Danmark

27. marts 2007

To gange terror-trusler i Aarhus i dag

Filed under: Crimes, Culture, Dhimmi, Jihad, Justice, Terror — Tags: , , , , , , — Jørn @ 18:55

Tidligt til morgen fandtes en bombe-attrap under bil i Mejlgade i Århus. Lidt senere på formiddagen indtelefoneredes en bombetrussel til retsbygningen i Århus. De tilstødende gader måtte afspærres og bustrafik indstilles og retsbygningen evakueres samt Århus Kunstmuseum overfor delvis avakueres.

Sonia

PS: 

Dagspressen er også på dette punkt gået væk fra virkeligheden. Herfra tales om “falske trusler”, der skal indikere, at der ikke ligger noget farligt eventuelt dilemma-skabende udsagn bag truslerne. Det er selvfølgelig helt hen i vejret og kun opfundet for at diminuere trusler om terror-bombning til dagligdags almindelige hændelser. På dansk er noget, der meningsfyldt kaldes tomme trusler; men de er stadig trusler.

Retspolitisk ganske uholdbart i retsstat


Nu vil retpolitisk ordfører i Venstre Birthe Rønn Hornbæk have et forslag igennem, der “gør det lovligt” for et antal irakere at uddanne sig og arbejde i Danmark, samtidig med at samme irakere har fået afslag på asyl og derfor er udvist af landet. Kl.18:30 bekræfter statsministeren, at forslaget fremsættes og DR TVA forventer at DF bakker forslaget op.

D.v.s. der er en lov, der gør det ulovligt, at de opholder sig her, og så skal de kunne uddanne sig og arbejde her, medens de således opholder sig her ulovligt (???)

Man mener at når det nu er vanskeligt eller såkaldt umuligt at tilbagesende nogle fremmede, der opholder sig her ulovligt, så kan de ligeså godt uddanne sig og arbejde.

Som en sidste international konvention kunne foreslås en, der beskytter de europæiske modtagerlande mod at blive fyldt op med ulovlige/uberrettigede indrejsere: Konventionen skal indeholde bestemmelser om, hvorledes afviste ansøgere, kan tvinges tilbage, hvorfra de kom, det være sig til eventuelle andre mellemstationer i Europa eller til det land, som deres nationalitet lyder på, uanset indstillingen til deres tilbagevenden i hjemlandet eller på mellemstationen.

Det er selvfølgelig udlændingelovens ændring i 1983 (som vi protesterede imod sammen med Søren Krarup), der er årsagen til det hele. Efter den kunne de rejse ind i landet og med omvendt bevisbyrde skulle de danske myndigheder derefter kunne bevise, at de indrejsende ikke var berettigede til at være her, vel at mærke, medens de opholdt sig her. Loven blev straks udstrakt til at gælde for jordkloden, hvilket selvfølgelig er noget vrøvl.

Det har den fletalssikrede regering med støtte fra Søren Krarup skam ikke tænkt sig at ændre på. I stedet går man et skridt videre og taler endog usandt om, hvad der foregår her i landet.

“Ikke andre boller på suppen. Nej, andre og bedre boller i suppen.” Det er hvad der skal til.

Derudover skal der så for at berolige dig efter en generation med masseindvandring underskrives en erklæring om, at de pågældende (så) vil overholde loven.

Kan danskerne få et lignende tilbud?

Sonia