Danmark

22. februar 2007

Propaganda for loenstigninger

Filed under: Economics, Welfare — Tags: , , , , — Jørn @ 09:05

Nu har Rambøll Manangement sandelig lavet en undersøgelse for Morgenavisen Jyllands-Posten, der viser at 2 ud af 3 danskere forventer et lønhop (tror nok det betyder en stor lønstigning) for de offentlige ansatte.

Mere end 2 ud af 3, snart 3 ud af 4 er offentligt ansatte eller på overførselsindkomst i hele befolkningen. 

Og sandelig, lige knap halvdelen af de offentlige ansatte kunne overveje at søge job i den private sektor.

“Uha, konkurrencens skærpes”

Og så er der en unavngiven løn- og arbejdsmarkedsforsker – som vi alle, der følger det lidt, ved hvem er, og så er han fra Århus og er efter naturlovene keynesianer – og her må man forstå han er nødt til at være anoym, for ellers kunne vi jo tro, at en sådan forsker lige frem var begyndt at propagandere for højere lønninger. Nå, men lønforskeren siger: At med fuld beskæftigelse og med udsigt til færre i arbejdstyrken, stilles der krav til de offentlige arbejdsgivere.

Så er det sagt:

…at de betaler noget mere i løn [eller de lader dem gå, hvis nogen kan bruge dem andre steder og lader resten udføre arbejdet – nej, undskyld, det sidste sagde han ikke]

Der er ikke noget at gøre: Menneskene troede engang, at Solen havde prioritet nummer et, men det er altså skatterne og en stadigt mere udgiftskrævende offentlig sektor.

Højere lønninger fører naturligvis til inflation, som vi havde den i halvfjerdserne og fremskynder velfærdens deroute.

Sonia

 Supplement:

Tre forbund vil sparke den offentlige sektor i gang 

Tegning illustrerer det danske velfærds-dilemma

Arbejdsmarkedet og huspriserne