Danmark

25. marts 2007

En ulykke for landet


Siden 2001 er 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 blevet tildelt, så de camouflerer indstrømningen, der naturligvis fortsætter i højere tempo for andet år i træk under den flertalssikrede regering. Dokumentation.

Siden den borgerlige regering kom til i 2001 er antallet tildelte statsborgerskaber blevet reduceret fra ca. 20.000 pr. år til 2.000 pr. år, hævdede Søren Krarup den 8. februar 2003 i Berlingske Tidendes kronik.

Men det var simpelthen usandt. Det laveste antal pr. år i mange år var rigtignok i 2003, hvor antallet udgjorde 6.583, hvorefter antallet straks begyndte at stige igen, i 2004 til 14.976 danske statsborgerskaber:

Hvem kan vi stole på?

Sonia

Tilstrømningshastigheden voksede med 28 pct. , tilstrømningshastigheden for fremmede øgedes med 14 pct. i 2006

Camoufleret befolkningsudskiftning – er rette betegnelse