Danmark

18. februar 2007

Halvdelen af en foedselsaargang i Danmark paa 64.000-65.000 er de fremmedes foedsler


iod

Dansk Befolkningsregnskab for 2006

 Henved halvdelen af en fødselsårgang i Danmark på 64.000-65.000 er de fremmedes fødsler. Ikke alene udfylder de fremmede danskernes og andre vesterlændinges efterslæb m. h. t fødsler – der skyldes at disse kun føder 1,05-1,16 barn, måske lidt mere pr. kvinde i gennemsnit – i alt 22.322-27.903 eller lidt mere, men ikke meget, viser vore forskellige analyser (se linkene nedenfor).

 Derudover bidrager de fremmede til en nettotilvæksten fra fødsler på 8.803 og fra (netto)indvandring med 11.086 

 Sådanne forudsætninger er vi henvist til at bygge på, fordi de officielle data, der er mere end hårdt brug for, ikke findes, men derimod alt andet overflødigt.   

 Bygger direkte på de officielle oplysninger der hentes på:  http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=277  

 Samlet population i Danmark 1. januar 2006: 5.427.459

 Samlet population i Danmark 1. januar 2007: 5.447.084

 Samlet vækst i populationen i 2006: 19.625 

 Lad os se på de demografiske kilderne og dræn: 

 Døde i 2006: 55.806

 Fødte i 2006: 64.609

 Kilde: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=277 

Nettotilvækst fra fødsler, i alt: 8.803

Befolkningsvækst, i alt: 19.625    

Nettoindvandrede immigranter –

nettoudvandrede danske: 10.822    

 Der findes ingen officiel fordeling af fødselshyppigheden fordelt på nationalitet, i dette tilfælde fremmede og etniske danskere/etniske vesterlændinge. Til sikring af en stabil befolkning skal der selvsagt fødes 55.806 svarende til døde i året (i virkeligheden i det lange løb og ikke i et enkelt år). Vi ved, at danskerne ikke føder mere end 50-60% af disse, da fertiliteten blandt etniske danske forventes at ligge på 1,05-1,16 svarende til andre vesterlændinges inden for vor nærmeste kulturkreds. 

 Det skjules hvor mange fødsler de fremmede står for i Danmark: https://danmark.wordpress.com/2007/02/05/antal-boern-og-fremmedandel-der-lyves-groft-herom/  

 Det etnisk tyske fødselstal er katastrofalt langt nede: https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/tyske-kvinder-1-barn-muslimerne-3-35-barn/ 

 Samme lave fødselstal i Spanien: http://www.lilliput-information.com/economics/ferteu.html  

 De fornødne er 2,05-2,1 børn pr. kvinde (decimalbrøken henviser til fødselsbehovet p. g. a. spædbarnsdødeligheden) til sikring af en stabil befolkning uden ud- eller indvandring. Efterslæbet blandt danskerne erstattes i første række af immigranternes fødsler, der mere end dækker dette og dernæst af nettoindvandring af immigranter.  

 D. v. s. den danske reproduktion udgjorde 27.903-33.484 [= (50%*55.806) – (60%*55.806)], resten af de fornødne fødsler til sikring af en stabil befolkning (i det lange sigt) er de fremmedes 1. bidrag til fødsler, 22.322-27.903. Derudover er der sket en befolkningstilvækst i landet på 19.625 i 2006. D. v. s. tilvæksten i befolkningen hidrørende fra fremmede fødsler (1. bidrag) og nettoindvandring af fremmede (= 11.086) udgør i alt 33.408 – 38.989. Hertil kommer 2. bidrag til reproduktionen, der er nettotilvæksten fra fødsler udover det dækkede danske/vesterlandske efterslæb.

   dem061.gif

Nettoudvandringen af danskere er ikke udskilt i tabellen, fordi vi ikke af de officielle opgørelser kan afgøre, om det drejer sig udvandrede danskere eller blot udvandrede danske statsborgere. Tallet forandrer ikke billedet væsentligt.

Et alternativt gennemløb med forudsætningen 1,2-1,3 i fertilitet for danske kvinder fører til følgende forventede fremmed reproduktion (9.) (inkl. fødsler af naturaliserede og deres børn), i alt: 30.057-32.723, hvilket svarer til 46,6-50,6% af en fødselsårgang.  

Fodnote til tabel, 3. post :

Selvom den samlede fertilitet er for lav til at give nettotilvækst fra fødsler i det lange løb, kan fødselshyppigheden i det korte sigt føre til tilvækst p. g. a en gunstig aldersfordeling for fødsler, netop tilfældet da landet løbende tilføres nyindvandrende fortrinsvis unge fødende. 

 Ideologiske kontrol:Den samlede officielle fertilitet i Danmark er 1,75 i gennemsnit for samtlige kvinder i de fødende aldre. Den er 17% for lav i forhold fertiliteten, der karakteriserer en stabil befolkning. D. v. s. antal fødte skulle have været ca. 75.593 i stedet for 64.609, der er 10.984 mindre. Det kompenserer man for ved at lade 16.198 (netto) indvandre, hvoraf 11.086 fertilitets-fremmende er fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

 Det er meget godt ramt med danskernes/vesterlændingenes fødsels-efterslæb sat op mod indvandringen af fertilitet-fremmende fremmede (de fremhævede antal i sidste afsnit). De resterende indvandrede, der er vesterlændinge, forventes at skulle arbejde.        

Alternativet med et stadigt faldende indbyggertal ville have været, at skatteprovenuet ville falde fremover, og det er hvad virkelig tæller i politikerens evigt korte sigt, politikeren, der vil genvælges for enhver pris.

 

 

18. februar 2007 

J. E. Vig, cand. oecon.  

 Supplement:  

Immigrant-tilvæksten øgedes med 28% i 2006: http://www.lilliput-information.com/economics/status06.html

Vores fremtid – interesseret?: https://danmark.wordpress.com/2006/05/23/vores-fremtid-interesseret/  

Europas befolkninger vokser – hvordan sker det?: https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/europas-befolkninger-vokser-hvordan-sker-det/ 

Korrigeret immigrantopgørelse pr. 1. januar 2006: http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html

Korrigeret befolkningsprognose pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

Hvem kan vi stole på?: https://danmark.wordpress.com/2007/02/25/772/

28 kommentarer »

 1. Lad mig lige forstå dig ret.

  Det her er en hyldest til de “fremmede”, da de rent faktisk får nogle børn, mens de “danske” kvinder ikke får nok børn til at opfylde deres forpligtelse overfor samfundet…

  Eller hvad er det lige du vil frem til?

  Kommentar af Hermann — 19. februar 2007 @ 12:28

 2. Fertiliteten blandt kvinder af dansk oprindelse er sandsynligvis højere end 1,16. Det kan man få en ide om ved at se på fertiliteten i kommuner, som må anses for nogenlunde muhamedanerfri.

  Udgangspunktet for beregningerne må tages i de fremmedes fertilitet, og her kniber det med officielle tal. Tidligere blev tallene offentliggjort af Danmarks Statistik, så i mangel af bedre kan man vel bare bruge følgende gamle fertilitetstal, som har den fordel at ikke så mange fremmede dengang indgik i statistikken som danske statsborgere:

  Befolkningens Bevægelser 1996:

  Samlet fertilitet 1993-1996 gennemsnitligt fordelt efter statsborgerskab:

  Danmark 1727

  Afrika 4201

  Tyrkiet 2985

  Libanon 5477

  Pakistan 3899

  Sri Lanka 4076

  Statsløse 5856

  Kommentar af perhag — 19. februar 2007 @ 13:12

 3. Det er afgjort ikke en hyldest til indvandringen af fremmede. Der kan forekomme et par satiriske formuleringer – men afgjort NEJ!

  Frandsen

  Kommentar af Frandsen — 19. februar 2007 @ 13:45

 4. Citat af Hermann: Det her er en hyldest til de “fremmede”,
  Hvis man ikke kan se, hvad sagen drejer sig om, har man virkelig selv fortjent at ende, hvor skiltet peger hen: Historiens losseplads.

  Kommentar af Bent — 19. februar 2007 @ 13:50

 5. Til perhag

  Vig har netop i indledningen givet fertiliteten lidt spillerum; som tilstanden er med forkvaklede officielle informationer.

  Jeg vil råde dig til, at ser på de andre filer under emnet fertilitet.

  Det er nemlig således, at da danskerne ikke kan udskilles i noget opgjort, men danske statsborgere, der er noget andet,
  blandt 192.871 plus deres børn og børnebørn, så er det ret vanskeligt, om muligt at afsløre, sandheden her.

  Når du anfører nogle fødselstal som tidligere offentliggjordes om andre nationaliteters fødsler, så resterer de naturaliserede og deres børn og børnebørn. De medtælles som danske statsborgere, og hæver derved kunstigt den, der måtte være danskernes fertilitet.

  Det vejede gennemsnit har Vig bidraget med som noget af det mest sikre til at fastslå andelen af de fremmede fødende.

  Vi ved de fremmede i gennemsnit føder 3,3-3,7 barn i gennemsnit andre steder i Europa, og vi får den samlede fertilitet oplyst til 1,75 i Danmark.

  Det er i øvrigt således, at anden-generationsindvandrede i KBH øgede deres gennemnsitlige fødselstal med 10 % fra 1996 til 2001 i forhold til antallet, som forældrene bragte til verden, jf. Søndagsavsien 25. januar 2004 og Claus Woll, chef for Kbh’s Komm. Statitiske Kontor.

  m.v.h.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 19. februar 2007 @ 13:56

 6. Jeg kan udmærket se hvad det her drejer sig om – at gøre os alle opmærksom på at DK om x år er blevet overtaget af de fremmede fordi de får flere børn…

  Men men men – siger de kloge ikke lige netop at vi skal få flere børn for at der er nogen til at forsøge de ældrebyrden? Jo det gør. Hvem går ind og får en masse børn – de gør “de fremmede”, så dermed kan man jo konkludere at de er de eneste der rent faktisk gør noget for Danmarks fremtid!

  Kommentar af Hermann — 19. februar 2007 @ 16:33

 7. Det er en nødvendig korrektion af det danske befolkningsregnskab, så danskerne kan se, hvem der er i færd med at overtage landet via fødslerne og indvandringen.

  Det er hvad det er. Vi er nogle stykker, der mener at sandheden, der er det modsatte af løgn, som politikere og medier fylder os med døgnet rundt, skal bringes frem.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 19. februar 2007 @ 16:48

 8. Muslimernes bevidste praksis med at bortgifte deres børn til en fra hjemlandet, virker i realiteternes verden, som om deres fødselstal er dobbelt så højt som angivet.
  Statistisk kommer det til udtryk under punkt 7.

  Kommentar af Bent — 19. februar 2007 @ 17:07

 9. Til Bent

  Her er jeg godt nok stået af.

  1. Vi ved altså præcis hvor mange, der født her i landet i alt.
  2. Og vi fra andre europæiske lande har hvor mange børn fremmede
  i gennemsnit føder i de fødedygtige aldre (3,3-3,7 siger vore forskellige
  kilder). Der kan så være en del med den etniske sammensætningen af
  immigranterne, der kan være forskellig fra land til land. Men vi har ikke
  overdrevet, snarere har vi som sædvanlig været forsigtige. Vi har sågar tidligere
  fået sådanne oplysninger om fra DS om fertiliteten blandt ikke-vestlige – vist
  indtil 1997.

  “Men da de jo ser deres oplysninger bliver misbrugt, er det med at passe på.”

  Jeg har forsøgt at uddybe gangen i vores udregning, uden at jeg har forstået
  din indvending.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 19. februar 2007 @ 17:31

 10. Kære Sonia:
  Hermed et forsøg på at hjælpe på din forståelse.
  Hver gang der fødes en dansker ligger der ingen fordring på at han/hun ikke må finde sig en kone/mand i Danmark. Vi bliver ikke flere i landet ved at en barnefødt her finder en ligeledes barnefødt her.
  Anderledes blandt muslimer. Så godt som alle barnefødt her trækker er barnefødt fra det fremmde til Danmark.
  Derfor går vi mod katastrofen med ekstra eksponentiel fart.

  Kommentar af Bent — 19. februar 2007 @ 20:58

 11. Kære Bent

  Du har helt ret; jeg troede at vi havde lavet en fejl efter din vurdering.

  Vi er oppe på omkring 3 gange flere såkaldt familiesammenførte (tidl. ca. 2 gange), herunder ægtefæller i hjemlandet, end antallet af de såkaldte asylanter hvert år, hvorom den norske FN-Flygtningehøjkommissær meddelte, at tilmed kun 5% er at betegne som nogen, der flygter fra krig eller personlig forfølgelse. “Sneboldeffekten” begynder virkelig at vise sig, og det vil gå meget hurtigere, end måske selv vi forestiller os.

  Tager vi optællingen efter sagsantallet med godkendte opholdstilladelse, skulle antallet af asylsager med alle de forbehold vi har nævnt i indledningen til: https://danmark.wordpress.com/2007/02/10/bevilgede-opholdstilladelser-i-danmark-i-2006/ være 1.095 godkendte sager om asylanter i 2006.

  Med kommissærens ord in mente: Reelt : 5%*1.095 = 55

  Så har 55 reelle asylanter givet anledning til at 11.086 fremmede er væltet ind i landet. Og så har de “hjulpet os” med godt 30.000 fødsler ud af 64.609.

  Det er vist en snebold, der vil noget.

  Om få år måske 5 eller 7 gange eller 14 gange flere familiesammenførte.

  Har du et forslag til, hvorledes vi mere konkret beviser/viser dette, så læserne (500-700 pr. dag) forstår at det er sandheden.

  Om Herman her på kommentaren føler andet end glæden over Danmarks undergang og måske også lever af skatteprovenuet og det monetære bedrag, skal han vide han aldrig ser de sidste. Det skal kunne betale sig at producere; det kan det ikke, og de fremmede konsumerer 40 pct. af samtlige velfærdsydelser, d.v.s. 3,3 gange mere i forhold til deres andel end danskerne, i følge Velfærdskommissionen i Børsen 1. december 2005….I øvrigt: DET ER OS DER ER DE KLOGE…nu vi er ved det. Vi oplyste det 10 år før.

  For Sure.

  m.v.h.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 19. februar 2007 @ 21:26

 12. Jeg ved ikke, hvordan man overbeviser nogen, som opfatter det som en dyd at forkaste fakta. Og som ikke kan indse, at muslimer aldrig af fri, ikke gusten vilje har gjort noget godt for nogen eller takket for noget, der befinder sig uden for islam.

  Kommentar af Bent — 20. februar 2007 @ 18:13

 13. Mod dumheden eller naiviteten kæmper vi alle forgæves.
  Om det er de dumme, de naive eller dem, der ikke vil os det godt, der regerer er svært at sige…nok en kombination efter min vurdering.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 20. februar 2007 @ 21:06

 14. Skal man have den danske befolkning til at fatte – eller i det mindste begynde at fatte – hvad der i virkeligheden foregår m.h.t. indvandring og børnefødsler af muslimer, er det tvingende nødvendigt at gøre disse informationer tilgængelige på en måde så alle kan forstå dem.

  Mennesket tænker i billeder – ikke i ord eller alenlange talrækker!

  Derfor skal disse informationer omsættes til overskuelige grafer med forskellige farvemarkeringer, så enhver kan fatte hvad det er de ser på.

  Prognoser kan enhver (næsten) finde et eller andet påskud for at afvise, men drejer det sig om realiserede tal kan de stort set ikke gendrives.

  Grafer der viser udviklingen i befolkningstallet, fødsler, døde og andet relevant kan (næsten) alle forholde sig til.

  DS har i mange år ændret indeks for den ene statistik efter den anden sådan at man stort set ikke kan bruge tidligere statistikker sammen med de nyeste tal. Der er dog visse tal som man ikke har lavet om på.

  Tager man tallene for befolkningsudviklingen, fødsler og døde, og kan man tilmed sammenholde disse med antallet af folkeskoleelever af anden oprindelse end dansk, vil man allerede dér være nået et meget langt stykke.

  Der findes vel fortsat statistikker over de såkaldt “to-sprogede” elever i de danske folkeskoler. Og disse tal er, som enhver der gider at konstatere dette ved selvsyn, stedse stigende!

  Kommentar af Ronkedoren — 27. februar 2007 @ 04:13

 15. Kære Frandsen,

  Vi er nu slet ikke så uenige om målet, hvilket vel må være at få fremstillet realiteterne for så mange som muligt på en sådan måde, at at tallene ikke kan tilbagevises.

  Der er på ingen måde tale om at der skal springes over hvor gærdet er lavest! Så langt fra. Tallene skal pinedød være korrekte og verificerbare på alle leder og kanter.

  Dét jeg taler om her, er måden hvorledes disse realiserede tal kan præsenteres på!

  Skal vi (jeg tillader mig her ganske skamløst, at indregne mig i gruppen af mennesker, som gerne vil have de korrekte tal frem!) opnå mere lydhørhed for det kæmpearbejde Ebbe og Sonia (og givetvis flere andre) udfører, og har udført, må vi nødvendigvis finde den rigtige måde at få gjort resultalerne af dette kæmpearbejde tilgængeligt på en måde for så mange som muligt.

  Til det brug kan vi i og for sig godt anvende nogle af de tal, som Danmarks Statistik offentliggør på deres hjemmeside og i diverse rapporter.

  Det første vi bør gøre er at fastlægge vores eget indeks. Det kunne så måske være året 1960 eftersom indvandringen til Danmark for alvor tager fart i dette årti. Vi ved allerede, at Danmarks oprindelige befolkning ikke har været i stand til at reproducere sig selv siden omkring 1965.

  Der er tre realiserede tal vi umiddelbart kan finde hos DS. Og disse er:

  1. Befolkningstallet
  2. Levendefødte
  3. Døde

  Hvis vi derudover kan få tallene for neutralisationer og familiesammenføringer med i statistikken, er vi allerede nået et langt stykke hen ad vejen.

  Nu har vi så fem talstørrelser vi kan give hver sin farve i et søjlediagram over en periode på 46 år.

  Du kan så kalde det for en tegneserie om du vil, det kommer sig ikke så nøje, men i virkelighedens verden forstår de fleste altså kurver, og letforståelige diagrammer, langt bedre end talrækker!

  Kan man finde de rigtige tal for antallet af “to-sprogede” elever i den danske folkeskole vil disse tal også være særdeles interessante at få med i diagrammet.

  Et diagram / en graf kan naturligvis ikke stå alene, men det er jo ikke noget problem at underbygge diagrammet / grafen med de realiserede tal, så læseren kan overbevise sig selv om rigtigheden af det grafiske billede.

  Skal vi “sælge” varen – altså en forståelse af hvordan det i virkeligheden står til her i Danmark – må vi nødvendigvis holde os langt væk fra høje lix-tal og alenlange talrækker!

  Du skriver jo selv, at man i 20 år har forsøgt at gøre budskabet tilgængeligt og forståeligt for menigmand. Og det har jo ikke virket – vel!?

  Kunne du så måske forestille dig, at man nu forsøgte sig med en anden måde at gøre budskabet tilgængeligt på?

  Kommentar af Ronkedoren — 28. februar 2007 @ 01:35

 16. Til Ronkedoren

  Jeg er klar over problemet. Noget kan illustreres bedre, andet kan ikke.

  Vi du have naturalisationer før 1979, skal du til hardkopi-udgaven af den årlige “Befolkningens Bevægelser” (der er ingen samleoversigt). Den findes os bekendt kun på DS’s bibliotek (og koster ellers en formue). I den skal du så have fordelt alle tildelte statsborgerskaber på (i dag) 234 nationer:

  Eks:
  I 1961 var der 17.419 udenlandske statsborgere i Danmark.
  I 1970 var der 37.920.

  Her vil jeg sige at når de vestlige fratrækkes, vil du se naturalisationer blandt de resterende bliver som at “røre i de små gryder”, medens landet bevæger sig i ekspresfart mod katastrofe/udslettelse.
  Sat i forhold til analyseenergien, der skal bruges, er resultaterne, der skal dokumentere, at vi bliver snydt lidt mere, så det driver endnu af os, ikke marginalt ret meget bedre.
  Vores mål har hele tiden været at henvende os til mulige pionerer.
  At få fat i alle grupper er efter vor vurdering 115% udsigtsløst.

  Du er meget velkommen til at give nogle bud på forbedrede illustrationer.

  De to-sprogedes antal har vi nogle ikke ganske pålidelige oversigter over, men kun sporadisk, for rapporterne, som vi har kunnet finde i f.eks. Undervisningsministeriet, har i næsten altid en af to hager:

  1. ufuldstændige opgørelser – ikke dækkende
  2. skiftende grupperinger, så sammenligninger fra år til år ikke kan foretages.

  Vi har anført den simpleste prognose – og samtidig den mest sigende – også på denne blog:

  Når skolebørnene (under 18 år) i København har 28-30 pct. fremmede (og det er uden de naturaliserede), så vil gruppen under 28 år om 10 år mindst udgøre 30 pct., selvom indvandringen ophørte og mere, hvis den fortsætter.

  Grafikken egner sig i de fleste tilfælde mest til funktioner af tiden. I mange tilfælde er der for mange kategorier, der ikke siger ret meget i et grafisk billede.
  Tag befolkningsregnskabet:fødte, døde, nettoindvandringen af fremmede og nettoudvandringen af danskere.

  Her har vi i tillæg de problemer at end ikke fødsler fordeles, heller ikke de døde. Vi er henvist til at bruge det vejede gennemsnit og kombinere med en realistisk antagelse for at tegne billedet.

  Vi lavede en total automatisk regneark-befolkningsmodel i 1990, der imiterede fødsler, aldringen, dødsfald og vandringer fordelt på 5 års aldersgrupper efter Lexis-skema-metoden med aldersbestemte variable; det var før DS nåede så langt. Det tog en vinter.

  Vi foretog en totalanalyse af samtlige kriminelle gerninger fordelt på hovedgerningskategorier i Danmark for årene 1993-1995. Vi afslørede også ad den vej, at befolkningsbeskrivelsen er helt hen i vejret, hvis f.eks. et antal asylanter udførte flere kriminelle gerninger, end det var menneskeligt muligt i døgnets 24 timer. Det tog en vinter og et forår. Vi sendte analysen til Folketingets Retsudvalg.
  Det eneste resultat var, at statistikken ikke offentligjordes i 2-3 år herefter, og så et indholdsløst undvigesvar fra Bjørn Elmquist
  Vi brugte udtrykket: “Matematik i musefælde”. De gik i den, ligesom de gjorde i den tilsvarende med fertiliteten senere, og som de til sidst gjorde med naturalisations-camouflagen. De satser på de 60-70%, og ved at vi forhindres muligheden for at komme ud til et antal af betydning.

  Der er nok at tage fat på; men vi der har turdet og har ofret alt udgør langt under 1/2 promille af de, der kunne have bidraget med noget længe før nu. Det er faktisk 1½ person, der laver alt det analytiske, og også har gjort indtil 2007 for Den Danske Forening, der vist fejrer sit 20 års jubilærum her den 18. marts.

  Gå bare igang og lade os bringe det,hvis det er sandt og brugbart.

  Vi har delt foldere ud og mere end 150.000 løbesedler. 1 ud af 1000 uddelte gav en positiv reaktion; som oftest fra én, der ikke kunne afse tid til at lave noget brugbart. Men de ville gerne komme til kaffe og småkager for at blive underholdt, hvis vi vel at mærke inviterede, lavede kaffen og købte kagerne. Det gad vi tilsidst ikke længere.

  Nu må du ikke foreslå, at vi skal skrive i avisen. Det forslag holder mine nerver ikke til.

  For eventuelt at være i forkøbet: Du kender ordet blacklistning??

  Skal i øvrigt oplyse at danskernes fertilitet først fra 1968 var under 2,1, men folketallet gik først tilbage fra 1982 eller 83, fordi de unge/fødende årgange udgjorde en forholdsmæssig stor andel i forhold til det som ellers er mest typisk.

  Med venlig hilsen

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 2. marts 2007 @ 00:16

 17. BEMÆRK, HVOR STILLE DER BLIVER MED KOMMENTARER, NÅR DER STILLES LIDT PLIGTER I UDSIGT, OG VI OPLYSER AT VIRKELIGHEDEN PÅBYDER ÉN, AT ANDET FAKTISK ER GÆLDENDE, END DET NOGEN FORESTILLER SIG I FANTASIEN.

  SONIA

  Kommentar af Sonia — 3. marts 2007 @ 22:34

 18. […] Befolkningsregnskabet […]

  Pingback af Nyansat minister vil lige retro-forandre dansk kultur « Danmark — 7. marts 2007 @ 10:15

 19. […] grundlegend bis zur Unkenntlichkeit. Übrigens:50% der Geburten in Dänemark rühren von Einwanderern […]

  Pingback af Wie Man Unsere Nationale Identität Raubt. I: Mentalhygiene » Euro-med — 14. december 2007 @ 14:24

 20. […] F.eks. æresbegrebet, (”En Mand en mand, et ord et ord”). F.ø. står indvandrerkvinder nu for halvdelen af fødslerne i DK […]

  Pingback af Hvordan Man Stjæler Vor Nationale Identitet. I: Mentalhygiejne » Euro-med — 14. december 2007 @ 14:24

 21. […] civilization" are changing our society beyond one´s recognition. By the way, half of the births in Denmark are derived from immigrants!  Equality of gender, race and anything takes neurotic forms: A communication from a female […]

  Pingback af How to Rob Our National Identity. I: Mental Hygiene » Euro-med — 14. december 2007 @ 18:35

 22. […] Befolkningsregnskab for Danmark 2006 […]

  Pingback af Europas Sidste Dage - The Last Days of Europe « Danmark — 26. april 2009 @ 17:31

 23. […] Gesellschaft grundlegend bis zur Unkenntlichkeit. Übrigens:50% der Geburten in Dänemark rühren von Einwanderern […]

  Pingback af Wie man unsere nationale Identität raubt. I: Mentalhygiene « Der Honigmann sagt… — 1. maj 2010 @ 10:11

 24. Et lille spørgsmål. Kan der findes nogen konkret kurve eller graf for antal og øgning af udlændinge i Danmark sammenlignet med de danskes antal og øgning? Heri medregnet 2. og 3. generations invandrere? Sidder og skal skrive en opgave med statistik og boksplot, men synes at have svært ved at finde konkrete, ligetil tal…

  Kommentar af Nic — 25. april 2011 @ 16:14

 25. Og det kalde du et lille spørgsmål. Alene dette fortæller en del.
  side 16 i http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf viser den forventede stigning fremover for de forskellige immigranter fordelt kontinenter og delkontinenter, hvis indvandringen fortsætter cirka som nu. Her er de officielle antal korrigeret, fordi flere af de ikke-vestliges børnfødsler kaldes danskernes og flere af deres eget antal heller ikke bliver til flere danskere, bare fordi de modtager et brev fra Folketinget (indfødsretsudvalget).
  Danskerne øges ikke i antal; du burde du vide. Deres antal mindskes år for år dels, fordi de føder langt færre børn i gennemsnit end der dør af danskere – ca. 38% for få fremgår det første link. Desuden (netto-)udvandrer ca. 7.500 danskere årligt.
  Resten må du forsøge at sætte lidt ind i, ellers skal jeg jo til at besvare “dit lille spørgsmål”, så du bare kan række ud for at hente, hvad jeg har lavet. Sådan leger vi ikke her. Håber du kommer lidt videre, når har læst lidt af det jeg henviser dig til. Du kan også se faldende og voksende kurver her om emnet: https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/
  Når intet er ligetil skyldes det Danmarks Statistik og de politiske bagmænd.

  Kommentar af Therese — 25. april 2011 @ 22:54


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s