Danmark

17. marts 2007

Saa skal vi ogsaa diskutere 2-tabellen

Filed under: Culture — Tags: , , , , , — Jørn @ 08:43

Det er netop fremme i medierne om DR og dens medarbejdere optræder som kritiske mediefolk eller med en voldsom hang til de synspunkter som SF, Enhedslisten, Socialdemokraterne og De Radikale repræsenterer. Det sidste kan måske kaldes venstreorienteret, hvis vi blot resonnerer udad en ret linie, som det forventes af os; måske skal nogle ganske få af de radikale fraregnes og måske skal flere konservative, nogle venstrefolk og DF-ere tilregnes gruppen af venstreorienterede i stedet.

At DR ud fra dette er venstreorienteret (eller Dhimmi) behøver vi ikke diskutere, for så kan vi lige så godt begynde at diskutere 2-tabellen.

Højre og Venstre: Opfundet i Den Franske Nationalforsamling i 1700-tallet. Den blev flyttet ind i en gamle manege på Rue de Rivoli i oktober 1789. De såkaldte radicals (røde) sad til venstre for formanden, de konservative sad til højre. Således skabte Illuminati ”venstre” og ”højre” tankegangen i verdenspolitikken. Det er noget med at udnytterne af disse begreber opfatter sig selv som repræsenterende “de gode” og de andre “for onde”. Andre mener at de venstreorienterede vil styre alt og lever af stadigt stigende skatter; men her må man sige, at venstrefløjen er blev forskudt langt til højre. Atter andre hævder at Karls Marx’s (opfundne begreb) kapitalisme repræsenterer højre, hvorimod planøkonomi eller socialisme repræsenterer venstre. Nu er det ikke således, at socialisme ikke benytter sig af kapital; den benytter sig faktisk meget mere kapital. Den såkaldte Internationale er også blevet annammet over hele det politiske billede.

Vi hævder: Der findes ikke højre og venstre; der findes kun op og ned.

I øvrigt skal man ikke tage for meget notits af de såkaldte meningsmålinger, der præsenteres i medierne snart dagligt; de er garanteret og flere gange påvist ikke, hvad de har været, men det er, hvad de fortsat giver sig ud for. Bestillingsarbejder og betalt påvirkningspropaganda er desværre kendetegnende for ikke så få.

DR’s budgetoverskridelse på 56% 

Sonia 

PS: Nu vi er ved det: Har du nogensinde oplevet nogle væsentlige ændringer efter et regeringskifte?