Danmark

19. februar 2007

Husprisernes himmelflugt – Arbejdsmarkedets mulige deroute

Filed under: Economics — Tags: , , , , — Jørn @ 12:32

Vi advarede om mulig inflationstigning i 2007

 https://danmark.wordpress.com/2006/12/07/boligprisstigninger-er-kunstigt-skabt/

Siden slutningen af 2005 er huspriserne steget med 25 % i gennemsnit ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Arbejdsfri og skattefri “kontanthjælp” ved realiseringen efter 2 år. Andre ville kalde det en monetær skandale af de helt store. 

IoD:

Dette er sket fordi afviklingsperioden for huslån blev udvidet med 50% fra 20 til 30 år, og fordi allehånde nye finansieringsformer herunder afdragsfrie lån indførtes til lettelse/udskydelse af byrderne for huskøberne. Plus tilskuddene til ejendomsejerne.

Det er faktisk en ret omfattende trafik, at velbjærgere hus/villaejeren køber ejerlejligheder i Berlin eller Barcelona for de realiserede pristigninger, der er sket herhjemme. Mon EU bliver ved at acceptere dette, nu ddk er koblet til Euro? Ligner det andet end reelle køb med en købekraft, der er alt andet end forsvarlig? 

Nu hører vi om risiko for sammenbrud på overenskomstområdet, og bibringes især den oplysning, at uenigheden mest skulle dreje sig om de gule fagforeningsmedlemmers ret til at få del i uddannelsesfondsmidlerne, der inddrives via lønseddelen.

Mon ikke lønpresset fra indvandrede polakker o. a. giver nogle arbejdsgivere mere fast grund under fødderne til at stritte imod de lønforhøjelser, der også er på bordet fra lønmodtagerorganisationernes side. Og når de ligger tungt på bordet skyldes blandt andet husprisstigninger, som de arbejdende ikke kan betale med to disponible lønninger efter det gængse indkøbsmønster med villa, bil, båd og vovse plus et par skiferier foruden sommerferien.

Opsvinget kan vi godt glemme alt om, og har kunnet fra starten. Det drejer sig om kortvarig politikerskabt forbrugsbeskæftigelse, først over aktiekurserne, så over hus- og ejendomspriserne, og ikke mindst drejer det sig om et skævvredet, skattefinansieret, offentligt ta’selvbord af et uddannelsesmarked, hvis aktører i 2 ud af 3 tilfælde indretter uddannelsesvalget helt ude af trit med arbejdsmarkedet og fortsat vender blikket mod den offentlige sektor.

Om huspriserne kan risikere at falde med 15 procent og arbejdsløsheden blive øget med 18.000, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spår, vil vi ikke tage stilling til. Det ligner et glaskuglekik med lønpolitiske undertoner.

Sonia 

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/10/06/oekonomisk-nyhedsbrev/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/

https://danmark.wordpress.com/2007/01/18/pa-vej-mod-vanvidet/  

https://danmark.wordpress.com/2007/02/05/forbund-vil-kick-starte-den-offentlige-sektor/