Danmark

25. februar 2007

Hvem kan vi stole paa?


Hvem kan vi stole paa?

Søren Krarup hævdede i Berlingske Tidendes Kronik den 8. februar 2003:

“En lykke for landet

Antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, er gået fra 20.000 til 2.000 om året og Dansk Folkeparti håber, at tallet vil gå yderligere ned. Endelig er den danske virkelighed i overensstemmelse med indfødsrettens intentioner.”

Daværende pastor Søren Krarup talte usandt!

Hvem siger den siddende flertalssikrede regering imod, når det ikke drejer sig om at ødelægge landet yderligere med indvandring??

Her er sammenhængen hvori Søren Krarup meddelte sig via kronik i dagspressen:

Citat fra Berlingske Tidendes Kronik 8. februar 2003

”En lykke for landet

Antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, er gået fra 20.000 til 2.000 om året – og Dansk Folkeparti håber, at tallet vil gå yderligere ned. Endelig er den danske virkelighed i overensstemmelse med indfødsrettens intentioner.

….idet det i junigrundlovens paragraf 54 hed: »Ingen udlænding kan herefter erholde indfødsret uden ved lov«. Paragraffen er uændret fortsat i efterfølgende grundlove. I dag er det i paragraf 44, det hedder, at »ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov«. Således understreger det danske folk sin førstefødselsret til Danmark. Fremmede kan godt blive danske. Naturligvis. Men det sker ved lov i det danske Folketing, og dermed er sagt, at indfødsret er det danske folks gave til fremmede, givet til dem, der er gaven værdig.

Også derfor var valget 20. november 2001 så lykkeligt, for her skete et systemskifte. Det nye flertal i Folketinget er bevidst gået efter at stramme reglerne om dansk indfødsret og bringe dem i overensstemmelse med grundloven. Med den aftale, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti og som trådte i kraft 1. juli 2002, er forståelse af indfødsrettens væsen blevet genskabt, og konkret har det bragt antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, fra 20.000 til 2.000 om året – og vi håber, at tallet vil gå yderligere ned…”

Dette er sandheden:

Naturalisationer eller tildelte danske statsborgerskaber til alle og til fremmede har udviklet sig således:

2ta.gif

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

Kilde anm.: Fremmede omfatter: Indvandrere og deres børn fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979 (192.871, eksklusiv børnene efter naturalisationen) til alle indvandrere, heraf fra Bosnien-Herzegovina (9.354), Somalia (10.087), Afghanistan (2.159), Irak (10.826), Tyrkiet (24.377), Sri Lanca (7.794) og gruppen Statsløse og uoplyste (13.470) står den siddende flertalssikrede regering for ansvaret i henholdsvis: 95, 82, 49, 41, 39, 27, og 22 pct. af tilfældene i de 6 år, den har regeret. Af samtlige 192.871 naturalisationer siden 1979 har den siddende regering tildelt i alt mere 35 pct. af samtlige.

Dette bedrag var alene sat op for at vi skulle få den opfattelse, at tilstrømningen var vendt til hjemrejse. Dette er naturligvis ikke sket, selvom vi kunne læse det i Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. august 2005: http://www.lilliput-information.com/economics/vild.html.

Det er faktisk nemmere at forholde sig til den mere rene type blandt svigefulde politikere, der ikke forsøger at skjule deres ilde hensigter.

26. februar 2007
J. E. Vig, cand. oecon.

Tilstrømningshastigheden voksede med 28 pct. , tilstrømningshastigheden for fremmede øgedes med 14 pct. i 2006

Camoufleret befolkningsudskiftning – er rette betegnelse

Hvem kan vi stole på? – Danmark et foregangsland, hvordan ses det lige, vi ser det modsatte

Terror der og her


MI-5 anslår antallet af terror-klare islamister i England til 2000 (største antal siden 11/9 2001) , i november 2006 anslog samme organ 1600. TTV1 betegner naturligvis disse ganske fejlagtigt som briter.

Men vi behøver ikke gå så langt for at se nogle af konsenkvenserne af en forfejlet indvandrerpolitik: Terror-trussel mod Århus Hovedbanegård indtelefoneret kl. 7:45 i morges. Taxaholdepladserne blev lukket og togdriften omlagt til busdrift.

Sonia 

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/17/key-to-jihads-ideolog%c2%b4og-strategi/

For- og imod penge til terror


Hamas-leder blandt palæstinenserne taler om de årlige økonomiske bidrag fra visse EU-lande, som disse unavngivne yderlande er meget opsatte på at yde til den mulige samlingsregering blandt palæstinenserne.

EU boycotter økonomiske bidrag. Hamas anerkender ikke Israel.  

Hamas er den militante fløj af palæstinenserne, der netop har været i krig med Israel og også i krig med Fatah, en anden fløj blandt palæstinenserne.

Vi kender såmænd godt eller burde kende navnene på nogle af europæiske tidligere yderlande.

Her er en tydelig indikator på dels splittelsen af Europa dels den begyndende afstandtagen til USA, som der selvfølgelig spilles på.

 Sonia 

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/indirekte-bidrager-den-danske-stat-til-terror/

https://danmark.wordpress.com/2006/05/18/europisk-arabiske-dialog/

https://danmark.wordpress.com/2006/10/22/dansk-svensk-research-paa-european-arabic-dialog/

https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/europaeisk-arabiske-dialog-k%c3%b8rer-med-express-fart/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/12/det-er-cool-to-be-ist-igen/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/08/get-up-tornerose/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/invited-terror/

https://danmark.wordpress.com/2006/12/05/terror-risikoen-vokser-i-danmark/

https://danmark.wordpress.com/2006/11/22/antal-muslimer-og-antal-ekstremister-igen-det-er-saa-sjovt/

Camoufleret befolkningsudskiftning – er rette betegnelse


iod

Forrykte indvandrer- og asylant-opgørelser

forblinder offentligheden

Et illustrerende eksempel fra 1 ud af 234 nationer på jorden, hvoraf mange er repræsenteret i Danmark:

Antallet af indvandrere og asylanter i Danmark fra Somalia skulle efter de officielle opgørelser være faldet med 37 pct. siden 2001.

Dokumentation til sidst under linket: https://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/ . Her vises at antallet i stedet er steget med 20 pct. fra 2001 til 2007.

Konkret eksempel på vildledningen i pressen:

citat fra http://www.lilliput-information.com/economics/vild.html

”9. august 2005 kunne det læses i Jyllands-Posten, at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere angiveligt var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd kommentarer hertil fra Jesper Langballe i Regeringens støtteparti.”

Det rene nonsense.

Antallet af somaliske indvandrere er tværtimod steget med 25-30 pct. siden 2001 – og meget mere til, hvis vi tager det hele med. Dokumentation under førstnævnte link.

Befolkningssammensætningen påvirkes selvsagt ikke af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at opnå dansk statsborgerskab.

Var 8.298 danske statsborgerskaber ikke blevet tildelt somaliere i perioden 2001-2006, ville antallet af immigranter fra Somalia pr. den 1. januar 2007 have været 8.298 større plus de børn de har født efter tildelingen minus de døde. Tilsvarende ville de 10.287 tildelte statsborgerskaber til somaliere i perioden 1979-2006 have givet 10.287 flere somaliere plus de børn, som de er bragt til verden efter naturalisationerne minus de døde.

Illustration af tryllekunsten:

Forvandlingskvadratet: http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html

Siden 2001 er 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 blevet tildelt, så de camouflerer indstrømningen, der naturligvis fortsætter i højere tempo for andet år i træk under den flertalssikrede regering. Dokumentation i første anførte link.

I 2006 steg antallet af indstrømmede immigranter med 28%. Antallet af indstrømmede fremmede steg med 14%.

Dokumentation: https://danmark.wordpress.com/2007/02/13/antal-immigranter-i-danmark-steg-28-pct-i-2006/

Tilstrømningshastigheden er i øvrigt blevet forøget to år i træk.

Dokumentation:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

Man kan sige: Såfremt procentandelen af terrorister blandt de fremmede er den samme, er sandsynligheden for et terror-angreb i Danmark alt andet lige blevet forøget med 14 pct. i 2006. Og det skyldes landets magthavere – de synlige og de usynlige.

Halvdelen af en fødselsårgang i Danmark var fremmede i 2006.

Dokumentation: https://danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen

Alternative opgørelser uden adgang for offentligheden:

Jyllandsposten skrev således 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742 :

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”

Denne prognose går ud fra at 3. generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere vedbliver at have betegnelsen efterkommere.

Man havde dog ikke i den sidstnævnte prognose taget højde for, at netop adskillige 3-generationsindvandrere f.eks. siden 1979 allerede er blevet lagt i kategorien ’danskere’ og ikke i kategorien ‘efterkommere’ i tælleapparatet.

En alternativ prognose, som end ikke medtager andet en halvdelen af alternativet, var alligevel ikke noget fagfolkene ”ynder at få frem i offentligheden”, meldte Jyllandsposten den 30. maj 2004. Den var til intern brug i ‘organerne’, hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at den er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der kom til i 1991. Der var tilmed en demografisk professor der sagde fra i 2005; ganske vist med 14 års forsinkelse.

Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som nu.

Dokumentation:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

Seneste fremskrivning (pr. 22. september 2008)

De officielle opgørelser/prognoser viser selvfølgelig noget ganske andet – men stadigt vekslende, og ganske modstridende, om vi læser det rapporterede fra DREAM-gruppen i Finansministeriet, fra Københavns Universitet eller fra Velfærdskommissionen. Men det hele er løgn og fordrejninger, præcis som de officielle opgørelser år for år bygger på løgn og fordrejninger.

Dokumentation:

Tilbage til fremtiden: https://danmark.wordpress.com/2006/11/30/lige-knap-16-pct-allerede-2080-er-lang-tid-efter-magtovertagelsen/

Ren Knold og Tot: https://danmark.wordpress.com/2006/12/06/ren-knold-og-tot/

”Snebold-effekten” fører til, at indstrømningshastigheden via familiesammenføringer accelereres endnu mere op i sidste fase, så vi kan regne med majoriteten skifter nogle år før de ovenfor angivne årstal, men vel at mærke efter landets nuværende herskere har forladt scenen endeligt.

68-generationen ønskede denne fremtid for deres børn, og alle, der valgtes ind i det danske Folketing, sikrede man sig ovenfra parerede ordre. De sidste i den flertalssikrede regering med den forudsete camouflage (se det indsatte billede) som stærkeste våben over for vælgerne, indtil det blev for sent at vende skuden.

De indvalgte agerede tilmed, som om de gjorde en forskel. Det gjorde de ikke!

Derfor skete det. Indtil 1995 kunne katastrofen have været afværget uden krig.

Sonia

Fornøjeligt supplement for den, der har fulgt behandlingen af disse spørgsmål:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/

Antals-korrektionerne i kort opklarende version:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/21/antalsregnskabet-i-kort-opklarende-version/

Ussel kampagne mod det danske folk:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/23/ussel-kampagne-mod-det-danske-folk/

Hvem kan vi stole på?:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/25/772/