Danmark

31. marts 2007

Global-opvarmnings-svindelen (2007) paa dokumentar-video 1time 15min.


 

Global-opvarmnings-svindelen (2007)  

Afsløring af de helt store, 4. marts 2007 på Channel 4

 ikke kioskbasker, men kætteri

Videooptagelse af dokumentarfilm i luften på Channel 4 den 4. marts, 2007

Nogle argumenter:

Arguments and comments in English: http://dissidentpress.wordpress.com/2007/03/30/the-great-global-warming-swindle-2007/

Jordens 4,5 milliard år lange historie er én long story of climate change. Denne sandhed er accepteret af både de, der tror global opvarmning er en naturlig proces, og de der tror global opvarmning skyldes mennesket.

I den seneste historie har været: en mini-istid i det 17. århundrede, da Themsen frøs til så solidt til, at der regelmæssigt kunne afholdes torvedage og auktioner på isen (sundene frøs til i Danmark); en Middelalderlig Varm Periode, endog mere frydefuld end i dag; og den endog mere solrige såkaldte Holocene Maximum, som var den varmeste periode i de sidste 10.000 år.

De der tror global opvarmning er en naturlig proces peger på den kendsgerning, at i de sidste 10.000 år er de varmeste perioder indtruffet længe før mennesker begyndte at producere store mængder CO2.

En detaljeret undersøgelse af de seneste klimaændringer afslører, at temperaturen steg forud for 1940, men faldt helt uventet under efterkrigstidens produktions-boom, da CO2 udledningen steg dramatisk.

Der er bevis for at hævde, at stigningen i CO2 udledningen sker med et vist tidsmæssigt efterslæb efter temperaturen er steget. Sådan har det været i de sidste 800 år, og derfor kan CO2 ikke være årsagen til temperaturstigning.

Drivhuseffekt-modellen for global opvarmning, varme fra Solens stråler fanges af drivhusgasser i atmosfæren. Hvis det ikke var for disse gasser, ville Jorden være for kold til liv.

Drivhusgasser fanger hede fra Solen inden for Jordens atmosfære. Dette er drivhuseffekten. Traditionelle modeller forudsiger at stigende koncentrationer af drivhusgasser (greenhouse gases) fører til runaway opvarming.

Hvis drivhusgas opvarmning skete, ville videnskaben forudsige, at troposfæren (lagene i jordatmosfæren ca. 10-15 km over os) skulle opvarmes hurtigere end overfladen af planeten, men indsamlede data fra satelliter og vejrballoner kan ikke understøtte dette.

De der tror globalopvarmning er en naturlig proces siger, at troposfæren ikke opvarmes, fordi menneskeskabte drivhusgasser ikke er årsagen til at planeten opvarmes.

For nogle mennesker er det sidste søm i kisten til de menneskeskabte drivhuseffekt-teorier den kendsgerning, at CO2 stammer i meget større mængder fra mange naturlige kilder: det menneske-frembragte er en miniscule i sammenligning. Vulkansk frembringelse og CO2 fra dyr, bakterier og vegetation i nedbrydning/forrådnelse og fra havene opvejer vores egen produktion som menneskelige aktører her adskillige gange.

Andre ville argumentere, at CO2 ikke er den eneste drivhusgas og at menneskelig frembringelse kunne tippe et fint balanceret system.

Nyt bevis viser at når strålingen fra Solen varierer (og solplet-aktiviteten er en måde at måle denne på) synes Jorden at opvarmes og køle ned. Solaktiviteten stemmer meget fint overens med registreringen af temperaturændringer over de sidste 100 år. Dette korrelerer således også fint med det anormale efterkrigsdyk i temperaturen, da det globale CO2 niveau netop var stigende.

Faktisk er det der kaldes solaktivitet meget fint korreleret med temperaturen på jorden i de sidste adskillige hundrede år. Dette er hvad nogle videnskabsmænd (m/k) er begyndt at stole på er grunden til klimaændring. Andre mener at solaktiviteten kun forklarer fine deltaljer i temperaturændringer.

Så hvordan påvirker Solen Jordens temperatur? Processen som videnskabsmænd (m/k) foreslår er, at når Jorden bevæger sig gennem rummet, bliver atmosfæren konstant bombarderet af den hele tiden tilstedeværende kosmiske stråling. Når disse partikler rammer vanddamp – fordampet fra havene – formes der skyer i atmosfæren. Skyer beskytter Jorden fra noget af Solens stråling og har en afkølende effekt. Når Solaktivteten er høj, er der øget Solvind, og dette har en effekt, der reducerer mængden af kosmisk stråling, der rammer Jorden.

Når mindre kosmisk stråling når Jorden, formes der færre skyer og den fulde effekt af Solstrålingen opvarmer Jorden.

Men er Solaktiviteten virkelig nok til at modargumentere den globale opvarmning p.g.a. drivhuseffekten? Dette er stadig et springende punkt – har du stemt her: vote here

Der er læsvis af andre argumenter på kryds og tværs af problemstillingen i en let forståelig gennemgang, der også medtager en række politiske og sociologiske aspekter ved bevægelsen med den menneskeskabte globalopvarmning.

Der er feathers på: http://www.channel4.com/science/microsites/G/great_global_warming_swindle

The Great Global Warming Swindle (Complete)

Hele dokumentationsfilmen ses her


 Director: Martin Durkin

Documentary that aired on Channel 4 on March 4, 2007. Criticism against the notion of anthropogenic global warming, that is, the notion that human acitivities are causing global warming. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is also criticized in this new television documentary.

Among the main messages of this programme is the assertion that carbon dioxide (CO2) is in fact not causing global warming, but that it is instead global warming that causes an increase in CO2.

Participating in this documentary are:

Tim Ball – head of the Natural Resources Stewardship ProjectProfessor Nir Shaviv – Institute of Physics, University of JerusalemLord Lawson of Blaby – Former UK Chancellor of the ExchequerProfessor Ian Clark – Department of Earth Sciences, University of OttawaPiers Corbyn – Weather Forecaster, Weather ActionProfessor John Christy – Department of Atmospheric Science, University of Alabama in Huntsville and Lead Author, IPCCProfessor Emeritus Philip Stott – Department of Biogeography, University of LondonProfessor Paul Reiter – Department of Medical Entomology, Pasteur Institute, ParisProfessor Richard Lindzen – Department of Meteorology, M.I.T.Patrick Moore – Co-founder, GreenpeaceProfessor Patrick Michaels – Department of Environmental Sciences,University of VirginiaNigel Calder – Former Editor, New ScientistJames Shikwati – Economist and author Professor Syun-Ichi Akasofu – Director, International Arctic Research CenterProfessor Emeritus Frederick Singer – Former Director, US National Weather ServiceProfessor Eigil Friis-Christensen – Director, Danish National Space CenterRoy Spencer, Weather Satellite Team Leader, NASA Paul Driessen – Author: Green Power, Black Death

Source: http://www.channel4.com/science/microsites/G/great_global_warming_swindle

……

Prøv www.youtube.com med søgeordene ’great global’, og du får alle mulige versioner over temaet af kortere og længere varighed.

British show outlining the case for global warming scepticism Varighed: 9:29: Desværre er den blevet lukket på youtube og åbnet med ny kode.

 

Hele dokumentationen her

Det ultra-lange sigt i Jordens udviklingshistorie giver solindstrålingen beskrevet på: https://danmark.wordpress.com/2007/02/03/klimaet-og-andre-kilder/ én blandt flere andre ikke menneskeskabte, medvirkende faktorer til klimaforholdene på Jorden.

CO2-afgifter gavner kun kulten og dens tilhængere: https://danmark.wordpress.com/2007/03/19/co2-afgifter-skader-oekonomien-og-gavner-intet-andet-end-afgiftsopkraeverne-og-deres-venner-en-tid-endnu/

CO2-rapport i Paris: https://danmark.wordpress.com/2007/02/03/co2-rapport/

Sonia

Et par supplementer:

Sandheden er (det,) hvad du tror på (?) ,1995

Uddrag af:11. kapitel

Overordnet filosofi/religion bag marketing og pædagogik i 1980-erne: Filosofferne inklusive eksistentialisterne bag dansk marketing – Internationalisme, Den Tredie og Miljø, Den Fjerde Bølge – EU/UN-Pædagogig anno 1996 ”…

Miljø, økologi, stratossfære, globaltrusler, indflydelse på helbred, adfærdspå­virk­ning hos den enkelte i denne forbindelse og samspillet herunder påvirknin­gen, virksomhed mod omgivelser samt kommissærs adfærdspåvirkning af producent. Taget lidt i spredt fægtning efter kutymen i dette sagsfelt. I disse emne- eller sagsfelter anses det – sjovt nok – fortsat for fuldt korrekt “at påvise “sammenhænge herunder årsagssammenhænge” mellem dette og hint. Dette gøres i vid udstrækning ved anvendelsen af de såkaldte statistiske, kvantitative metoder. Her ser man på nogle fænomener, der kan beskrives med talregistreringer.

Jeg kan forsikre læseren for, at bl.a. to af de anvendte metoder, Regression herunder Correlation og Chi-testen, er blevet misbrugt for at skaffe den ønskede sammenhæng eller årsag ud af modellen i en række tilfælde.

Metoderne fejler ikke så meget – de er jo dog matematik – men man kan nemt 1. Tolke problemstillingen fejlagtigt, 2. Vælge sig en nonsens-sammenhæng, eller 3. Vælge fejl mellem metoderne, 4. Anvende metoderne fej­lagtigt, 5. Tolke model-resultaterne forkert, 6. Drage en fejlagtig eller vidtløftig konklusion på grundlag af modellens resultater og 7. Overføre den på virkeligheden. Endelig 8. kan man jo udlevere materialet til en intetanende, men “forståen­de” journalist ved et slagkraftigt medie.

Som man vil forstå er muligheder og især umulighederne mange. Én af dem er (jfr. 1. ovenfor) :

Fordi to fænomener optræder samtidig, behøver der jo ikke lyse en uafviselig sammenhæng ud af dem. Er f.eks. antallet af storkepar i Danmark om sommeren øget fra 12 til 25 par to år i og på træk, er dette ikke nødvendigvis en sikker indikator for et såkaldt babyboom blandt danskere. På disse strategiske felter, hvor angsten for det ukendte, for det fjerne, for det hidtil uantastelige, for det uundersøgte, hvor tilmed forfinede målemetoder tit påvirker det iagttagede kan meget vises og meget ikke afvises – påvise eller bevise derimod er noget ganske andet. Der er nok af gangbare fænomener, nok at tage fat på. Og så er der jo karrieren. Den skal vi ikke glemme.

Det interessante er, at her kan årsagen nemt bruges, også selvom adækvans, entydighed og funktionalitet formelt er centrale problem­er, der ses bort fra, også når disse er ganske afgørende.

Man skal forstå: Formålet helliger midlet – især for mange ambitiøse blandt “Tidens Jesuitter” for “Verdens Frel­sen.” Det var blot et lille sidespring ikke helt uden betydning. En samlet redegørelse herfor burde have en gennem­gang for sig.Om Den Fjerde Kraft, (efter eller samtidig med Den Tredie) ikke skulle findes netop omkring disse nye såkaldte “naturvidenskabslignende årsagspåvisninger”, vil det undre mig.

Al Gore har netop meddelt at han stiller op til næste præsidentvalgt i USA. Han er meget miljøbevidst, som det vist hedder….”

Det startede under Præsident John F. Kennedy i august 1963:

15 unge forskere, som man stolede på, blev sat i en studiegruppe og lukket inde i et undergrunds-etablishment (Iron Mountain) nær byen Hudson, New York. Formålet var de sammen skulle finde ud af, hvad der skulle til for at samle magten yderligere og selvsagt bevare kontrollen med menneskene uden krige. Keynesianer-økonomen John Kenneth Galbraith deltog blandt andre. Svaret efter nogle måneder var: Total fødselskontrol. Rapporten beskriver herudover, hvad der skal til i den nye politik for erstatte krigen som effektiv magtsamlende faktor: F.eks. få total kontrol med de nationale økonomierne, en allesteds nærværende international politistyrke, til bevidstheden hos individerne skulle man have en trussel fra rummet, d.v.s. invasion af rumvæsener, en massiv forurening, nogle fiktive forskellige fjender, nye religioner, og andre myter.

Dokumentationen findes hos Leonard C. Lewis: “Report from Iron Mountain On The Possibility And Desirability Of Peace”.

Der var altså en af deltagerne, der mente offentligheden skulle vide besked. Siden hen kom Romklubben med en slags opfølgning (”Grænser for vækst” og ”Menneskeheden ved et vendepunkt”), da vi bl.a. nåede til Europa-unionen og strukturproblemerne i bl.a. Europas landbrug, men rent faktisk til et egentligt verdsligt testamente for den religiøse tro på bl.a. udåndingsluften, CO2.

Statistiske analysemetoder, der ligger bag de fleste ‘såkaldte undersøgelser’, som læseren formentlig ser refereret på TV som en rapport, en undersøgelser o. lign., der viser ….

Baby-boom kørte de danske myndigheder og medier meget med i begyndelsen af 1990-erne, selvom danskerne ikke fødte flere børn. Derimod udgjorde antallet, som fødes af indvand­rere og deres efterkommere snarere mellem 15.000 og 20.000 af en samlet fødselsårgang i Danmark på cirka 70.000 i begyndelsen af 1990-erne. Til almindelig sammenligning skal det oplyses, at danskerne får 17.000 til 19.000 aborter årligt i 1990-erne. Sjovt nok afslører Danmarks Statistik sig selv to gange i foråret 1999. Dels er konsekvensen af denne institutions meddelte nonsens, at 20 pct. af de fødende kvinder er fjernt-fremmede, selvom hele denne fremmedgruppe kun skulle udgøre 3,4 pct. af den samlede befolkning i landet i 1999. Dette har jeg bevist i denne gennemgang. Så lader man en akademisk medarbejder nær pensionsalderen gå til befolkningskonference i Landstingssalen, hvor man lader ham meddele, at fortsætter indvandringen til landet som nu, bliver danskerne som vi kender dem i dag, i mindretal omkring år 2030. Herved gjorde denne medarbejder sig faktisk “6 år værre” end undertegnede, der har redegjort fyldestgørende for disse simple spørgsmål allerede i 1987.

Miljø, sygdom, sundhed og indsatserne i disse forbindelse.

Forebyggelsen paradoks og forebyggelsens dilemma – den hævdede effekt viser sig først på langt sigt, og det er vanskeligt at afvise forebyggelseseffekten a priori.

Om metoderne og kategorierne er virkelighedsnære og praktisk håndter­bare.

22 kommentarer »

 1. […] Vælg om du er rettroende, eller du foretrækker at være kætter – med fare for at blive nappet af inkvisitionen, efter du har set videoen her: https://danmark.wordpress.com/2007/03/31/global-opvarmnings-svindelen-2007-paa-dokumentar-video-1time… […]

  Pingback af Aarsagen er naesten afskaffet – men ikke inden for miljoe herunder globalopvarmning (?) « Danmark — 2. april 2007 @ 00:02

 2. […] Global-opvarmnings-svindelen (2007) paa dokumentar-video 1time 15min. […]

  Pingback af Automatisk e-mail-afsendelse til Folketingets medlemmer - aktualiserer 19. februar 2007 « Danmark — 2. april 2007 @ 14:43

 3. […] Global-opvarmnings-svindelen (2007) paa dokumentar-video 1time 15min. […]

  Pingback af Faa det ud - aktualiseret 02/03/07 « Danmark — 2. april 2007 @ 14:57

 4. […] Essens-uddrag af Channel 4 ’s dokumentar film den 4. marts 2007 […]

  Pingback af Beklager, Miljoeministeren er langt bagud, for her ligger magten « Danmark — 5. maj 2007 @ 08:51

 5. […] divergens i spørgsmålet om klima-aftalerne forud for […]

  Pingback af Tiltagende uoverensstemmelser forud for G8-summit « Danmark — 7. juni 2007 @ 06:41

 6. […] til miljøet. At menneskeskabt CO2 ingen som helst indflydelse har på klodens temparatur – det forholder faktisk omvendt – går aldrig op for de magtsøgende, forløjede eksistenser, som evindelig mangler løftestænger […]

  Pingback af Connie, spar på udaandingsluften i stedet « Danmark — 11. juni 2007 @ 06:29

 7. […] korrelationsanalyse, hvor den afhængige og den uafhængige variabel er blevet forbyttet, så en nonsens-sammenhæng desværre påvises, betyder ikke så meget. […]

  Pingback af Skolerne skal igang med CO2-indoktrineringen nu « Danmark — 23. juni 2007 @ 17:04

 8. […] Blandt andre afhoppere fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tager bladet munden:https://danmark.wordpress.com/2007/03/31/global-opvarmnings-svindelen-2007-paa-dokumentar-video-1time… […]

  Pingback af Nu ingen lyseslukkeri « Danmark — 25. november 2007 @ 09:58

 9. […] Blandt andre afhoppere fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tager bladet fra munden: https://danmark.wordpress.com/2007/03/31/global-opvarmnings-svindelen-2007-paa-dokumentar-video-1time… […]

  Pingback af Restriktionerne skal strammes uafladeligt - klimaideologiens og alle ideologiers indre logik « Danmark — 25. november 2007 @ 10:22

 10. […] Global-Opvarmning-Svindelen […]

  Pingback af Nu vil Connie styre Solen « Danmark — 28. november 2007 @ 13:00

 11. […] Low on the Agenda in USA, High on the Agenda in EU Filed under: CO2, Environment, Globalopvarmning, Klima, Kosmisk Stråling — Tags: Greenhouse gas — Sonia Wahnloop @ 5:25 pm Some of what happened after the exposure with Great Global Warming Swindle […]

  Pingback af Low on the Agenda in USA, High on the Agenda in EU « Danmark — 28. november 2007 @ 17:25

 12. […] The Great Global Warming Swindle […]

  Pingback af US Agenda and EU Agenda with opposite priority « Dissidentpress — 28. november 2007 @ 17:44

 13. […] Koblingen mellem menneskeskabt CO2 som uafhængig variabel og temperaturen som den afhængige variabel på kloden er påvist at være et rent falsum.  […]

  Pingback af Koldere verdenshave forvirrer klimaforskere « Danmark — 26. marts 2008 @ 09:36

 14. […] Koblingen mellem menneskeskabt CO2 som uafhængig variabel og temperaturen som den afhængige variabel på kloden er påvist at være et rent falsum.  […]

  Pingback af NU LYSER DE LYSE HOVEDER - og naesen med - i aften fra kl. 20-21 « Danmark — 29. marts 2008 @ 19:03


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: