Danmark

10. marts 2007

USAtoday.com runs series of Denmark-articles


…and I promise you it is almost lies all of it. On welfare, monetary and freedom issuses. Be aware of the American election campagne. You can also express it as only the one side of the medal is being shown in those articles, but it is even worse, because almost all the lies we already were told in Denmark by our leading figures are just being repeated over and over.

Checkmate from a few points:
https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/top-and-buttom/

https://danmark.wordpress.com/2006/05/18/real-welfare-real-globalization/

http://dissidentpress.wordpress.com/2006/11/16/back-to-reality/

http://dissidentpress.wordpress.com/2006/10/29/statistics-of-immigrants-a-farce/

Sonia 

Skudsikker rygefrakke indtil cigaretsalget forbydes, herefter blot skudsikker vest


 

 

Fra skudsikker rygefrakke til skudsikker vest

En form for afsporing vil jeg hævde, hvis ikke han opfatter sig selv som stand-in for Professor Helmuth Nyborg, der nu er gået på pension.

 

Nej, lad os i stedet se på løsningen, som den foreligger fra allerhøjeste sted:

 

[I øvrigt: Hvis cigaretsalg forbydes, vil underskuddet pr. dansker og underskuddet pr. fremmed blive endnu større, fordi staten mister afgiftsprovenuet. Det betyder selvfølgelig, “at der bliver behov for endnu flere fremmede apropos følgende gennemgang af vanvidet, som det argumenteres af de øverste kredse her i landet”. ]

“Har vi for få fremmede I Danmark?”. Adspurgt af bladet “Social Forskning” nr. 1, 1998, svarede lektor Hans Kornø Rasmussen bl.a.: “Spørgsmålet om indvandringen er ikke længere et rent dansk anliggende…” Kornø henviser til Amsterdam-traktatens artikler om flygtninge og indvandrere, der overfører hele området til “den overstatslige søjle” i EU-regi.

EU’s statistik EUROSTAT nr. 6, 1996 anbefaler en stærk forøgelse af indvandringen, siger Kornø: “I perioden 2007-2024 skal indvandringen være stigende med en faktor 8-14 gange i forhold til i år (1996), d.v. s. 8 gange flere år 2007 og 14 gange flere i år 2024. I 1996 kom officielt 525.000 (netto, nye) fremmede til EU.

Antallet pr. år skal altså være 4,5 mill. i år 2007 og derefter voksende til 7 mill. i år 2024″.

Hvorfor snakkede Euro-Stats-tilhængerne om østudvidelse, når det er Danmarks forsvinden i en koloniseringsbølge i Euroland, der truer danskerne?

EU har også kæmpegæld til bl.a. de olieproducerende muslimske stater i Arabien, der samtidig skal af med overskudsbefolkningen i de fattige nabolande. Den europæisk-arabiske dialog (jf. EF-Bull.5-1976) fulgt op af Euro-Middelhavs-Konferencen i Barcelona 27.-28. november 1995 (jf.Udenrigsministeriets sag j.nr. 400. E. 6-14) taler tydeligt om “Europa tværs over Middelhavet“.

Så meget om Fort Europa.

Man kan ikke på én gang argumentere for masseindvandring og befolkningsudskiftning med forstærkede EU-midler uden i det skjulte samtidig at erkende, at den folkelige modstand ikke kan besejres uden kamp og uden brug af midler til en direkte kriminalisering af de folk, der modsætter sig masseindvandringen.

Til nytåret 1998 fik danskerne derfor denne hilsen fra EU: “EU-Kommissionen vil, så snart Amsterdam-traktaten er godkendt i alle (dengang) 15 medlemslande, lancere et aktionsprogram og udnytte anti-diskriminations-bestemmelserne i Amsterdam-traktaten til at fremsætte en hel vifte af lovforslag mod “racisme” “. (BT 1. 1.1998).

Flere af bl.a. disse strider ganske mod de nordiske retsprincipper, der var gældende i Norden siden Valdemar Sejr.

F. eks. kan du dømmes som kriminel uden at have udført nogen kriminel handling: Mundtlig vold er f.eks.en ny opfindelse, der allerede nyder anerkendelse i Danmark. Senere kommer dine hensigter og tanker, der udfordres en del i Tyskland allerede; en tysk digter skrev så helt overflødigt: ”Die Gedanken Sind Frei”.

EUROSTAT skriver, at en tredjedel af EU’s borgere erklærer, at de er “racistisk” indstillede. I Belgien siger 50 pct., at de er “racister” og halvdelen af dem, at de er “stærkt racistisk” indstillet. EU anvender ordet “racisme” for modstand overfor masseindvandringen, og det bruges så propagandistisk, at undersøgelsesresultatet kun kan vise, at de europæiske folks modstand overfor masseindvandringen og Europa-projektet er uændret og stærk. Det er kun i Danmark og Irland vælgerne indtil nu spørges og kun om EU-projektet.

marstrand1.gif

Løgn over løgn i Europa

torve.gif

Man kan sige: Såfremt procentandelen af terrorister blandt de fremmede nu og fremover er den samme, er sandsynligheden for et terror-angreb i Danmark alt andet lige blevet forøget med 14 pct. i 2006 (indføjet i april 2008: og med 19,3 pct. i 2007). Og det skyldes landets magthavere – de synlige og de usynlige.

 

Sonia