FUTURE IS CERTAINLY SHORT):
https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/ (in Danish)  

Will Europe be darkened: https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/europe-and-islam-now-and-in-the-future/ (in English) 

Sonia

7. marts 2007

Stordemo mod islamisering i Bryssel 11/09/2007


islam3.jpg 

Hentet fra: http://www.politicallyincorrect.de/2007/03/119_grossdemo_in_brussel_gegen.html

Uddrag: 

11. september 2007: For første gang finder en stor demonstration mod den snigende islamisering sted i Bryssel. Forskellige foreninger og borgerinitiativer i Europa deltager. Udo Ulfkottes Akte Islam og PI organiserer i fællesskab det tyske initiativ. Også fra mange andre lande forventes man at tilmelde sig stordemonstrationen.

 The organisers of the demonstration are:

SIAD (Denmark) sioe@siad.dk   phone: +45  96771784

No Sharia Here (England) sioe.nsh@btinternet.com

Sonia 

Nyansat minister vil lige retro-forandre dansk kultur


Danskerne føder ikke 1,80 barn i gennemsnit pr. fødende kvinde. Danske og vestlige kvinder føder 1,05-1,30 barn i gennemsnit, og de fremmede føder ca. 3,50 barn i gennemsnit. Herved trækkes gennemsnittet for alle de fødende i Danmark op til ikke 1,80, men 1,75 (men det er ikke den sidste decimal, der betyder noget, som man vil forstå). Antallet af fødsler i landet fordeles end ikke på nationalitet og tidligere nationalitet, så vi kan ikke komme det nærmere.

Sådan er det.

Da aldersfordelingen blandt de immigrerende fremmede i voldsom grad er forskudt mod de yngre/fødende aldersklasser, er det opimod halvdelen af en fødselsårgang på ca. 65.000 i Danmark, der fødes af fremmede. Først udfylder de det fødselsefterslæb som danske kvinder repræsenterer (fra f.eks. 1,3 og op til 2,05 eller 2,1, der skal til for at holde en stabil befolkning uden ud- og indvandring). Dernæst øger immigranterne tilmed folketallet i 2006 med 19.625 , hvoraf 11.086 var nettoindvandringen af fremmede og 5.112 nettoindvandringen af vestlige. Resten 3.427 var de fremmedes fødselsoverskud udover det udfyldte fødselsunderskud blandt danske kvinder.

Befolkningsregnskabet

14 pct. vækst i tilstrømningen 

Dette har skræmt den nyansatte minister for familie, så nu vil hun have danskerne eller alle i landet til at føde tre børn. Årsagen er ganske enkel:

Det værste der kan sker for en politiker/minister/offentligt administrator er at skatteindtægterne falder. Når satserne ikke kan øges meget mere, og folketallet så falder, falder skatteindtægterne eller provenuet.

Det må ikke ske for alt i verden!!

Men vi har gennemgået i detaljer det meste om børneantallet rundtom i Europa under emnerne velfærd, og under velfærd og globalisering. Prøv også emnet fertility.

Som politiker gælder om at slå et slag i bolledejen, altså skabe forventninger og ikke andet.

Sonia

Note: 2,05 eller 2,1, hvor decimalen repræsenterer den forventede spædbarnsdødelighed, der også skal erstattes for at fastholde en stabil befolkning.

« Newer PostsOlder Posts »